عصر آذربایجان

گزارش خبر

حمايتي که فقير توليد مي‌کند

گزارش//

1395/04/14

گروه گزارش: فقر و نيازمندي شايد سابقه اي به بلنداي تاريخ بشر داشته باشد اما شايد از زمان يکجانشيني و گسترش زندگي شهري عينيتي بيش از پيش يافته و متاثر از مسائلي چون فاصله طبقاتي و توزيع ناعادلانه امکانات هر روز بيش از پيش در سطح جوامع امروزي، حتي از نوع پيشرفته و توسعه يافته نيز خودنمايي مي کند.

گروه گزارش: فقر و نيازمندي شايد سابقه اي به بلنداي تاريخ بشر داشته باشد اما شايد از زمان يکجانشيني و گسترش زندگي شهري عينيتي بيش از پيش يافته و متاثر از مسائلي چون فاصله طبقاتي و توزيع ناعادلانه امکانات هر روز بيش از پيش در سطح جوامع امروزي، حتي از نوع پيشرفته و توسعه يافته نيز خودنمايي مي کند. به هر حال همواره در کنار پديده فقر و نيازمندي مترادفي با عنوان خيريه ها و نهادهاي حمايتي مطرح بوده، موضوعي که در کشور ما و با توجه به فرهنگ و اعتقادات ايرانيان  رنگ و بوي متفاوتي دارد و برنامه هاي متعدد سالانه در حوزه نيکوکاري مؤيد همين نکته است و در شهري مانند تبريز که وجود نخستين و باسابقه ترين خيريه هاي کشور در آن از وجوه تسميه شهر اولين هاست، بايد با نگاهي متفارت به حوزه خيريه و خيران نگاه کرد. موضوعي که با وجود اذعان همه دست اندرکاران و صاحب نظران امور خيريه به بي بدليل بودن اقدامات خيران در شهر خيريه هاي ايران بواسطه حضور پرشمار همين نهادها و تبعات اقدامات صرفاً حمايتي آنها اجتناب ناپذير مي نمايد. در همين راستا مدير کل کميته امداد آذربايجان شرقي در گفت و گو با خبرنگار ما ضمن اشاره به کارآيي خيران استان در رفع نيازهاي مددجويان اين نهاد مي گويد: ضريب اثرگذاري کمک هاي مردمي و خيران به مراتب بيش از اعتبارات دولتي است زيرا هر ريال از اعتبار يکهزار و 120 ميليون ريالي کميته امداد رديف خاصي داشته و نمي_توان خارج از آن هزينه کرد اما 700 ميليارد ريال اعتبار حاصل از کمک هاي مردمي و خيران بدليل انعطاف در هزينه کرد در بسياري موارد گره گشاي امور مددجويان بوده است. حسين دشتي در ادامه مي افزايد: کميته امداد اعتبارات روتين و مشخصي دارد و در براي نمونه در استان 16 هزار و 800 دانش آموز مددجو داريم که چهار هزار نفر از آنها بواسطه اجراي طرح هايي چون اکرام ايتام و حضور خيران داراي حامي هستند و متوسط 360 هزار تومان ماهانه براي هر دانش آموز پرداخت مي شود و در طرح رضوان نيز 62 ميليارد ريال توسط خيران براي مشکلات خاص افزاد نيازمند هزينه شده است. مدير کل کميته امداد آذربايجان شرقي مديريت، توليد و رشد اقتصادي را مهمترين راه کار در حل مشکلات مددجويان مي داند و مي_گويد: البته برخي موضوعات نيز به عنوان نقاط ضعف در فعاليت هاي خيريه هاي استان وجود دارد که از تعدد صندوق هاي صدقات مي_توان به عنوان نمونه اي از آن اشاره کرد و حاضريم در اين راستا همکاري لازم را با خيريه_ها انجام دهيم تا شاهد کارآيي هرچه بيشتر اين فعاليت ها در حوزه نيازمندان باشيم و بيش از پيش به سمت توانمندسازي آنها حرکت کنيم تا وابسته سازي به سازمان ها و نهادهاي حمايتي. عضو هيات امناي جمعيت خيريه نوبر تبريز نيز که در سال 1326 تاسيس و در سال 1333 با شماره هفت ثبت شده است، سه حوزه  ايتام بيماران و جهيزيه را زمينه هاي اصلي فعاليت_هاي