عصر آذربایجان

گزارش خبر

پيماني که بوي غير گرفته است

پيماني که بوي غير گرفته است

1395/06/22

ورود فرهنگ غربي به ايران باعث ايجاد چالش‌ها ومشکلات متعدد دربخش‌هاي مختلف شده و اين تاثيرپذيري از فرهنگ وارداتي در مقوله ازدواج اثرات منفي خود را بيش از ديگر حوزه‌ها نشان داده است.

گروه اجتماعي: ورود فرهنگ غربي به ايران باعث ايجاد چالش‌ها ومشکلات متعدد دربخش‌هاي مختلف شده و اين تاثيرپذيري از فرهنگ وارداتي در مقوله ازدواج اثرات منفي خود را بيش از ديگر حوزه‌ها نشان داده است.

ازدواج و تشکيل خانواده در اسلام از جايگاه ويژه‌اي برخودار است و در اين ميان بايد به ازدواج به سبک زندگي اسلامي نگاه خاصي باشد تا دختر و پسري که در خانواده بزرگ مي‌شوند از همان ابتدا با انتخاب درست همسر عمري را زير يک سقف با خوشي زندگي کنند.

*ايدئولوژي چيزي جز توجه به مباني اسلام و دين نيست

در اين رابطه مسوول بانوان فرهيخته اداره کل تبليغات اسلامي زنجان مي‌گويد: زندگي موفق ايدلوژي خاص خود را دارد و اين ايدلوژي زندگي‌ها را شادب تر و راحت مي‌کند و اين ايدلوژي چيزي جز توجه به مباني اسلام و دين نيست.آذر آقا داداشي تاکيد کرد: دختر و پسرها بايد پايه هاي زندگي خودرا با توجه به مباني عقيدتي طراحي و ترسيم کنند و حضرت زهرا (س) و حضرت علي (ع)  را الگوي زندگي خود در زندگي زناشويي قرار دهند و باازدواج آسان پايه هاي زندگي خود را مستحکم کنند.

وي مي گويد: اگر جوانان ما از اين امام  برزگوار الگو_برداري کنند، زندگي موفق و خوشبختي توام با آرامش خواهند داشت ولي متاسفانه امروز زوجين با تبعيت و الگوبرداري اززندگي غربي کيان و پايه‌هاي زندگي خود را سست کرده‌اند و فرهنگ بيگانه در جامعه اسلامي جا افتاده است.

*جوانان از سبک زندگي اسلامي دور شده‌اند

مسوول بانوان فرهيخته اداره کل تبليغات اسلامي استان زنجان تصريح کرد: امروز جوانان ما از سبک اسلامي دور شده‌اند و فرهنگ غربي در جامعه فرش انداخته است و اين امر خود زمينه‌هاي ازدواج ناسالم با پايه‌هاي سست را رقم مي‌زند.

داداشي تاکيد کرد: بايد ازدواج به سبک زندگي اسلامي در بين جوانان تقويت و پر رنگ شود تا آمار طلاق در جامعه پايين بيايد و الگوبرداري از زندگي حضرت علي و حضرت فاطمه زهرا (س) زندگي بادوامي را پايه‌گذاري کنند.وي افزود: حضرت علي (ع) و حضرت فاطمه زهرا (س) دو الگو بسيار مهم  در زندگي اخلاق اسلامي بودند.

ازدواج تنها زير يک سقف زندگي کردن براي يک مدت نيست بلکه ازدواج کامل شدن و هدف دار شدن زندگي است بنابراين انتخاب درست همسر نياز به تفکر و مشاوره‌هاي زيادي دارد.

