عصر آذربایجان

گزارش خبر

اتمام راه آهن اروميه– مراغه 3.9هزار ميليارد ريال اعتبار نياز دارد

اتمام راه آهن اروميه– مراغه 3.9هزار ميليارد ريال اعتبار نياز دارد

1395/06/07

گروه خبر:مديرکل راه و شهرسازي آذربايجان غربي گفت: براي اتمام طرح راه آهن مراغه به اروميه 3هزار و 900 ميليارد ريال اعتبار مورد نياز است.

گروه خبر:مديرکل راه و شهرسازي آذربايجان غربي گفت: براي اتمام طرح راه آهن مراغه به اروميه 3هزار و 900 ميليارد ريال اعتبار مورد نياز است.
 داريوش نصر در نشست خبري با بيان اينکه اهتمام ويژه دولت و وزارت راه اتمام هر چه سريعتر راه آهن مراغه – اروميه است افزود: تلاش مي شود امسال بخشي از اين طرح به بهره برداري برسد.وي در خصوص وضعيت راههاي ارتباطي استان تصريح کرد: طول مرز آبي و خاکي استان با کشورهاي همسايه مجموعا 823 کيلومتر است که اين استان با 8 مرز بين المللي شامل 6 مرز جاده اي يک مرز ريلي و يک مرز هوايي و 5 بازارچه فعال مرزي داراي بيشترين گذرگاه هاي مشترک با کشورهاي همسايه است.نصر، طول بزرگراه هاي استان را 279کيلومتر، طول راههاي شرياني استان را1030 کيلومتر و طول راههاي روستايي استان را نيز 7800کيلومتر عنوان کرد و اظهار داشت: استان آذربايجان‌غربي براساس طول کل راه‌هاي موجود در کشور رتبه 10 مي‌باشد.مديرکل راه و شهرسازي استان همچنين افزود: با توجه به آمار برخورداري آزادراه و بزرگراه نسبت به کل راه‌هاي موجود در استان رتبه 22 کشور است. نصر با بيان اينکه استان از نظر برخورداري راه‌هاي شرياني رتبه 14 کشور را دارا است ادامه داد: با توجه به طول راه‌هاي موجود حداقل به رتبه 10 بايد کاهش يابد. مديرکل راه و شهرسازي استان با اشاره به اينکه با توجه به موقعيت ويژه استان به عنوان دروازه اروپا ارتقا به رتبه 8 کشوري امري اجتناب ناپذير است افزود: باتوجه به اين موضوع و نرخ افزايش رشد طول سالانه بزرگراه و آزادراه در کشور 7.7 و آمار نرخ افزايش رشد سالانه طول راه‌هاي شرياني 4.3 مي‌باشد که تا سال 1400 طول بزرگراه و آزادراه جهت رسيدن به رتبه ? بايستي با آهنگ رشد ساليانه 21.7 به 1105 کيلومتر و راه‌هاي شرياني با آهنگ رشد 9 به 1881 کيلومتر ارتقا يابد.نصر دليل اين امر را با متوسط رشد کشوري را جبران عقب افتادگي اين استان و ارتقا به رتبه 8 دانست.وي ادامه داد: در پايان سال 1400 جهت ارتقا به رتبه 8 کشوري با فرض اينکه راه‌هاي ساير استان‌هاي کشور مطابق با آهنگ رشد متوسط کشوري توسعه يابد مي‌بايستي ، 1105 کيلومتر آزادراه و بزرگراه و 1881 کيلومتر راه شرياني در استان احداث گردد. اين مقام مسئول خاطرنشان کرد: بر اساس آمار کشوري آهنگ نرخ رشد طول ساليانه راه‌هاي روستايي در بيشتر استانهاي کشور در حدود 4 است. داريوش نصر افزود: درصورت افزايش طول آسفالت راه روستايي 5014 کيلومتر در سال 1400 درصد آمار راه روستايي آسفالته به کل راههاي روستايي به 64 درصد افزايش مي‌يابد.رئيس شوراي هماهنگي حمل و نقل استان در ادامه به وضعيت تصادفات استان اشاره کرد و گفت: استان آذربايجان غربي با رتبه 3 معادل 37.5درصد کاهش تصادفات در راههاي روستايي در سه ماهه اول سال 95 نسبت به سال گذشته بعداز استانهاي زنجان و مرکزي را داراست.وي تعداد متوفيات برون شهري استان آذربايجان غربي رتبه 25 معادل 8.2درصد (92نفر سه ماهه اول 95 و 85نفر سه ماهه اول 94) را دارا است.به گزارش عصرآذربايجان به نقل از مهر نصر، رتبه استان در حوادث رانندگي را 25کشوري دانست و اجراي روکش آسفالت به ميزان 200 کيلومتر را در راههاي اصلي و فرعي و روستايي را از جمله عملکرد شاخص مديريت راهداري از ابتداي امسال برشمرد.

منبع :

نظرات کاربران

    بازگشت به ابتدا صفحه

ارسال نظر

اخبار مرتبط

اتمام راه آهن اروميه– مراغه 3.9هزار ميليارد ريال اعتبار نياز دارد

اتمام راه آهن اروميه– مراغه 3.9هزار ميليارد ريال اعتبار نياز دارد
خروج

گروه خبر:مديرکل راه و شهرسازي آذربايجان غربي گفت: براي اتمام طرح راه آهن مراغه به اروميه 3هزار و 900 ميليارد ريال اعتبار مورد نياز است.

سایر اخبار این موضوع

پربازدیدترین خبرها

پرتفسیرترین خبرها