عصر آذربایجان

گزارش خبر

ضرورت توجه ويژه به تشکيل شرکت‌هاي بزرگ صادراتي در زنجان

زنجان

1394/08/30

گروه تحليل:رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان بر ضرورت توجه ويژه به تشکيل شرکت‌هاي بزرگ صادراتي در استان زنجان تاکيد کرد.

گروه تحليل:رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان بر ضرورت توجه ويژه به تشکيل شرکت‌هاي بزرگ صادراتي در استان زنجان تاکيد کرد.
ناصر فغفوري در مراسم تجليل از صادرکنندگان نمونه استان زنجان اظهار داشت: براساس برنامه پنج سال آتي سالانه 8 درصد به رشد اقتصادي کشور افزوده مي‌شود.وي با اشاره به اينکه براي رسيدن به هدف چاره‌اي به جزء صادرات کالاهاي صنعتي و معدني وجود ندارد، گفت: تحقق اين امر توسعه صادرات و اشتغال را در جامعه حل مي‌کند.رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با اشاره به اينکه صادرات کالاهايي که در سال 2014 بوده حدودا 3.4 صادرات کل کالاهاي مصرفي در سطح دنيا بوده است، افزود: به عبارتي 3.4 از کل صادرات جهان به کشورمان تعلق دارد.
فغفوري با اشاره به اينکه 0.18 از صادرات به بخش خدمات کشورمان اختصاص دارد، افزود: کشورمان در حوزه صادرات خدمات ضعيفي را ارائه مي‌کنند.وي ادامه داد: سرانه صادرات در کشورمان 800 دلار است که براساس برنامه ريزي اين مقدار بايد به 2 هزار دلار برسد که براي تحقق اين امر به برنامه عملياتي موثرتري نياز است.
* قانون رفع موانع توليد مشوق خوبي براي توسعه صادرات است
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با بيان اينکه برنامه اساسي ابلاغ سياست‌هاي ابلاغي در حوزه اقتصاد مقاومتي و قانون رفع موانع توليد تاثير بسزايي در توسعه صادرات دارد، گفت: در سياست ابلاغي اقتصاد مقاومتي و حمايت از صادرات و توسعه فعاليت‌هاي صادراتي عنوان شده است.فغفوري قانون رفع موانع توليد را مشوق خوبي براي توسعه صادرات دانست و يادآور شد: ميزان صادرات تا سال 1404 بايد به 190 ميليارد دلار افزايش يابد و اين ميزان سه برابر مبلغي است که در حال حاضر انجام مي‌شود.وي با تاکيد بر اينکه براي رسيدن به هدف راه نسبتا سختي را در پيش رو داريم، گفت: در قانون رفع موانع توليد بر تسريع در استرداد و ماليات تاکيد شده است.رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان در ادامه بر ضرورت توجه ويژه به تشکيل شرکت‌هاي بزرگ صادراتي در استان زنجان تاکيد کرد و افزود: انجام صادرات به صورت جزيره‌اي و شاخصه‌اي کار مشکلي است.
* شرکت‌هاي بزرگ صادراتي بايد در کشور و به تبع آن در زنجان فعال شود
فغفوري با بيان اينکه شرکت‌هاي بزرگ صادراتي بايد در کشور و به تبع آن در استان زنجان فعال شود، گفت: با اين اقدام عمليات صادراتي برنامه‌ريزي بهتري خواهد داشت.وي صادرات را مانند يک درختي دانست که مشتريان مي‌توانند از خارج آن را ببينند اما ريشه و تنه درخت به خاک کشورمان تعلق دارد.
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با اشاره به اينکه اگر ريشه اين درخت تقويت و قويتر شود مي‌تواند ميوه بهتر و باثبات‌تري توليد کند، افزود: با اين امر مشتريان نيز از خارج کشور استقبال کرده و هدف مورد نظر تحقق مي‌يابد.فغفوري با تاکيد بر اينکه واحدهاي توليدي با نگاه ويژه به توليد کالا با کيفيت بهتر که ضامن ثبات صادرات است به محصول خود اهميت دهند، گفت: با برنامه ريزي صحيح براي سياست ابلاغي اقتصاد مقاومتي و اجراي برنامه راهبردي حوزه صنعت، معدن و تجارت بار سنگيني از حوزه صادرات برداشته مي‌شود.

منبع :

نظرات کاربران

    بازگشت به ابتدا صفحه

ارسال نظر

اخبار مرتبط

ضرورت توجه ويژه به تشکيل شرکت‌هاي بزرگ صادراتي در زنجان

زنجان
خروج

گروه تحليل:رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان بر ضرورت توجه ويژه به تشکيل شرکت‌هاي بزرگ صادراتي در استان زنجان تاکيد کرد.

سایر اخبار این موضوع

پربازدیدترین خبرها

پرتفسیرترین خبرها