*نگاه جامعه  به ازدواج پايين است

مدير حوزه علميه خواهران الزهراء استان زنجان گفت: حضرت زهرا (س) و حضرت علي (ع) بهترين الگو و اسوه  براي بندگي و اطاعت از خداوند بودند و حضرت زهرا (س) بر اين امر اذعان داشتند که حضرت علي (ع) بهترين همسر است و نگاه اين دو بزرگوار به ازدواج بسيار ارجع بوده است ولي امروز نگاه و هدف ما به ازدواج پايين است. زهرا علمي فر تاکيد کرد: متاسفانه ورود فرهنگ غربي باعث شده برخي از ازدواج‌ها بدون دقت وتوجه به جوانب کار صورت بگيرد و در کمترين زمان هم منجر به طلاق شود.مدير حوزه علميه خواهران فاطمه زهرا (س) استان زنجان ازدواج  موفق را متکي به سه اصل مهم عنوان کرد، و گفت: اولين اصل اينکه انتخاب در ازدواج بايد عاقلانه و دقت انجام بگيرد و معيار براي ازدواج ماديات و زيبارويي طرف مقابل نباشد، دوم اينکه بايد دخترها و پسرها از والدين مشورت بگيرند و سوم اينکه معيار تقوا و ايمان و اصل در دين اسلام  مورد توجه باشد.علمي فر تاکيد کرد متاسفانه امروز ماديات اصل مهم براي ازدواج شده است و خانواده‌ها بدون اينکه توجهي به اصالت  خانواده، دين و ايمان خانواده‌ها داشته باشند با کوته نگري در بعد ماديات يک ازدواج  ناموفق را رقم مي زنند و بعد مدت کوتاهي طلاق شکل مي‌گيرد.وي افزود: امروز حاشيه‌ها اصل شده است و ظواهر دنيا جاي خود را ظواهر معنوي و باطني داده است.

متاسفانه امروز زوجين با تبعيت و الگو برداري از زندگي غربي کيان و پايه‌هاي زندگي خود را سست کرده‌اند و فرهنگ بيگانه در جامعه اسلامي جا افتاده استبانوي فرهيخته زنجاني اين گونه مي‌گويد: زوجين  به مسئوليت خود آگاه نيستند و جايگاه خودشان را نمي دانندو اين امر خود زمينه‌هاي ازدواج ناسالم را تسريع مي‌کند، بنابراين مهارتهاي زندگي قبل از ازدواج مورد توجه قرار گيرد. علمي فر افزود: هدف از امر ازدواج بايد مورد توجه قرار گيرد و جايگاه توحيدي درست کنيم و هدف از ازدواج تا مراسم عروسي نباشد بلکه براي بعد از ازدواج هم هدف ايجاد کنيم چرا که هدف از ازدواج جوانب بالايي دارد و زمينه‌هاي خوشبختي زوجين را تقويت مي‌کند.

امروز متاسفانه زن و شوهر به علت اينکه جايگاه خود را نمي‌دانند در زندگي زناشويي خود دچار مشکل مي‌شوند، به عنوان مثال زن خلق شده که انسان تربيت کند و به عنوان يک زن علاوه بر اينکه در جامعه نقش دارد و به عنوان يک زن مسلمان در جامعه نقش آفريني مي‌کند بايد نسبت به تربيت فرزند در خانواده دقت کند و همسر خوب و مهرباني براي همسر و فرزندان باشد.

متاسفانه امروزهمه چيز از جاي خود در آمده است و زن و شوهر آن طور که بايد مسئوليت‌پذير در بعد وظايفي خود نيستند و اين خود در زندگي اسلامي درست نيست.در يک ازدواج موفق بايد معنويات و تقوا اصل مهم براي دختر و پسرها باشد و اين است که پايه زندگي را تقويت مي‌کند و اگر به دنبال فرهنگ وارداتي غرب باشيم در زندگي موفق نخواهيم بود و طلاق در جامعه روند صعودي پيدا مي‌کند.همسر ايراني بايد الگو براي زنان غربي باشد و بداند که الگوي زندگيش فاطمه زهرا بانوي سرآمد زنان جهان است.

