عصر آذربایجان

گزارش خبر

هر آذربايجاني يک مهارت ايده‌اي براي اشتغال‌زايي

هر آذربايجاني يک مهارت ايده‌اي براي اشتغال‌زايي

1395/08/23

آذربايجان شرقي با داشتن افزون بر هشت هزار واحد صنعتي و توليدي يکي از قطب هاي مهم اقتصادي کشور به شمار مي رود که اين ظرفيت مي تواند با نيروي کار ورزيده و با مهارت، بسياري از نيازهاي معيشتي و اقتصادي استان و بلکه منطقه شمال غرب را حل و فصل کند.

گروه گزارش: آذربايجان شرقي با داشتن افزون بر هشت هزار واحد صنعتي و توليدي يکي از قطب هاي مهم اقتصادي کشور به شمار مي رود که اين ظرفيت مي تواند با نيروي کار ورزيده و با مهارت، بسياري از نيازهاي معيشتي و اقتصادي استان و بلکه منطقه شمال غرب را حل و فصل کند.
اين استان با جمعيتي بالغ بر سه ميليون و 800 هزار نفر که بيش از 70 درصد آن جزو نيروي کار موثر و مفيد هستند، ظرفيت هاي بسيار زياد و وسيعي براي پوشش زمينه هاي اشتغال در کارخانجات را دارد که اگر اين مزيت برجسته همراه با مهارت آموزشي نيروي انساني همراه شود، به ميزان قابل توجهي نرخ بهره وري در واحدهاي توليدي، صنعتي و خدماتي افزايش پيدا مي کند. همکاري، تعامل و ايجاد ارتباطات مفيد و موثر بين دانشگاه ها، واحدهاي صنعتي و مراکز فني و حرفه اي مي تواند زمينه ساز کاهش نرخ بيکاري، افزايش بسترهاي کار، ارتقاي بهره_وري در واحدهاي صنعتي و توليدي و در نهايت افزايش درآمدهاي اقتصادي استان و به همان ميزان بالا رفتن معيشت خانوارها را به دنبال خواهد داشت.
مديرکل آموزش فني و حرفه اي آذربايجان شرقي با تاکيد بر اينکه ايده 'هر آذربايجاني يک مهارت'، توسط اين مجموعه با جديت دنبال مي_شود، اظهار کرد: با توجه به ظرفيت هاي اين اداره کل در امر آموزش و پتانسيل هاي اقتصادي و صنعتي استان، اطمينان داريم با اجرايي شدن اين ايده و تفکر بسياري از مشکلات معيشتي خانوارها و بهره وري کارخانجات و سازمان هاي مختلف توليدي و خدماتي رفع مي شود. يعقوب نماينده، بزرگترين مشکل آذربايجان شرقي را مساله بيکاري و پايين بودن نرخ بهره_وري واحدهاي توليدي عنوان کرد و افزود: مهارت آموزي هر يک از افراد ساکن در استان نه تنها براي خانوارها مي تواند منشا درآمد باشد  بلکه براي ارتقاي جايگاه اقتصادي استان نيز مثمر ثمر خواهد بود. وي با بيان اينکه اداره کل آموزش فني و حرفه اي آذربايجان شرقي توانائي ارايه آموزش در بيش از 500 رشته را دارد، ادامه داد: اين مجموعه در تمام رشته هاي مورد نياز واحدهاي توليدي، صنعتي، خدماتي و مشاوره اي استان توانائي ارايه خدمات آموزشي و مهارتي در دو بخش آقايان و بانوان را دارد. نماينده اضافه کرد: در حال حاضر تعداد 32 مرکز آموزش دولتي و 400 آموزشگاه آزاد زيرنظر اداره کل آموزش فني و حرفه اي آذربايجان شرقي فعاليت دارند که اين واحدها با هماهنگي و همکاري ادارات در تمامي شهرستان هاي استان به صورت تمام وقت آماده ارايه خدمات آموزشي به شهروندان هستند. وي يادآور شد: علاوه بر توانمندي هاي ستادي آموزش فني و حرفه اي استان در حوزه هاي آموزشي، اين مجموعه آمادگي کامل دارد تا تيم هاي سيار مربيان خود را براي آموزش در رشته هاي مختلف و متنوع به واحدهاي صنعتي، توليدي و خدماتي اعزام کرده و نيروي انساني آنها را تحت تعليم قرار دهند. مديرکل آموزش فني و حرفه_اي آذربايجان شرقي گفت: ما به عنوان مجموعه آموزشي و مهارت آموزي آماده امضاي تفاهم نامه هاي همکاري با دستگاه هاي اجرايي  سازمان ها و نهادهاي دولتي و غيردولتي جهت تحقق ايده هر آذربايجاني يک مهارت هستيم. مديرکل آموزش فني و حرفه اي آذربايجان شرقي از اختصاص وام هاي کم بهره به دارندگان گواهي نامه مهارت جهت کارآفريني خبر داد و گفت: در اين زمينه هماهنگي هايي با صندوق کارآفريني اميد براي ارايه تسهيلات مربوطه به انجام رسيده است. نماينده اظهار کرد: اين تسهيلات با نرخ سود چهار درصد بوده و تا سقف يکهزار ميليارد ريال براي کارآفرينان پرداخت مي شود.
