عصر آذربایجان

گزارش خبر

آب هاي زير سطحي و خواب بي‌تدبيري

گزارش//

1395/03/16

گروه گزارش: مشکل آب هاي زير سطحي چند سالي است گريبان شهر زنجان را گرفته و هر دستگاهي توپ حل مشکل را به زمين ديگري مي‌اندازد تا شايد تأسف آخر اين بازي تنها گريبان شهروندان زنجاني را بگيرد. مشکل آب‌هاي زيرسطحي در شهر زنجان در حالي ادامه دارد که مسئولان دولتي حساسيت لازم را براي ورود به اين موضوع ندارند.

گروه گزارش: مشکل آب هاي زير سطحي چند سالي است گريبان شهر زنجان را گرفته و هر دستگاهي توپ حل مشکل را به زمين ديگري مي‌اندازد تا شايد تأسف آخر اين بازي تنها گريبان شهروندان زنجاني را بگيرد. مشکل آب‌هاي زيرسطحي در شهر زنجان در حالي ادامه دارد که مسئولان دولتي حساسيت لازم را براي ورود به اين موضوع ندارند.
ظاهراً موضوع کمبود اعتبارات گريبان شهر زنجان را گرفته و اين شهر نبايد از اعتبارات ملي براي مشکلات خود بهره ببرد. در اين بحران اعتبارات ناچيز استاني، مسئولان دولتي بازهم تلاش دارند از اعتبارات شهرداري بهره ببرند و مسئوليت خود را در حد نظارت و همراهي خلاصه کنند. طي سال‌هاي 90 تا 92 موضوع بالا آمدن آب‌هاي سطحي در شهر زنجان وارد فاز حساسيت بين مسئولان شد و در آن مقطع زماني تصميماتي نيز براي ورود به اين موضوع گرفته شد.
 طي اين بازده زماني جلسات مديريت بحران شهرستان زنجان همواره يک دستور جلسه منظم با عنوان مشکلات آب‌هاي زيرسطحي در زنجان داشت و آب منطقه‌اي زنجان به‌عنوان متولي حل مشکلات شناخته‌شده و مقررشد نسبت به انجام مطالعات جامع در اين خصوص اقدام کند.
همه وعده‌هايي که محقق نشد:
در اين زمينه نيز اين دستگاه اجرايي نسبت به انتخاب مشاور اقدام کرد و مقرر شد مبلغي معادل 500 ميليون تومان براي انجام مطالعات به مشاور تخصيص داشته شود. رئوفي نژاد استاندار سابق زنجان با غيرمنطقي خواندن اين مبلغ نسبت به بررسي بيشتر و ارائه مبلغي منطقي براي انجام مطالعات جامع تأکيد کرد، بعدازآن ديگر خبري از انجام و ارائه مطالعات در اين حوزه نشده است.
در آخرين جلسه مديريت بحران شهرستان زنجان نيز مسئولان بر انجام مطالعات جامع در اين خصوص تأکيد کردند و آب منطقه‌اي زنجان نيز بر انجام اين مطالعات موظف شده است اما چرا باگذشت چندين سال از بروز اين مشکل و اعتراض شهروندان زنجاني به موضوع بالا آمدن آب‌هاي زيرسطحي هنوز حتي کار مطالعاتي نشده است؟
صورت‌جلسه اي که خاک مي‌خورد
در اين صورت‌جلسه عنوان‌شده که نيمي از هزينه مطالعات را شهرداري و نيمي را مسئولان دولتي (استانداري) پرداخت کند. اين صورت‌جلسه به گفته فرماندار زنجان در تاريخ پنجم خردادماه سال گذشته تنظيم‌شده است. باگذشت بيش از يک سال از اين صورت‌جلسه شاهد هيچ اقدامي از سوي مسئولان براي حل اين مشکل در زنجان نيستيم!. موضوع مهم اينکه اين مسئله به دليل اهميت و حساسيت تبديل به يک بحران در مرکز استان شده و ستاد مديريت بحران شهرستان و استان زنجان بايد در اين خصوص اقدامات لازم را صورت دهند اما در آخرين جلسه در خصوص اين موضوع که در شوراي شهر برگزار شد از اين نهاد دولتي يک کارشناس حضور داشت که در مسئوليت هيچ اقدام و سخني را بر عهده نمي‌گرفت!.
