عصر آذربایجان

گزارش خبر

204 هزار هکتار اراضي کشاورزي حاشيه درياچه اروميه شوره زار مي‌شود

در صورت ادامه بحران خشک شدن درياچه اروميه

1395/06/15

مدير آب،خاک و امور فني و مهندسي جهاد کشاورزي آذربايجان غربي گفت: در صورت ادامه روند خشکي درياچه اروميه 204هزار هکتار از اراضي کشاورزي حاشيه اين درياچه کم کم به شوره ‌زار تبديل مي شود.

گروه گزارش:مدير آب،خاک و امور فني و مهندسي جهاد کشاورزي آذربايجان غربي گفت: در صورت ادامه روند خشکي درياچه اروميه 204هزار هکتار از اراضي کشاورزي حاشيه اين درياچه کم کم به شوره ‌زار تبديل مي شود.
 فيض الله شمس با بيان اينکه با تبديل اراضي کشاورزي حاشيه درياچه اروميه به شوره زار زمين هاي کشاورزي قابليت توليد را به صورت کامل از دست مي‌دهد افزود: در سال‌هاي اخير اجراي طرح‌هاي نوين آبياري با هدف کمک به احياي درياچه اروميه شتاب بيشتري گرفته است.
وي با اعلام اينکه در حال حاضر در استان مقدار 12 هزار و 53 هکتار اجراي آبياري تحت فشار از مرحله نقشه‌برداري، طراحي در دست اجرا است گفت: اجراي طرح‌هاي آبياري تحت فشار از طرح‌هاي مهم جهت احياي درياچه اروميه محسوب مي‌شود.
شمس با اشاره به ادامه روند بحران خشک شدن درياچه اروميه و تبعات ناشي از آن عنوان کرد: با از بين رفتن درياچه اروميه زندگي شش ميليون نفر ساکنين حوزه آبريز درياچه اروميه به خطر مي‌افتد، درياچه زمين‌هاي کشاورزي به بيابان تبديل مي‌شود و ساکنين مجبور به مهاجرت ناخواسته خواهند شد.مدير آب، خاک و امور فني و مهندسي جهاد کشاورزي آذربايجان غربي با بيان اينکه با خشکي درياچه اروميه کشاورزي و دامداري نيز تحت تاثير قرار گرفته و توليد محصولات دامي و زراعي به شدت پايين خواهد آمد، ادامه داد: بر اثر شور شدن اراضي کشاورزي، پوشش گياهي و علوفه کاهش يافته و در نتيجه دامداري نيز کاهش پيدا خواهد کرد.شمس با اشاره به اقدامات انجام شده در راستاي اجراي سيستم‌هاي نوين آبياري تحت فشار در استان گفت: اعتبارات اجراي طرح روش‌هاي نوين آبياري تحت فشار در سال ?? از محل اعتبارات ستاد احياي درياچه اروميه و اعتبارات ملي وزارت تامين گرديده است.وي با بيان اينکه طي سال 94 مبلغ 309 ميليارد و 740 ميليون ريال از محل اعتبارات ستاد احياي درياچه اروميه تخصيص و هزينه شده، ادامه داد: در اين راستا از محل اعتبارات تخصيص يافته ستاد احياي درياچه اروميه به ميزان 3 هزار و 656 هکتار در 9 شهرستان حوضه درياچه اروميه و 767 هکتار در ساير شهرستان‌هاي استان از محل اعتبارات ملي جمعا معادل 4 هزار و 423 هکتار از اراضي استان به سامانه نوين آبياري تحت فشار تجهيز شده است.مدير آب و خاک و امور فني و مهندسي جهاد کشاورزي آذربايجان_غربي اعلام کرد: در راستاي تجهيز اراضي استان به سامانه نوين آبياري تحت فشار طي چهار ماه نخست سال جاري يک هزار و 296 هکتاراقدام شده است.شمس با بيان اينکه عملکرد اجراي سيستم‌هاي نوين آبياري تحت فشار تا آخر سال 91 معادل 41 هزار و 644 هکتار بوده، يادآور شد: اکنون اجراي سيستم‌هاي نوين آبياري تحت فشار در استان در مدت سه سال به 49 هزار و 119 هکتار رسيده است.مدير آب و خاک و امور فني و مهندسي جهاد کشاورزي آذربايجان غربي ادامه داد: با اعتبار هزينه شده 590 ميليارد ريال در طول سه سال مقدار 8 هزار و 135هکتار از اراضي کشاورزي استان به سامانه آبياري تحت فشار مجهز شده است.وي اعلام کرد: نتيجه اقدامات ياد شده موجب افزايش 40 درصدي راندمان آبياري، صرفه‌جويي 40 ميليون مترمکعبي در مصرف آب، متوسط ظرفيت افزايش عملکرد محصول بيش از 30 درصد و متوسط ظرفيت کاهش مصرف سم و کود شيميايي به ميزان 25 درصد راموجب شده است.شمس بيان کرد: بهره‌ مندي 3 هزار و 197 نفر بهره‌بردار و اشتغال يک هزار و 627 نفر به صورت مستقيم و اشتغال غيرمستقيم 20 هزار و 312 نفر از ديگر مزاياي اجراي سامانه هاي نوين آبياري در اتراضي کشاورزي استان است.شمس با اظهار اينکه در سال‌هاي اخير اجراي طرح‌هاي نوين آبياري با هدف کمک به احياي درياچه اروميه شتاب بيشتري گرفته، ادامه داد: در حال حاضر در استان مقدار 12 هزار و 53 هکتار اجراي آبياري تحت فشار از مرحله نقشه‌برداري، طراحي در دست اجرا است.
وي خاطرنشان کرد: رتبه استان در اجراي سامانه‌هاي نوين آبياري در مقايسه با کل کشور قبل از سال 94 در حدود 11 بود که در سال 94 به رتبه پنجم و در چهار ماه نخست سال جاري به استناد گزارش مجري آبياري تحت فشار وزارت جهاد کشاورزي به رتبه دوم ارتقا يافته است.
به گزارش عصرآذربايجان به نقل از مهر شمس، کاهش سطح زير کشت محصولات پرآب بر نظير چغندر قند، تغيير در نحوه کشت اين محصول، استفاده از ارقام زودرس مخصوصاذرت، اصلاح روشهاي آبياري در محصولات پر آب بر با استفاده از نوار تيپ، توسعه کشت نشائي براي کاهش مصرف آب، اجراي کشاورزي حفاظتي و کشت مستقيم براي کاهش مصرف آب و حمايت از توسعه گلخانه ها و کشت هاي متراکم را از برنامه ها و اقدامات انجام يافته سازمان جهاد کشاورزي در حوزه درياچه اروميه عنوان کرد.

منبع :  

نظرات کاربران

    بازگشت به ابتدا صفحه

ارسال نظر

اخبار مرتبط

204 هزار هکتار اراضي کشاورزي حاشيه درياچه اروميه شوره زار مي‌شود

در صورت ادامه بحران خشک شدن درياچه اروميه
خروج

مدير آب،خاک و امور فني و مهندسي جهاد کشاورزي آذربايجان غربي گفت: در صورت ادامه روند خشکي درياچه اروميه 204هزار هکتار از اراضي کشاورزي حاشيه اين درياچه کم کم به شوره ‌زار تبديل مي شود.

سایر اخبار این موضوع

پربازدیدترین خبرها

پرتفسیرترین خبرها