عصر آذربایجان

گزارش خبر

رمز انتخاب آذربايجان شرقي به عنوان پايلوت اقتصاد مقاومتي

رمز انتخاب آذربايجان شرقي به عنوان پايلوت اقتصاد مقاومتي

1395/03/23

گروه گزارش: بيست وششم ارديبهشت ماه امسال بود که وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات از انتخاب آذربايجان شرقي به عنوان پايلوت اجراي اقتصادمقاومتي به همراه استانهاي کرمان و لرستان خبر داد، آما انچه که پس از اين اتفاق در افکار عمومي نقش بست، چرايي و شاخص هاي مدنظر دولت در اين انتخاب بود.

گروه گزارش: بيست وششم ارديبهشت ماه امسال بود که وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات از انتخاب آذربايجان شرقي به عنوان پايلوت اجراي اقتصادمقاومتي به همراه استانهاي کرمان و لرستان خبر داد، آما انچه که پس از اين اتفاق در افکار عمومي نقش بست، چرايي و شاخص هاي مدنظر دولت در اين انتخاب بود.
به نظر مي رسد دستاوردهاي بزرگ اقتصادي آذربايجان شرقي در مدت سپري شده از عمر دولت تدبير و اميد و ظرفيت هاي مديريتي استان در تبديل ضعف ها به نقاط قوت در دوره قبل و پس از برجام، دليل اصلي اين انتخاب باشد در تاييد اين ادعا مي توان به سفر 93 هيات خارجي به آذربايجان شرقي در سال هاي 1393 و 1394 اشاره کرد که نشانه چشم انداز روشن اقتصادي استان به عنوان تابعي از کشور در دولت اعتدال است. تدوين سند تدبير و توسعه استان از ديگر مصاديق موفقيت هاي اقتصادي آذربايجان شرقي در دوره فعاليت دولت اعتدال است که بازتابي فرا استاني داشت و موجب شد به عنوان الگو براي استان هاي ديگر کشور نيز معرفي شود. گفته مي شود بخش عمده اي از اهداف و هسته هاي کليدي سند تدبير و توسعه آذربايجان شرقي منطبق با اصول اقتصاد مقاومتي است که نشان دهنده پويايي ويژه و چشمگير استان در تلاش براي تسريع در اجرايي کردن اصول اقتصادي مقاومتي مي باشد.تلاش براي تقويت بخش خصوصي و کنار زدن تلقي رايج 'رقابت بخش دولتي با بخش خصوصي' از ديگر دستاوردهاي اقتصادي دولت تدبير و اميد در آذربايجان شرقي به عنوان قطب اقتصادي- سياسي منطقه شمال غرب است که خود را در تشکيل 'شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي' و برگزاري بيش از 20 جلسه آن نشان داده است. موفقيت در جذب سرمايه خارجي از ديگر شاخص هاي مدنظر دولت در انتخاب آذربايجان شرقي به عنوان پايلوت اجراي اصول اقتصاد مقاومتي بوده است به طوري که بنا به گفته رضا حسيني، نائب رئيس مرکز خدمات سرمايه گذاري استان تنها در سال گذشته 600 ميليون دلار سرمايه خارجي جذب شد که رقم بزرگي است. تسريع در تکميل يا واگذاري طرح هاي نيمه تمام، افزايش چندبرابري بودجه شهرداري ها و دهياري ها و تلاش همه جانبه براي اجراي طرح هاي زيرساختي بر زمين مانده از دولت قبل با استفاده از منابع داخلي و خارجي و در يک کلام، کوشش شبانه روزي براي توسعه استان با تشويق نهادهاي مختلف دولتي و بخش خصوصي به همگرايي و هم افزايي از ديگر عوامل تاثيرگذار در انتخاب آذربايجان شرقي به عنوان پايلوت اقتصاد مقاومتي در قامت بزرگ ترين طرح تقويت اقتصادي تاريخ کشور بوده است.