جدي نبودن مسئولان براي حل مشکل شهروندان مناطق محروم:
حضور نيافتن مديران دستگاه‌هاي متولي در اين جلسه گوياي اين واقعيت بود که برخي مسئولان جديت لازم براي حل و پيشبرد اين مشکل مهم مردم را ندارند. چراکه بعد از گذشت سال‌ها از اين مشکل مهم مردم که خانه‌هايشان بر روي آب است هنوز مسئولان براي انداختن مسئوليت بر عهده نهاد ديگر در تلاشي نافرجام‌اند. در خصوص اين موضوع رزاق محمدي، رئيس کميسيون عمران شوراي اسلامي شهر زنجان خواستار همکاري همه نهادهاي متولي براي حل مشکل مردم شد و از حضور نيافتن مديران در جلسات مرتبط انتقاد کرد.
وي بابيان اينکه مسئولان مرتبط با موضوع حساسيت لازم را براي حل مشکل بالاآمدن آب‌هاي زيرسطحي در شهر زنجان داشته باشند افزود: برگزاري جلسات نبايد به رفع تکليف توسط دستگاه‌هاي اجرايي منجر شود و بايد از اين مشکل بهره‌برداري اصولي و منطقي صورت گيرد. محمدي تأمين رفاه مردم را اولويت نخست مسئولان عنوان کرد و اظهار داشت: براي حل اين مشکل بايد اقدامات عقلاني و عملي در دستور کار باشد و کار گروهي براي آن وجود داشته باشد.
رئيس کميسيون عمران و محيط‌زيست شوراي اسلامي شهر زنجان با طرح سؤالي خواستار پاسخ مسئولان به آن شد و گفت: چرا بعد از يک سال در خصوص تصويب صورت‌جلسه حل مشکل بالاآمدن آب‌هاي زيرسطحي در شهر زنجان هنوز اقدامي در اين راستا صورت نگرفته است؟ بايد در اين خصوص به مردم پاسخ دهيم.
ديوار کوتاه شهرداري زنجان و فرار از زير بار مسئؤليت دولتي‌ها:
فرماندار زنجان نيز گفت: براي حل اين مشکل مکاتبات و رسيدگي‌هاي لازم صورت گرفته که نهايتاً در سال گذشته و در سوم مردادماه سال 94 صورت‌جلسه‌اي با حضور اعضاي مديريت بحران و شهردار زنجان به امضا رسيده است. مجيد فرخي، بابيان اينکه ملاک عمل در اين خصوص صورت‌جلسه فوق است، افزود: در اين صورت‌جلسه مقررشده که براي انجام مطالعات 50 درصد شهرداري و 50 درصد استانداري هزينه کنند. همچنين شهرداري نسبت به انجام مطالعات و زهکشي در آن مناطق اقدام کند.
وي يادآور شد: همچنين دريکي از بندهاي آن تأکيد شده که شهرداري با همکاري آب منطقه‌اي نسبت به تدوين مطالعات مسير آب‌هاي زيرسطحي و سطحي اقدام کند. فرماندار زنجان بابيان اينکه مديريت بحران در شرايط فعلي اعتبار لازم براي تخصيص به مطالعه مسير آب‌هاي زيرسطحي و سطحيرا ندارد، افزود: شهرداري زنجان سهم 50 درصدي خود را آورده و کار را آغاز کند و تا پايان سال سهم دولتي آن نيز تخصيص مي‌يابد.
 اما شهردار زنجان نسبت به اين صورت‌جلسه واکنش نشان داد و ضمن رد هرگونه مسئوليت توسط شهرداري، تأکيد کرد: تدوين صورت‌جلسه با اعمال نظرات خود نويسندگان آن بوده و نقطه نظرات خود را نوشته‌اند.
 حبيب ملائي يگانه ضمن رد بندهاي اين صورت‌جلسه، تأکيد کرد: شهرداري زنجان در راستاي کمک به مردم تاکنون اقدامات زيادي را با هزينه خود صورت داده و در نقاطي اقدام به زهکشي کرده است.