رئيس دانشگاه تبريز هم گفت: با توجه به ظرفيت هاي علمي و پژوهشي اين دانشگاه در صدديم از مرحله توليد مقالات علمي عبور کرده و به سمت توليد علم با محوريت تجاري سازي توليدات تحقيقاتي حرکت کنيم. محمدرضا پورمحمدي، وجود 70 شرکت فناوري و 11 شرکت دانش بنيان در دانشگاه تبريز را ظرفيتي بسيار مهم و وسيع براي اجراي انواع طرح هاي پژوهشي و تحقيقاتي در بخش صنعت و توليد بيان کرد و گفت: ما در اين زمينه علاقمند به تعامل و همکاري با واحدهاي مختلف صنعتي و توليدي استان هستيم، چون معتقديم ايجاد چنين ارتباطي بين دانشگاه و صنعت مي تواند مسير توسعه و رشد اقتصادي استان و کشور را تسريع کند. وي، بحث آموزش، تحقيق و تجاري سازي علم را يکي از راهکارهاي مهم و موثر در رونق اقتصادي و رشد درآمدهاي ملي بيان کرد و ادامه داد: آذربايجان شرقي به دليل داشتن ظرفيت هاي بالا در هر سه زمينه مزبور، مي تواند با تربيت و آموزش نيروي انساني و مهارت آموزي آنها در کنار انجام کارهاي تحقيقاتي موثر، به يکي از قطب هاي مهم اقتصادي و رشد بهره وري تبديل شود.
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربايجان شرقي نيز با اشاره به اشتغال حدود 600 هزار نفر از جمعيت فعال استان دربخش صنعت، معدن و توليد، اظهار کرد: در اين استان بيش از 957 کارگاه صنعتي با 10 نفر کارگر و بيشتر فعال است که بيش از پنج درصد مجموع کارگاه هاي همتراز در کشور را شامل مي شود. محمدحسين نجاتي افزود: کارگاه هاي مزبور حدود 4.4 درصد از کل ارزش افزوده، کارگاه هاي کشور را تشکيل مي دهند. وي با تاکيد بر نقش مهم آموزش در افزايش بهره وري و کاهش بيکاري در استان، گفت: تعليم و آموزش منظم و مرتب بر اساس اصول فني مورد نياز واحدهاي صنعتي و معدني و خدماتي، مي تواند زمينه سايز رشد اقتصادي و افزايش درآمدهاي خانوارهاي استان و منطقه را سبب شود. نجاتي ادامه داد: چنانچه ايده هر آذربايجاني يک مهارت را به منصه ظهور برسانيم، مي توانيم بسياري از مشکلات پيراموني در حوزه صنعت و معدن  اشتغال و بهره وري کارگاه هاي توليدي را به ميزان قابل توجهي رفع کنيم.
قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت نيز در اين زمينه با بيان اينکه اکنون دولت تديبر و اميد عزم جدي براي حمايت از توليد و توجه به نيروي انساني ماهر دارد، گفت: هم اکنون يک خانواده بزرگ براي حمايت از توليد به وجود آمده که بايد از اين فرصت، صاحبان صنايع و واحدهاي توليدي براي افزايش بهره وري استفاده کنند. رضا رحماني اظهار کرد: ما در نظر داريم بانک هاي کشور را براي ارايه تسهيلات مناسب به واحدهاي توليدي ترغيب کنيم که در اين زمينه تاکنون 40 هزار فقره پرداخت تسهيلات را به وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارش کرده اند اما تنها پرداخت تسهيلات به 6 هزار و 60واحد توليدي را پذيرفته ايم. وي  کاهش بهره وري را از جمله مشکلات واحدهاي توليدي در کشور دانست و با تاکيد بر اينکه تربيت نيروي انساني با مهارت مي تواند بخش مهمي از اين معضلات را برطرف کند. رحماني اضافه کرد: به تمامي استان هاي کشور ماموريت داده شده تا واحدهاي توليدي را به صورت مستقيم يا غيرمستقيم مورد بازديد قرارداده و تاثير اجراي طرح رونق توليد را در ايجاد حفظ اشتغال و حل تهديدها بررسي کنند. وي، نقش آموزش فني و حزفه اي در ارتقاي ظرفيت هاي کارخانجات و افزايش بهره وري را مهم دانست و گفت: بايد تلاش کنيم در اين زمينه با همکاري و تعامل سازنده بين دستگاه هاي آموزشي، علمي با صنعت مشکلات اشتغال را برطرف کنيم. به گزارش عصرآذربايجان به نقل از ايرنا، بدون ترديد تعامل نزديک بين نهادهاي آموزشي و علمي با واحدهاي بزرگ و کوچک صنعتي  توليدي و خدماتي مي تواند بسياري از گره هاي موجود در بخش صنعت و البته مشکلات مالي مراکز آموزشي و تحقيقاتي را رفع کند.

منبع :

نظرات کاربران

    بازگشت به ابتدا صفحه

ارسال نظر

اخبار مرتبط

هر آذربايجاني يک مهارت ايده‌اي براي اشتغال‌زايي

هر آذربايجاني يک مهارت ايده‌اي براي اشتغال‌زايي
خروج

آذربايجان شرقي با داشتن افزون بر هشت هزار واحد صنعتي و توليدي يکي از قطب هاي مهم اقتصادي کشور به شمار مي رود که اين ظرفيت مي تواند با نيروي کار ورزيده و با مهارت، بسياري از نيازهاي معيشتي و اقتصادي استان و بلکه منطقه شمال غرب را حل و فصل کند.

سایر اخبار این موضوع

پربازدیدترین خبرها

پرتفسیرترین خبرها