اهميت اين انتخاب به اندازه اي است که قرار است وزير کشور هر ماه يک بار براي بررسي دستاوردهاي اجراي اصول اقتصاد مقاومتي، ميهمان آذربايجان شرقي باشد تا برون داد اجراي اين طرح بزرگ ملي در استان به مناطق ديگر کشور تعميم داده شود.در همين راستا تبريز روزهاي دوشنبه و سه شنبه هفته جاري ميزبان وزير کشور دولت اعتدال بود تا در نشست هاي متعدد وي با مديران نهادهاي دولتي و فعالان تجاري و اقتصادي بخش خصوصي، راهکارهاي عملي اجرا و تحقق اصول اقتصاد مقاومتي در آذربايجان شرقي در بازه هاي زماني مشخص بررسي شود.
* وزير کشور: آذربايجان شرقي در تحقق اقتصاد مقاومتي پيشتاز باشد
وزير کشور به دنبال انتخاب آذربايجان شرقي به عنوان يکي از سه استان الگوي کشوري در بحث اقتصاد مقاومتي و در راستاي پيگيري فعاليت هاي ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي اين استان در بدو ورود به فرودگاه بين المللي شهيد مدني تبريز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ميهماني مردم آذربايجان شرقي در آستانه ماه مبارک رمضان توفيقي است تا پيشتازي اين استان در عمل به منويات مقام معظم رهبري و تحقق اقتصاد مقاومتي مورد پيگيري قرار گيرد.
عبدالرضا رحماني فضلي گفت: در اين ارتباط چندين جلسه در تهران با حضور استاندار آذربايجان شرقي تشکيل شده است تا با کمک بخش خصوصي تصميم هايي براي اجراي اقتصاد مقاومتي در اين استان گرفته شود.وي افزود: آذربايجان شرقي بايد در تحقق اقتصاد مقاومتي در سطح کشور پيشتاز باشد و خشنودي مقام معظم رهبري از عملکرد مسئولان دولتي را به ثمر بنشاند.وزير کشور با تاکيد بر تلاش روزافزون و هماهنگ مسئولان و مردم اين استان در عمل به رهنمودهاي رهبري گفت: جلب مشارکت مردمي براي تحقق اقتصاد مقاومتي ضروري است.
*وزير ارتباطات: آذربايجان شرقي در حوزه اقتصاد عملکرد بسيار مناسبي داشت
در باب چرايي انتخاب آذربايجان شرقي به عنوان پايلوت اجراي اقتصاد مقاومتي مي توان به اظهارات حدود يک ماه قبل محمود واعظي، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در نشست مشترک روساي اتاق بازرگاني و رئيس کميسيون اقتصادي مجلس اشاره کرد که اظهار داشت: به منظور انتخاب استان پايلوت براي اقتصاد مقاومتي بحث هاي مختلفي در هيئت دولت مطرح شد و در نهايت استان آذربايجان شرقي با توجه به توفيقات به دست آمده به عنوان پايلوت اقتصاد مقاومتي در کشور انتخاب شد.واعظي آن زمان اعلام کرد: آذربايجان شرقي در حوزه ي اقتصادي طي 2.5 سال گذشته عملکرد بسيار مناسبي داشته و توانسته است بخش مهمي از مشکلات اقتصادي ناشي از تحريم را پشت سر بگذارد.وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات دولت تدبير و اميد در آن نشست با اشاره به ظرفيت هاي بالاي آذربايجان شرقي در اقتصاد مقاومتي تصريح کرد: گذشته از جايگاه راهبردي جغرافيايي و منابع خدادادي، داشتن مديراني توانمند و نماينده هايي سخت کوش در کنار فعالان اقتصادي باتجربه سبب شده است بسياري از موانع و مشکلات موجود در اين استان با کمترين چالش پشت سر گذاشته شود.