يگانه بابيان اينکه آب منطقه‌اي متولي اين موضوع است، افزود: مقررشده انجام مطالعات اين کار با هزينه استانداري و شهرداري باشد. براي انجام اين اقدامات ابتدا استانداري بايد هزينه خود را تأمين کند.
شهردار زنجان بابيان اينکه در دو نقطه از شهر که مردم با اين مشکل مواجه هستند کار عملياتي صورت گرفته است، افزود: در کوي صدرا و فرهنگ نسبت به عمليات اجرايي زهکشي اقدام شده است.
استانداري سهم خود را پرداخت نمي‌کند:
آراض ضيايي به موضوع عدم تخصيص اعتبار دولتي (سهم 50 درصدي) به آغاز مطالعات اين موضوع اشاره کرد و گفت: در مدت يک سال اخير استانداري و ستاد مديريت بحران استان سهم 50 درصدي هزينه‌ها را براي آغاز مطالعات پرداخت نکرده است.
عضو شوراي اسلامي شهر زنجان بابيان اينکه شوراي اسلامي شهر زنجان به شهرداري اجازه هزينه در انجام مطالعه را بدون پرداخت سهم طرف مقابل نخواهد داد، افزود: در صورتي شهرداري اجازه دارد نسبت به تأمين هزينه مطالعات اقدام کند که آورده دولتي هزينه شده باشد.
گفتني است در جلسه اخير کميسيون عمران و محيط‌زيست شوراي اسلامي شهر زنجان در خصوص متولي اين کار و تعهدات هزينه‌اي بين اعضاي شوراي شهر و شهرداري و دستگاه‌هاي دولتي و حاکميتي اختلافاتي وجود داشت که درنهايت بي‌نتيجه ماند. در اين جلسه نماينده آب منطقه‌اي نيز با تأخير يک ساعته حاضر شد و در سخناني عنوان کرد که آب منطقه‌اي وظيفه قانوني در اين خصوص ندارد. وي وظايف آب منطقه‌اي را حفظ، نگهداري و نظارت بر بهره‌برداري آب‌هاي زيرسطحي عنوان کرد.
به گزارش عصر آذربايجان به نقل از مهر، در پايان اين جلسه صورت‌جلسه‌اي نيز تنظيم شد که فرماندار زنجان و نماينده ستاد مديريت بحران در جلسه آن را امضا نکردند. در تنظيم اين صورت‌جلسه اختلافات زيادي وجود داشت.
شايد متولي براي رسيدگي به وضعيت آب‌هاي زيرسطحي زماني مشخص شود که حادثه ناگواري رخ دهد و در آن زمان هم شايد اين ديوار کوتاه شهرداري زنجان باشد که شهردارش را مورد هجمه قرار دهند  و شايد اينکه خيام شرقي کوي صدار، کوي صدرا،  و کوي فرهنگ جزو مناطق کمتر برخوردار هستند و مدير و مسوولي خانه‌اش و مستقلاتش در آن محدوده نيست که رسيدگي به وضعيت آب‌هاي سطحي در آن مناطق درگير کاغذبازي‌ها و جلسات بي نتيجه شده و شايدهاي ديگر که خدا کند به تأسف ختم نشود.

منبع :

نظرات کاربران

    بازگشت به ابتدا صفحه

ارسال نظر

اخبار مرتبط

آب هاي زير سطحي و خواب بي‌تدبيري

گزارش//
خروج

گروه گزارش: مشکل آب هاي زير سطحي چند سالي است گريبان شهر زنجان را گرفته و هر دستگاهي توپ حل مشکل را به زمين ديگري مي‌اندازد تا شايد تأسف آخر اين بازي تنها گريبان شهروندان زنجاني را بگيرد. مشکل آب‌هاي زيرسطحي در شهر زنجان در حالي ادامه دارد که مسئولان دولتي حساسيت لازم را براي ورود به اين موضوع ندارند.

سایر اخبار این موضوع

پربازدیدترین خبرها

پرتفسیرترین خبرها