عصر آذربایجان

گزارش خبر

دخمه سنگي فقره قا

دخمه سنگي فقره قا

1395/04/20

گروه سيري در استان ها: اين اثر تاريخي در استان آذربايجان‌غربي، 10 کيلومتري شهرستان مهاباد و در نزديکي روستاي ايندرقاش، روي صخره‌اي از جنس رسوبات آهکي قرار دارد. دخمه فخريگاه فاقد مدخل ورودي بوده و در ايوان آن دو ستون سنگي ايجاد شده که پاستون‌ها شبيه گلدان وارونه مي‌باشند. ستون‌هاي جلوي اين ايوان و داخل مقبره به مرور زمان از بين رفته و تنها پا ستون‌هاي و سرستون‌ها باقي مانده‌اند. داخل مقبره نيز يک سالن به اندازه عرض ايوان وجود دارد که با 2 پله جرزدار از هم جدا مي‌شوند.

گروه سيري در استان ها: اين اثر تاريخي در استان آذربايجان‌غربي، 10 کيلومتري شهرستان مهاباد و در نزديکي روستاي ايندرقاش، روي صخره‌اي از جنس رسوبات آهکي قرار دارد. دخمه فخريگاه فاقد مدخل ورودي بوده و در ايوان آن دو ستون سنگي ايجاد شده که پاستون‌ها شبيه گلدان وارونه مي‌باشند. ستون‌هاي جلوي اين ايوان و داخل مقبره به مرور زمان از بين رفته و تنها پا ستون‌هاي و سرستون‌ها باقي مانده‌اند. داخل مقبره نيز يک سالن به اندازه عرض ايوان وجود دارد که با 2 پله جرزدار از هم جدا مي‌شوند.
اطاق جلويي احتمالا مخصوص انجام مراسم تدفين بوده و در اطاق بعدي 3 قبر مستطيل شکل به چشم مي‌خورد که يک قبر بزرگ به صورت افقي و دو قبر کوچک به شکل عمود بر ايوان در آن تراشيده شده است. عمق قبرهايي که در اين گور دخمه در دل سنگ تراشيده شده‌اند، حدود 50 سانتيمتر است . کف اطاق مقبره سه قبر به عمق 50 سانتي متر کنده شده است که قبر بزرگتر در سمت چپ و با ابعاد 265 در 140 سانتي متر عمود بر ورودي گور دخمه قرار گرفته است و در سمت راست آن دو قبر ديگر در جهت ورودي گور دخمه و به ابعاد يکسان 140 در 90 سانتي متر کنده شده است. اين گور دخمه داراي دو جفت ستون در مدخل و ميان آن است. ستون‌ها استوانه کامل نبوده و قطر آنها در بالا کمتر از قسمت تحتاني مي‌باشد. ستون‌هاي داخلي ضخامت کمتري از ستون‌هاي بيروني دارند. هر چهار ستون داراي پايه و سرستون‌هايي مربع شکل مي‌باشند. ارتفاع گوردخمه از لب ايوان تا پايين‌ترين قسمت تراشيده شده 530 سانتي متر وتا دامنه کوه نيز حدود 10 متر است.
دخمه سنگي فخريگاه که شمالي ترين گور دخمه منتسب به دوران ماد است. و به همراه گور دخمه شيرين و فرهاد واقع در شهر صحنه و دکان داود در نزديکي سرپل ذهاب از جمله زيباترين گوردخمه‌هاي ايران به حساب مي‌آيند. دخمه سنگي فخريگاه در سال 1316 توسط وزارت فرهنگ و هنر با شماره 288 در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيد.

منبع :

نظرات کاربران

    بازگشت به ابتدا صفحه

ارسال نظر

اخبار مرتبط

دخمه سنگي فقره قا

دخمه سنگي فقره قا
خروج

گروه سيري در استان ها: اين اثر تاريخي در استان آذربايجان‌غربي، 10 کيلومتري شهرستان مهاباد و در نزديکي روستاي ايندرقاش، روي صخره‌اي از جنس رسوبات آهکي قرار دارد. دخمه فخريگاه فاقد مدخل ورودي بوده و در ايوان آن دو ستون سنگي ايجاد شده که پاستون‌ها شبيه گلدان وارونه مي‌باشند. ستون‌هاي جلوي اين ايوان و داخل مقبره به مرور زمان از بين رفته و تنها پا ستون‌هاي و سرستون‌ها باقي مانده‌اند. داخل مقبره نيز يک سالن به اندازه عرض ايوان وجود دارد که با 2 پله جرزدار از هم جدا مي‌شوند.

سایر اخبار این موضوع

پربازدیدترین خبرها

پرتفسیرترین خبرها