وزير ارتباطات همچنين تاکيد کرد: اين وزارتخانه نقش ويژه اي براي آذربايجان شرقي در توسعه ي فناوري اطلاعات باز کرده و انتخاب تبريز به عنوان شهر نمونه گردشگري کشورهاي اسلامي در سال 2018 مي تواند بهترين فرصت براي اين خطه باشد.
*استاندار آذربايجان شرقي: تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي نيازمند همراهي عمومي است
بديهي است که در راس هرم موفقيت کسب افتخار انتخاب به عنوان پايلوت اجراي اقتصاد مقاومتي، اسماعيل جبارزاده، استاندار آذربايجان شرقي به عنوان سکاندار و نماينده عالي دولت در استان، نقش بي بديلي دارد و تاکيدات، پيگيري ها و راهنمايي هاي نظري و عملي وي تاثير سازنده اي داشته است.
 نگاهي گذرا به اظهارات يک سال گذشته جبارزاده نشان مي دهد که وي قبل از انتخاب استان تحت مديريت وي به عنوان پايلوت اقتصاد مقاومتي از ظرفيت هاي بزرگ آذربايجان شرقي در مسير کمک به تحقق اصول اين طرح بزرگ اقتصادي به خوبي آگاه بوده است. با اين رويکرد بود که وي در گزارش پايان سال 1394 خود در جمع مديران و مسئولان نهادهاي دولتي استان در روزهاي پاياني اسفند ماه گذشته، از ضرورت تلاش همگاني براي تحقق اقتصاد مقاومتي در استان سخن گفت و بر لزوم اولويت دادن به آن تاکيد کرد. در همين راستا استاندار آذربايجان شرقي به تازگي در يک گفت وگوي خبري با اشاره به انتخاب اين استان به عنوان الگوي اقتصاد مقاومتي در کشور گفت: تحقق اهداف و برنامه هاي اقتصاد مقاومتي نيازمند همدلي و همراهي عمومي است.
اسماعيل جبارزاده با اشاره به اعلام محورهاي ده گانه اقتصاد مقاومتي از سوي رهبر معظم انقلاب، تاکيد کرد که تحقق اين محورها اصلي ترين برنامه ما در استان است.وي با اشاره به دلايل انتخاب آذربايجان شرقي به عنوان استان الگوي اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي، افزود: به نظر مي رسد ارزيابي شاخص هاي اقتصادي استان در اين انتخاب موثر بوده است.جبارزاده خاطرنشان کرد: در استان آذربايجان شرقي همزمان با ابلاغ سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي در نيمه دوم سال 92، برنامه چهار ساله اي با عنوان 'هسته هاي کليدي؛ واقعيت ها و تنگناهاي استان' تنظيم شده است .وي با اشاره به اينکه سند تدبير و توسعه استان از ابتداي سال 1394 شروع شده است، گفت: داشتن اين برنامه نيز در انتخاب استان آذربايجان شرقي به عنوان الگوي اقتصاد مقاومتي موثر بوده است. جبارزاده ، کاهش نرخ بيکاري، افزايش صادرات و توسعه زيرساخت هاي اقتصادي را از ديگر دلايل اين انتخاب عنوان کرد .استاندار آذربايجان شرقي با اشاره به تشکيل ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي در استان، خاطرنشان کرد: سند تدبير توسعه استان بر اساس اصول اقتصاد مقاومتي تنظيم و از ابتداي ارديبهشت به همه دستگاه ها و شهرستان ها ابلاغ شده است.وي با بيان اين که اجراي اين برنامه فقط بر عهده دستگاه هاي دولتي نيست، افزود: اقتصاد مقاومتي وظيفه همه مردم است.جبارزاده از مردم خواست دستگاه هاي اجرايي را در اجراي ماموريت هاي اقتصاد مقاومتي کمک کنند.وي با بيان اينکه دولت رقيب بخش خصوصي نيست و بناي مداخله در اقتصاد استان را نداريم ، گفت: تلاش مي کنيم تا فعالان اقتصادي و بخش خصوصي در فضايي آرام به توليد و شکوفايي ظرفيت هاي اقتصادي استان بپردازند.
