عصر آذربایجان

گزارش خبر

پارس آباد

پارس آباد

1394/09/08

گروه سيري در استان ها:دشت مغان (بر اساس داده هاي كتاب هاي جغرافيايي قديم ) روزگاري آباد بود و رونق داشت.

گروه سيري در استان ها:دشت مغان (بر اساس داده هاي كتاب هاي جغرافيايي قديم ) روزگاري آباد بود و رونق داشت.
 اما بعدها بر اثر حوادثي نامعلوم از ميان رفت. نمونه بارز روستاهاي كهن و تاريخي دشت مغان , روستاي پر جمعيت »اولتان «‌ است كه داراي آبادي هايي بود كه آنها را به اسامي دوازده گانه‌ماه‌هاي سال مي ناميده اند. در مورد نام (پارس آباد) گفته اند كه شخصي به نام مهندس پارسا براي نخستين بار در اين قسمت از دشت مغان به كارهاي كشاورزي و عمراني پرداخت و پارس آباد برگرفته از نام او است. پس از تشكيل شركت كشت و صنعت و دامپروري مغان و احداث سد ارس در منطقه ميل مغان , پارس آباد رونق يافت و روبه توسعه و گسترش نهاد.
*مراكزتاريخي وباستاني
• قلعه اولتان،• برج قارلوجا،• تپه خرمن،• تپه نادر پل خدا آفرين،جاذبه هاي طبيعي• زيستگاه خروسلو،• زيستگاه آقابابا،• زيستگاه حسن دره سي،• گورستان اصلاندوزمغان
*وجه تسميه و پيشينه تاريخي
دشت مغان، بر اساس داده هاي كتاب جغرافياي قديم روزگاري آباد بود و رونق داشت. اما بعدها بر اثر حوادثي نامعلوم از ميان رفت. نمونه بارز روستاهاي كهن و تاريخي دشت مغان، روستاي پرجمعيت »اولتان« است كه داراي سابقه تاريخي مهم است.
گفته مي شود در قديم، اين روستا داراي آبادي هايي بود كه آن ها را به اسامي دوازده گانه ماه هاي سال مي ناميده اند. در مورد نام» پارس آباد « گفته مي شود كه شخصي به نام مهندس پارسا براي نخستين بار در اين قسمت از دشت مغان به كارهاي كشاورزي و عمراني پرداخت و پارس آباد برگرفته از نام او است.
*دشت مغان:دَشت مُغان نام جلگه‌اي است در شمالي‌ترين قسمت استان اردبيل در شمال باختري ايران. مغان جلگه‌اي است در ساحل جنوبي رود ارس و غرب درياي خزر که قسمت عمده آن در جمهوري آدربايجان و بخشي نيز شمالي‌ترين قسمت استان اردبيل در شمال غربي ايران را تشکيل داده‌است.

منبع :

نظرات کاربران

    بازگشت به ابتدا صفحه

ارسال نظر

اخبار مرتبط

پارس آباد

پارس آباد
خروج

گروه سيري در استان ها:دشت مغان (بر اساس داده هاي كتاب هاي جغرافيايي قديم ) روزگاري آباد بود و رونق داشت.

سایر اخبار این موضوع

پربازدیدترین خبرها

پرتفسیرترین خبرها