عصر آذربایجان

گزارش خبر

مهم‌ترين عامل اسلام‌هراسي در جهان جنايات گروهک‌هاي تکفيري است

مهم‌ترين عامل اسلام‌هراسي در جهان جنايات گروهک‌هاي تکفيري است

1395/05/24

گروه خبر: رئيس دبيرخانه کنگره جهاني مقابله با جريان‌هاي افراطي و تکفيري با اشاره به اينکه در حال حاضر اسلام‌هراسي در جهان به 43 درصد رسيده است، گفت: مهم‌ترين عامل اسلام‌هراسي در بين مردم جهان جنايات گروهک‌هاي تکفيري است.

رئيس دبيرخانه کنگره جهاني مقابله با جريان‌هاي افراطي و تکفيري:

گروه خبر: رئيس دبيرخانه کنگره جهاني مقابله با جريان‌هاي افراطي و تکفيري با اشاره به اينکه در حال حاضر اسلام‌هراسي در جهان به 43 درصد رسيده است، گفت: مهم‌ترين عامل اسلام‌هراسي در بين مردم جهان جنايات گروهک‌هاي تکفيري است.
به گزارش عصرآذربايجان، عبدالمجيد حکيم الهي در همايش تکفير و چالش‌هاي پيش‌رو و مسؤوليت علماي اسلام که در سالن اجلاس سازمان تبليغات اسلامي مهاباد برگزار شد، اظهار داشت: جنايات تکفيري در دنياي کنوني مردم کشورهاي اسلامي را در کوچه و خيابان‌ها به خاک و خون کشيده است.وي ادامه داد: تکفيري‌ها فرقي ميان شيعه و سني، مسلمان و غير مسلمان قائل نشده و مردم بي‌گناه کشورهاي منطقه را به صورت فجيع قتل‌عام مي‌کنند.رئيس دبيرخانه کنگره جهاني مقابله با جريان‌هاي افراطي و تکفيري خاطرنشان کرد: هدف اصلي اين گروهک تکفيري خدمت به کساني است که در اتاق فکر بريتانيا فتواي تکفيري را صادر مي‌کنند و اين فتوا در کشورهاي اسلامي اجرا مي‌شود.
اين مسؤول افزود: مهم‌ترين نقش جريان‌هاي تکفيري در اقدامات جنايتکارانه رشد اسلام هراسي در بين جهانيان است.حکيم‌الهي ادامه داد: ريشه مخالفت فرهنگ غرب با فرهنگ اسلام ريشه در جذابيت اسلام براي مردم جهان دارد؛ در گذشته دور بسياري از سرزمين‌هاي اسلامي که توسط غربي‌ها تصاحب شده بود به وسيله جهاد مسلمانان از آنان پس گرفته شد و در واقع فرهنگ اسلام بر فرهنگ غرب غلبه کرد و اين موضوع دليلي براي دشمني غربي‌ها با مسلمانان شد.رئيس دبيرخانه کنگره جهاني مقابله با جريان‌هاي افراطي و تکفيري افزود: دليل ديگر دشمني غربي‌ها با دين اسلام ارزش‌هاي است که در دين اسلام براي زن وجود دارد در حالي که در فرهنگ غرب زن وسيله براي مردان به شمار مي‌رود لذا اين موضوعات دليلي محکم براي مبارزه با دين اسلام شد.
اين مسؤول گفت: گرايش به اسلام در طول‌ سال‌هاي گذشته موجب حيرت غربي‌ها شده و ما شاهد مسلمان شدن بسياري از مردم جهان غرب شديم به طوري که در حال حاضر 200 هزار نفر مسلمان در کشور دانمارک، 5 ميليون نفر در کشور فرانسه، 3 ميليون نفر در کشور انگلستان و 4 ميليون نفر در کشور آلمان زندگي مي‌کنند.حکيم‌الهي خاطرنشان کرد: رشد فزاينده تعداد مسلمانان در کشورهاي غربي سبب شد که غرب به هراس بيفتد و براي جلوگيري از توسعه اسلام و مقابله با توسعه فرهنگي دين اسلام چاره‌انديشي کند.وي افزود: کشورهاي غربي در طول سال‌هاي گذشته اقدامات مختلفي را براي تضعيف کشورهاي اسلامي انجام دادند کشوري همچون مصر که از ارتشي قدرتمند برخوردار بود طي سناريويي که از طرف غربي‌ها طراحي شده بود تضعيف شد و ارتش اين کشور به قدري ضعيف شد که به راحتي گروه‌هاي تکفيري وارد اين کشور شده و دست به جنايت مي‌زنند.
