عصر آذربایجان

گزارش خبر

ساختمان شهرداري اروميه

ساختمان شهرداري اروميه

1395/08/02

ساختمان شهرداري اروميه در جانب شرقي ميدان نسبتا بزرگ و قديمي انقلاب قرار دارد. اين بنا در سال 1310 خورشيدي توسط ملا اوستا که چيرهدستترين معمار زمان خود بوده ساخته شده است.

گروه سيري در استان ها: ساختمان شهرداري اروميه در جانب شرقي ميدان نسبتا بزرگ و قديمي انقلاب قرار دارد. اين بنا در سال 1310 خورشيدي توسط ملا اوستا که چيرهدستترين معمار زمان خود بوده ساخته شده است. پلان کلي اين ساختمان همچون بناي شهرداري تبريز به شکل عقابي است که بالهاي خود را باز کرده است بنابراين در اين طرح، طراح مجبور به رعايت تقارن نسبت به محور عرضي شده است. اين ساختمان دو طبقه دارد که ارتباط طبقه اول با طبقه دوم توسط پله دوطرفه عريضي ميسر شده و با انحنايي که در قسمت پايين به خود ميگيرد، از پله به عنوان عامل دکوراتيو استفاده شده است. همچنين به خاطر حفظ ريتم ساختمان، فضاهاي اصلي به شکل مربع مستطيل و فضاهاي تردد و انتظار به صورت فضاهاي سهوجهي و گاهي غيرمنتظم که نسبت به ساير فضاها از اولويت پايينتري برخوردار است، ساخته شده است. در نماي جنوبي ساختمان که رو به ميدان ميباشد و در معرض ديد عموم قرار دارد، با استفاده از برجستگيهاي عمودي که در طرفين ورودي قرار دارد، عظمت اين بنا را تشديد کرده و از يکنواختي بنا ميکاهد.
از آنجا که اين ساختمان در مرکز شهر قرار داشته، يکي از مراکز تاريخي آذربايجان است و از مهمترين وقايع تاريخي که در اطراف آن رخ داده است ميتوان به بمباران پادگان توسط ارتش روسيه در حمله متفقين به ايران و مناطق آذربايجان در تاريخ 30 شهريور سال 1320 خورشيدي اشاره نمود که در اثر اين واقعه قسمتي از نماي جنوبي آن تخريب شد و مرمت آن توسط دو نفر يکي به نام اوستا مهبور و يک استادکار ارمني انجام گرفت.

منبع :

نظرات کاربران

    بازگشت به ابتدا صفحه

ارسال نظر

اخبار مرتبط

ساختمان شهرداري اروميه

ساختمان شهرداري اروميه
خروج

ساختمان شهرداري اروميه در جانب شرقي ميدان نسبتا بزرگ و قديمي انقلاب قرار دارد. اين بنا در سال 1310 خورشيدي توسط ملا اوستا که چيرهدستترين معمار زمان خود بوده ساخته شده است.

سایر اخبار این موضوع

پربازدیدترین خبرها

پرتفسیرترین خبرها