جبارزاده با اشاره به اينکه بخش عمده اي از اجراي سند توسعه استان را بخش خصوصي عهده دار خواهد بود، گفت: 75 درصد از منابع مالي سند تدبير توسعه هم متکي به بخش خصوصي است و منابع دولتي به طور عمده در طرح هايي هزينه خواهد شد که براي بخش خصوصي توجيه اقتصادي ندارد.اعتقاد به نقش پيش برنده صنعت و تجارت با رويکرد پرهيز از خام فروشي مواد معدني، ضرورت فعال شدن همه دستگاه هاي دولتي و بخش خصوصي براي استفاده بهينه از فرصت انتخاب تبريز به عنوان شهر نمونه گردشگري جهان اسلام در سال 2018 و تلاش براي وگذاري 300 هزار ميليارد ريال طرح نيمه تمام به ميراث مانده از دولت قبل در استان از جمله تاکيدات استاندار آذربايجان شرقي در مسير اجراي اصول اقتصاد مقاومتي در استان است. مديريت ارشد آذربايجان شرقي همچنين تاسيس 100 شرکت دانش بنيان در استان در سال 1394 و توجه جدي به اقتصاد دانش بنيان به عنوان موتور محرکه توسعه صادرات غيرنفتي، کوشش همه جانبه براي احياي هنر- صنعت تاريخي فرش، چرم و کفش تبريز و استفاده از فرصت انتخاب تبريز به عنوان شهر جهاني فرش در سال 2016 را از ديگر عوامل موثر در تحقق اصول اقتصاد مقاومتي در استان به عنوان پايلوت اين طرح اقتصادي ملي مي داند. تلاش براي حفظ جايگاه سومي آذربايجان شرقي در زمينه جذب سرمايه خارجي و ارتقاي آن، مبارزه با قاچاق کالا با رويکرد کمک به اشتغال آفريني و رونق توليد داخلي و در نهايت کوشش شبانه روزي براي رفع مشکل کمبود اعتبار و کاهش نرخ بيکاري از ديگر اصولي است که نماينده عالي دولت تدبير و اميد براي تحقق اصول اقتصاد مقاومتي در استان به جد پيگيري مي کند. در نهايت مي توان گفت که هر چند اقتصاد مقاومتي، طرحي جامع و برخاسته از بدنه حاکميت و دولتي مي باشد، اما بديهي است که موفقيت در تحقق اصول آن مستلزم همراهي همه آحاد مردم و به ويژه بخش خصوصي و فعالان تجاري و اقتصادي است.از اين منظر مديريت ارشد آذربايجان شرقي انتظار دارد که مردم سخت کوش و غيرتمند استان به طور عام و فعالان توانمند حوزه تجارت و اقتصاد به طور خاص در مسير تلاش همگرايانه براي تحقق اصول اقتصاد مقاومتي، دولتمردان استان را تنها نگذارند.

منبع :

نظرات کاربران

    بازگشت به ابتدا صفحه

ارسال نظر

اخبار مرتبط

رمز انتخاب آذربايجان شرقي به عنوان پايلوت اقتصاد مقاومتي

رمز انتخاب آذربايجان شرقي به عنوان پايلوت اقتصاد مقاومتي
خروج

گروه گزارش: بيست وششم ارديبهشت ماه امسال بود که وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات از انتخاب آذربايجان شرقي به عنوان پايلوت اجراي اقتصادمقاومتي به همراه استانهاي کرمان و لرستان خبر داد، آما انچه که پس از اين اتفاق در افکار عمومي نقش بست، چرايي و شاخص هاي مدنظر دولت در اين انتخاب بود.

سایر اخبار این موضوع

پربازدیدترین خبرها

پرتفسیرترین خبرها