اين انجمن برشمرده و مي گويد: مردم تبريز به شدت خير و علاقمند به فعاليت هاي اين حوزه هستند و ساخت بيمارستان کليوي خيرساز و تحويل 916 تخت بيمارستاني به جامعه درماني استان بدون ريالي اعتبار دولتي و تنها بواسطه اعتماد به خيران نمونه اي از همين روحيه است. خاماچي با بيان اينکه خيران هرجا که کمبودي احساس شده، ورود پيدا کرده اند، مي_افزايد بروکراسي اداري در چنين سازمان هايي مانع اجراي درست هزينه خدمات است زيرا براي نمونه کميته امداد به دنبال کميت و ارائه آمار بالا در خصوص پوشش نيازمندان است در حاليکه خيران و خيريه ها تلاش مي کنند بهترين خدمات را حتي اگر شده براي تعداد محدودي افراد مستحق فراهم کنند. اين خير تبريزي در خصوص دورنماي آينده فعاليت هاي خيريه ها نيز مي گويد: متاسفانه بايد گفت اگر وضع اقتصادي کشور بهبود نيابد، نمي توان به استمرار فعاليت_هاي خيران نيز اميدوار بود زيرا براي نمونه سال هاي گذشته در 30 روز رمضان مراسم افطاري پيش بيني شده داشتيم و هر شب يک باني داشت اما امسال تاکنون چندين برنامه از اين دست بدليل نبودن باني بلاتکليف مانده است. نماينده تشکل_هاي مردم نهاد خيريه در هيات نظارت فرمانداري تبريز نيز با اشاره به سابقه طولاني تبريزي ها در امور خيريه، تعداد خيران تبريز و آذربايجان شرقي را فاقد آماري مشخص عنوان و تصريح مي کند: خيريه هاي استان دو منشاء اصلي دارند که يکي از طريق وزارت کشور در سطح ملي و استانداري و فرمانداري در سطح استاني و شهري است و برخي نيز از طريق بهزيستي مجوز فعاليت مي_گيرند که اخيراً مصوب شده اين نوع خيريه ها نيز زيرنظر وزارت کشور قرار گيرند و در اين ميان آذربايجان شرقي 400 خيريه رسمي دارد که از اين تعداد حدود 57 مورد تحت نظر وزارت کشور در تبريز و مانند کل ايران در حوزه_هاي هفت گانه فقر، سلامت، کارآفريني، محيط زيست، مسکن، آموزش و توسعه پايدار فعاليت مي کنند. به گزارش عصر آذربايجان به نقل از مهر، سعيد جلالي در به خبرنگار ما مبني بر درماني يا پيشگيري بودن رويکرد خيران و خيريه_هاي استان در رسيدگي به نيازمندان خاطر نشان مي کند: با توجه به علايق و گرايش مردم عموماً حوزه هاي فقر و سلامت مورد توجه است و در اين ميان انجمن_هاي خيريه قوي نيز به هيچ عنوان به دنبال کنترل فقر نيستند و حتي توليد فقر نسلي نيز مي_کنند زيرا فقر را از مناظر عمومي جمع آوري مي کنند و در پشت پرده به نيازمندان رسيدگي مي کنند و در حالي که در دنيا سياست_هاي تشويقي بر قطع فقر و توسعه اشتغال پايدار استوار است، موسسه محک به عنوان قوي ترين خيريه کشور با 495 ميليارد ريال اعتبار از محل کمک هاي مردمي، تنها به دنبال پوشش کودکان سرطاني است و اين اعتبار را صرف داروهاي ضد سرطان گران قيمت مي_کند.

منبع :

نظرات کاربران

    بازگشت به ابتدا صفحه

ارسال نظر

اخبار مرتبط

حمايتي که فقير توليد مي‌کند

گزارش//
خروج

گروه گزارش: فقر و نيازمندي شايد سابقه اي به بلنداي تاريخ بشر داشته باشد اما شايد از زمان يکجانشيني و گسترش زندگي شهري عينيتي بيش از پيش يافته و متاثر از مسائلي چون فاصله طبقاتي و توزيع ناعادلانه امکانات هر روز بيش از پيش در سطح جوامع امروزي، حتي از نوع پيشرفته و توسعه يافته نيز خودنمايي مي کند.

سایر اخبار این موضوع

پربازدیدترین خبرها

پرتفسیرترین خبرها