رئيس دبيرخانه کنگره جهاني مقابله با جريان‌هاي افراطي و تکفيري ادامه داد: به يغما بردن ثروت‌ها و منابع طبيعي کشورهاي اسلامي توسط غربي‌ها از ديگر اقدامات کشورهاي غربي بود که در طول سال‌هاي نه چندان صورت گرفته شده است.اين مسؤول افزود: با توجه به تمام اقدامات جنايتکارانه تکفيري‌ها در جهت تضعيف کشورهاي اسلامي گرچه موجب تضعيف اين کشورها از لحاظ نظامي و منابع مالي شد ولي نتوانستند دين اسلام را از دل‌هاي مردم بيرون کنند لذا اتاق فکر کشورهاي غربي دست به حرکت جديد در اين خصوص کرد و به اين نتيجه رسيدند که اقدامات جنايتکارانه خود را در کشورهاي اسلامي نظام‌بند انجام دهند.حکيم‌الهي گفت: آمريکا در سال‌هاي گذشته بيش از يک هزار و 200 ميليارد تومان منابع مالي در کشور عراق هزينه کرده است و مهم‌ترين هدفش از هزينه اين ميزان مبلغ در دست گرفتن قدرت اين کشور و به کار گرفته شدن مهره‌هاي دست‌نشانده در راس حکومت اين کشور بوده است.
وي ادامه داد: مخدوش کردن چهره اسلام يکي ديگر از اهداف شوم غربي‌ها بود که اين هدف به وسيله برخي از مسلمان‌نماها صورت گرفت زيرا غربي‌ها مي‌دانستند که چهره اسلام به جز خود مسلمانان تخريب نخواهد شد.رئيس دبيرخانه کنگره جهاني مقابله با جريان‌هاي افراطي و تکفيري افزود: غرب‌ها با کارگيري رسانه‌هاي مختلف در جهت نمايش چهره مخدوش اسلام و خشونت اسلامي و با مديريت صهيونيست توانستند اسلام هراسي را در بين جهانيان رسوخ دهند.اين مسؤول افزود: نتيجه اهداف شوم غربي‌ها در جهت تخريب اسلام موفقيت‌آميز بوده است به طوري که ميزان اسلام‌هراسي مردم جهان از 8 درصد در سال 2009 به رقم 43 درصد در سال 2014 رسيده است.حکيم‌الهي ادامه داد: بيشترين کتابي که در طول سال‌هاي گذشته در کشورهاي غربي به فروش رسيده است کتاب اسلام‌هراسي است که 76 درصد از مسلمانان را خشونت‌گرا معرفي مي‌کند.

منبع :

نظرات کاربران

    بازگشت به ابتدا صفحه

ارسال نظر

اخبار مرتبط

مهم‌ترين عامل اسلام‌هراسي در جهان جنايات گروهک‌هاي تکفيري است

مهم‌ترين عامل اسلام‌هراسي در جهان جنايات گروهک‌هاي تکفيري است
خروج

گروه خبر: رئيس دبيرخانه کنگره جهاني مقابله با جريان‌هاي افراطي و تکفيري با اشاره به اينکه در حال حاضر اسلام‌هراسي در جهان به 43 درصد رسيده است، گفت: مهم‌ترين عامل اسلام‌هراسي در بين مردم جهان جنايات گروهک‌هاي تکفيري است.

سایر اخبار این موضوع

پربازدیدترین خبرها

پرتفسیرترین خبرها