عصر آذربایجان

گزارش خبر

فضاي مجازي براي دانش_آموزان فرصت و تهديد است

فضاي مجازي براي دانش_آموزان فرصت و تهديد است

1395/03/01

گروه خبر:معاون پرورشي اداره کل آموزش وپرورش زنجان با بيان اينکه تنها کاري که آموزش و پرورش براي جلوگيري از آسيب هاي اجتماعي در ميان دانش آموزان مي تواند انجام دهد آموزش، مهارت آموزي و پيشگيري است، گفت: فضاي مجازي بر دانش آموزان هم مي تواند فرصت محور و هم تهديد محور باشد.


گروه خبر:معاون پرورشي اداره کل آموزش وپرورش زنجان با بيان اينکه تنها کاري که آموزش و پرورش براي جلوگيري از آسيب هاي اجتماعي در ميان دانش آموزان مي تواند انجام دهد آموزش، مهارت آموزي و پيشگيري است، گفت: فضاي مجازي بر دانش آموزان هم مي تواند فرصت محور و هم تهديد محور باشد.
 محمود عباس با بيان اينکه امروزه زندگي ها به سمت ماشيني شدن پيش مي رود، اظهار کرد: تکنولوژي تنها از ساير کشور ها وارد کشور مي شود بي آنکه فرهنگ استفاده از آن را به افراد جامعه بياموزيم.وي با اشاره به اينکه استفاده از گوشي هاي هوشمند براي ارتباط گيري، آموزش مي تواند سودمند باشد، افزود: فضاي مجازي عليرغم فرصت ها، تهديداتي را به همراه دارد.معاون پرورشي اداره کل آموزش وپرورش زنجان با بيان اينکه دانش آموزان در گذشته صرفا پيشرفت در آينده را علم آموزي مي دانستند و تمام هدفشان درس خواندن بود، بيان کرد: اکنون اين نگرش تغيير کرده و دانش آموزان درگير مسايل جانبي هستند.عباسي با اشاره به اينکه دانش آموزان بيشترين وقت خود را صرف شبکه هاي مجازي مي کنند و خانواده ها به دليل مشغله زياد از فرزندان خود غافل هستند و مسئوليت تربيت را بيشتر برعهده مدرسه و آموزش و پرورش مي دانند، گفت: همه آگاهي ها را نمي توان در مدرسه ياد داد و نياز به توجه خانواده ها هم وجود دارد.وي با اشاره به اينکه دليل پايين بودن ميانگين نمرات دانش آموزان را نمي توان صرفا بي کيفتي آموزش دانست، تصريح کرد: يکي از دلايل پائين بودن نمرات دانش آموزان اين است که خيلي درگير فضاي مجازي هستند.معاون پرورشي اداره کل آموزش وپرورش زنجان با بيان اينکه نمي توان جلوي پيشرفت تکنولوژي را در بين دانش آموزان گرفت، خاطرنشان کرد: والدين بايد اطلاعات جديد را بياموزند و با مشاوره در خصوص تأثيرات نرم افزارهاي ارتباطي و بازي هاي رايانه اي سطح آگاهي خود را بالا ببرند.عباسي  با اشاره به اينکه بايد والدين با آموزش هاي لازم، در مواجهه با اينترنت مراقب فرزندان خود باشند و جلوي انحرافات را بگيرند، افزود: دانش آموزان در فضاي مجازي مورد تهديد هستند.

منبع :

نظرات کاربران

    بازگشت به ابتدا صفحه

ارسال نظر

اخبار مرتبط

فضاي مجازي براي دانش_آموزان فرصت و تهديد است

فضاي مجازي براي دانش_آموزان فرصت و تهديد است
خروج

گروه خبر:معاون پرورشي اداره کل آموزش وپرورش زنجان با بيان اينکه تنها کاري که آموزش و پرورش براي جلوگيري از آسيب هاي اجتماعي در ميان دانش آموزان مي تواند انجام دهد آموزش، مهارت آموزي و پيشگيري است، گفت: فضاي مجازي بر دانش آموزان هم مي تواند فرصت محور و هم تهديد محور باشد.

سایر اخبار این موضوع

پربازدیدترین خبرها

پرتفسیرترین خبرها