عصر آذربایجان

گزارش خبر

تالاب پته خور

تالاب پته خور

1395/03/09

گروه سيري در استان ها: تالاب پته خور در قسمت شرق دشت اردبيل و در غرب كوههاي باغرو (طالش) واقع گرديده است.

گروه سيري در استان ها: تالاب پته خور در قسمت شرق دشت اردبيل و در غرب كوههاي باغرو (طالش) واقع گرديده است.
وسعت محدوده :
مساحت محدوده مطالعاتي جهت معرفي به عنوان منطقه شكار ممنوع در حدود 5600 هكتار مي باشد و عمق تالاب در عميق ترين نقطه بيش از 2 متر است.
محدوده مورد مطالعه بخشي از حوزه آبريز رودخانه قره سو مي باشد كه از كوههاي باغرو سرچشمه گرفته و سرشاخه هاي آن پس از عبور از روستاهاي كله سر، درماندرق، پته خور، گللو و اولاغان در نهايت به تالاب پته خور هدايت مي گردد .
سرريز تالاب مجددا پس از دريافت سرشاخه هاي ديگر از جمله خانقاه چايي، نمين چايي در نزديكي روستاي نوجه ده به هم ديگر متصل شده و از محدوده مطالعاتي خارج مي_گردد.
زيستگاه تالاب پته خور:
اين تالاب در واقع شامل سه آببندان طبيعي است كه حاصل زهكشي رودخانه قره سو مي باشد. و در بهار سال هاي پر آبي و پر بارش ، با نفوذ رودخانه قره سو به آببندان طبيعي فوق كه در اصطلاح محلي گوبي ناميده مي شود به همديگر متصل شده و تالاب واحدي را تحت نام پته خور تشكيل مي دهند و بعنوان محلي دنج جهت استراحت و زمستانگذراني پرندگان مهاجر كه عمدتا از شمال و شمال غربي (سيبري و شمال اروپا) به منطقه مهاجرت مي كنند به حساب مي آيد.درناي سيبري از نظر مقررات بين المللي تحت حفاظت بوده و جزء گونه هاي به شدت در معرض انقراض مي باشد.اين پرنده در مسير مهاجرت ، توفقگاه هاي استراحتي کوتاه مدت دارد که بر حسب مورد ،ممکن است در ايران ، لوندويل در شهرستان آستارا يا تالاب پته خور در استان اردبيل باشد.
درناي سيبري براي اولين بار درناي سيبري در 8 مارس سال 1996 در تالاب پته خور مشاهده شده است . اين تالاب بنا به اظهار کارشناس مرکز تحقيقات درناي سيبري ، مناسبترين زيستگاه جهت استراحت موقت اين گونه به شمار ميرود.

منبع :

نظرات کاربران

    بازگشت به ابتدا صفحه

ارسال نظر

اخبار مرتبط

تالاب پته خور

تالاب پته خور
خروج

گروه سيري در استان ها: تالاب پته خور در قسمت شرق دشت اردبيل و در غرب كوههاي باغرو (طالش) واقع گرديده است.

سایر اخبار این موضوع

پربازدیدترین خبرها

پرتفسیرترین خبرها