حجت‌الاسلام فيروز علي خسروي در گفتگو با خبرنگار ما به حلول ماه مبارک ذالحجه اشاره کرد و افزود: اين ماه با سالروز ازدواج حضرت فاطمه زهرا (س) و امام علي (ع) مقارن است و زندگي حضرت زهرا و امام علي (ع) رنگ و بوي ولايي داشت و بايد جوانان  اين دو بزرگوار را الگوي مناسب براي زندگي خود قرار دهند.رئيس اداره تبليغات اسلامي شهرستان زنجان گفت: خانواده اهميت بسيار زيادي در اسلام دارد و از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است چرا که در خانواده مي‌توان به آرامش رسيد و بايد دختران در ازدواج حضرت زهرا (س) و پسران حضرت علي (ع) را الگوي زندگي قرار دهند و در زندگي  خود نسبت به عشق و علاقه داشته باشند که اين علاقه رنگ و بوي الهي داشته باشد و اين زندگي‌ها هستند که پايدار و مستحکم است.

وي افزود:  بايد سبک زندگي اسلامي در ازدواج جوانان مورد توجه قرار گيرد چرا که شاکله زندگي موفق در سبک زندگي اسلامي است ولي متاسفانه اين مهم در زندگي جوانان مغفول مانده است و رنگ باخته است.خسروي تاکيد کرد: براي انتخاب الگوهاي مناسب بايد به زندگي و سيره  ائمه اطهار مراجعه کرد و آنچه که خدا مي‌پسند تقوا، حجاب و خوش اخلاقي است.وي افزود: انسان بايد به درون خود توجه کند و بين خود و خالق خود در زمينه پيمان‌هاي بندگي پيمان شکني نکند و استوار بوده و اينها شاکله زندگي سبک زندگي اسلامي را رقم مي‌زند و استحکام آن را تضمين مي‌کند. رئيس اداره تبليغات اسلامي شهرستان زنجان تصريح کرد: با پيوند مبارک حضرت امام علي(ع) و حضرت زهرا(س)شجره طيبه تاقيامت در اختيار اين بزرگواران است و ازدواج بسيار پر برکتي بوده است و همه معيارها جزمعيارهاي الهي در اول زندگي و ازدواج نبوده است و خداوند عناياتي را داشته که به هيچ کدام از امامان نداشته است.

خسروي افزود: ازدواج اين دو الگوي جامعه بشريت همواره بايد سرمشق جوانان و خانواده ها قرار گيرد و تجملات، راه انداختن کاروان هاي عروسي در شهر و بدحجابي در مراسم‌هاي عروسي شايسته نيست و بايد جلوي آن گرفته شود و اين خلاف سبک زندگي اسلامي است.وي تصريح کرد: بايد از روش و سيره زندگي حضرت علي و حضرت فاطمه درس بياموزيم و روش آنها را الگوسازي کنيم و اگر جوانان در مورد روش و سيره زندگي اين بزرگواران آگاهي داشته باشند مي توانند ارتباط معنوي با اين بزرگواران برقرار مي کنند.

حضرت علي (ع) ميفرمايد: نبايد به ظواهر خانمها توجه کرد و بهترين گزينه براي انتخاب همسر تقوا و حجاب و عبادت است.رمز داشتن يک زندگي موفق زناشويي الگو قرار دادن زندگي حضرت علي(ع) و حضرت فاطمه زهرا (س) و همچنين گذشت، فداکاري و قناعت در زندگي ، نحوه ارتباط مناسب با همسر، الگو قرار دادن اين بزرگواران است و شروع زندگي زيبا اگر بر پايه‌ اعتقادات صحيح باشد به همان زيبايي ادامه خواهد يافت. همسرداري حضرت علي(ع)و حضرت زهرا(س) سرشار از درس‌هايي است که مي‌تواند براي زوج‌هاي جوان بهترين الگو باشد و محبت اين دو حضرت به يکديگر غير قابل وصف است ، فداکاري و احترام متقابل به يکديگر از ديگر خصوصيات زندگي آنهاست و با وجود اينکه در آن زمان در وضعيت مالي مناسبي قرار نداشتند، اما تمام تلاششان را براي ايجاد محيطي آرام و صميمي مي‌کردند.

