عصر آذربایجان

گزارش خبر

سراي دخان زنجان

سراي دخان زنجان

1395/06/22

اين كاروانسرا يكي از كاروانسراهاي معتبر در بافت قديمي شهر زنجان است كه در دوره قاجار در موقعيت فعلي بنا شده است و به علت توزيع توتون و تنباكو در دوران قاجار در اين كاروانسرا، به نام دخان و يا دخانيات معروف شده و امروزه به نام سراي دخان يا سراي حقيقت نزد اهالي محل شناخته مي‌شود. ‌اين كاروانسرا در فاصله 150 متري از دروازه شرقي مجموعه بازار قرارگرفته است، كه از طرف شمال به خيابان مسگرها و ازطرف غرب به خيابان سعدي جنوبي محدود مي‌شود.

گروه سيري در استان ها:  اين كاروانسرا يكي از كاروانسراهاي معتبر در بافت قديمي شهر زنجان است كه در دوره قاجار در موقعيت فعلي بنا شده است و به علت توزيع توتون و تنباكو در دوران قاجار در اين كاروانسرا، به نام دخان و يا دخانيات معروف شده و امروزه به نام سراي دخان يا سراي حقيقت نزد اهالي محل شناخته مي‌شود. ‌اين كاروانسرا در فاصله 150 متري از دروازه شرقي مجموعه بازار قرارگرفته است، كه از طرف شمال به خيابان مسگرها و ازطرف غرب به خيابان سعدي جنوبي محدود مي‌شود.
بناي اين كاروانسرا توسط شخصي به نام حاج‌علي‌قلي بنا، ساخته شده و مالك فعلي آن از وراث حاج سيداسماعيل مهديون است.
اين كاروانسرا به صورت دو ايوانه با رواق‌هايي درچهار جهت اصلي بنا شده و داراي قسمت‌هاي مختلف است، ورودي‌هاي چهارگانه شامل دروازه‌هاي شمالي‌، جنوبي و غربي، راهروي شمالي، بالكن راهروي شمالي، مجموعه صحن پوشش بنا وآبروهاي آن و راسته بازار غربي از جمله قسمت‌هاي مختلف اين بنا محسوب مي‌شود. تزئينات اين بنا به صورت آجر‌كاري و كاشيكاري بوده كه در ايوان‌هاي شمالي، جنوبي و سر در حجره‌هاي جنوبي از كاشي‌كاري در رنگ‌هاي مختلف با نقوش هندسي و گياهي استفاده شده و تزيينات آجر‌كاري در اجزاي مختلف بنا به كار رفته است‌.
در حال حاضر از حجره‌هاي اين بنا به عنوان انبار مواد غذايي و از حياط آن به عنوان محلي براي بارگيري استفاده مي‌شود و نزديكي بنا به بازار و محله مسگرهاي سابق به اهميت آن مي‌افزايد‌. در ايوان جنوبي اين بنا اكثر كاشي‌ها فرو ريخته و سر در حجره‌ها نيز در حال ريزش است در ضلع غربي و راسته بازار كاروانسرا شكستگي‌هايي در رواق‌ها وطاق‌ها ديده مي‌شود كه به وسيله تيرهاي چوبي و آهني به صورت حايل نگهداري شده است و قسمت‌هاي راهرو شمالي نيز در اثر يك سانحه آتش‌سوزي سوخته و در حال حاضر به صورت متروك است اين بنا تاكنون مورد بازسازي و مرمت قرار نگرفته و نياز به مرمت اساسي دارد.

منبع :

نظرات کاربران

    بازگشت به ابتدا صفحه

ارسال نظر

اخبار مرتبط

سراي دخان زنجان

سراي دخان زنجان
خروج

اين كاروانسرا يكي از كاروانسراهاي معتبر در بافت قديمي شهر زنجان است كه در دوره قاجار در موقعيت فعلي بنا شده است و به علت توزيع توتون و تنباكو در دوران قاجار در اين كاروانسرا، به نام دخان و يا دخانيات معروف شده و امروزه به نام سراي دخان يا سراي حقيقت نزد اهالي محل شناخته مي‌شود. ‌اين كاروانسرا در فاصله 150 متري از دروازه شرقي مجموعه بازار قرارگرفته است، كه از طرف شمال به خيابان مسگرها و ازطرف غرب به خيابان سعدي جنوبي محدود مي‌شود.

سایر اخبار این موضوع

پربازدیدترین خبرها

پرتفسیرترین خبرها