*وقوع 1024 واقعه طلاق در زنجان؛ وقوع 4887 فقره ازدواج

 احد جودي  در گفتگو با خبرنگار ما گفت:طي پنج ماهه سالجاري هزار و 24 واقعه طلاق در استان زنجان ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است.وي افزود: طي پنج ماهه سالجاري 4 هزار و 887 واقعه ازدواج در استان زنجان رخ داده و طي اين بازه زماني از هر 5 ازدواج يک مورد منجر به طلاق شده است و در بحث ازدواج و طلاق بايد برنامه‌ريزي لازم لحاظ شود.

مديرکل ثبت‌احوال استان زنجان ميانگين سن ازدواج مردان در استان زنجان را 28.2 سال و در کشور بالاتر از 29 سال عنوان کرد وگفت ميانگين سن ازدواج در زنان زنجاني 22.9 معادل 23 سال بوده که در کشور اين ميزان بيشتر است.وي ميانگين طلاق در استان زنجان در ميان مردان را 34 سال وزنان 28 سال اعلام کرد.

جودي با اشاره به اينکه طلاق در طبقه مرفهين جامعه بيشتر از خانواده‌هاي پايين طبقه است افزود: فقر علت طلاق نيست و بيشتر تحصيل کرده‌ها به سمت طلاق گرايش دارند و بايد تحقيق و پژوهش در خصوص طلاق در استان صورت بگيرد.

ارسلان حسيني در گفتگو با خبرنگار ما افزود خوشبختانه در اين استان نرخ طلاق نسبت به ميانگين کشوري پايين است.مديرکل ورزش و جوانان استان زنجان با اشاره به نرخ طلاق در زنجان گفت: نرخ طلاق در استان نسبت به کشور منطقي است و در استان از هر پنج ازدواج يک ازدواج منجر به طلاق مي‌شود.

زندگي موفق در سايه الگو برداري از مباني اعتقادي بوده است و بايد امروز سبک زندگي اسلامي در بحث ازدواج به خوبي تبيين شود و فرهنگ وارداتي غرب که ازدواج غربي را در جامعه ترويج داده از بين برود.برگزاري کارگاه‌ها، الگوگيري از ائمه اطهار، جلوگيري از چشم و هم چشمي‌ها و بهره گرفتن از فرهنگ سازگار با خود دارد مي تواند درايجاد زندگي موفق تاثير بسزايي داشته باشد.

تداوم زندگي امروز در گرو تجملات نيست و با ابتدايي‌ترين جهيزيه هم مي توان زندگي موفق داشت و بايد از بدو شروع تحصيلات بايد درکتابها، منابع و محافل و در مدارس به امر ازدواج توجه شود و فرهنگ سازي در اين زمينه شود.

به گزارش عصر آذربايجان به نقل از مهر، بايد در جامعه الگوهاي مناسب معرفي شود و بايسته و نبايسته زندگي اسلامي از اول ابتدايي با توجه به فراخور سني در منابع مورد توجه قرار گيرد.

منبع : مهر

نظرات کاربران

    بازگشت به ابتدا صفحه

ارسال نظر

اخبار مرتبط

پيماني که بوي غير گرفته است

پيماني که بوي غير گرفته است
خروج

ورود فرهنگ غربي به ايران باعث ايجاد چالش‌ها ومشکلات متعدد دربخش‌هاي مختلف شده و اين تاثيرپذيري از فرهنگ وارداتي در مقوله ازدواج اثرات منفي خود را بيش از ديگر حوزه‌ها نشان داده است.

سایر اخبار این موضوع

پربازدیدترین خبرها

پرتفسیرترین خبرها