عصر آذربایجان

گزارش خبر

بزرگ جلوه دادن آمريکا به بهانه مخالفت با دولت

بزرگ جلوه دادن آمريکا به بهانه مخالفت با دولت

1395/02/13

سرويس سياسي:در بدعهدي امريکا ترديدي نيست، اما نبايد با رويکردي غيرمنصفانه، جهان را با امريکا برابر گرفت. بسياري از منتقدان دولت، کساني هستند که نمي‌توان در دشمني و خصومت آنان با امريکا ترديدي روا داشت، اما پرسش اين است که چرا اين دوستان تا اين اندازه امريکا را بزرگ مي‌کنند؟

سرويس سياسي:در بدعهدي امريکا ترديدي نيست، اما نبايد با رويکردي غيرمنصفانه، جهان را با امريکا برابر گرفت. بسياري از منتقدان دولت، کساني هستند که نمي‌توان در دشمني و خصومت آنان با امريکا ترديدي روا داشت، اما پرسش اين است که چرا اين دوستان تا اين اندازه امريکا را بزرگ مي‌کنند؟
برجام اگر چه »معجزه« نيست اما نيازي حياتي براي ملت و نظام بود. محدوديت‌هاي گسترده‌اي که تا پيش از برجام بر کشور تحميل شده بود، قابل انکار و فراموش شدني نيست؛ محدوديت‌هايي که منحصر به روابط اقتصادي نبود و روابط فرهنگي، سياسي و علمي ما با دنياي پيرامون و حتي برخي همسايگان را نيز تحت‌الشعاع خود قرار داده بود. با اين حال گويي ترافيک سفرهاي هيأت‌هاي ديپلماتيک به تهران در دو سال گذشته و بخصوص بعد از اجرايي شدن توافق هسته‌اي، سبب شده برخي شرايط پيشين و گرفتاري‌هاي حاصل از سياست‌هاي دوره قبل را از ياد ببرند.
اگر چه به گفته رئيس جمهوري زمان زيادي از اجرايي شدن برجام نگذشته، اما در همين مدت کوتاه هم دستاوردهاي آن محسوس است. بيراه نيست مهم‌ترين و ابتدايي‌ترين رهاورد اين توافق را تغيير نگاه بازيگران جهاني و منطقه‌اي و نيز تلطيف فضاي رواني بين‌المللي نسبت به ايران دانست. شرايط قبل از آغاز گفت‌وگوهاي هسته‌اي در دولت جديد و تلاش‌هاي قدرت‌هاي جهاني براي انزواي ايران، در پناه همراهي بنگاه‌هاي رسانه‌اي و تبليغاتي، تصوير مغشوشي از نظام جمهوري اسلامي ايران ترسيم کرده بود. اما با آغاز گفت‌وگوها ميان ايران و 1+5 و در نهايت با امضاي برجام، اين تصوير »ايران‌هراسانه« فروپاشيد.برخي منتقدان بر دولت خرده گرفته‌اند که تعهدات طرف‌هاي مقابل به طور کامل اجرايي نشده و به طور مثال مدعي شده‌اند «سوئيفت» و مبادلات بانکي ما با جهان برقرار نيست و روابط ما با کشورهاي ديگر همانند دوران قبل از اعمال تحريم‌ها است. ناگفته پيداست که بازگشت به دوران قبل از اعمال تحريم‌ها، راهي يک‌شبه نيست هر چند توافق هم امضا شده و برجام در مرحله اجرايي است. اين انتظار منطقي نيست که با همان سرعتي که فشارها بر کشور اعمال شد، شرايط به حالت عادي برگردد.شايسته است منتقدان دولت توجه داشته باشند که دغدغه‌هاي رهبر معظم انقلاب نسبت به برجام، نه ناشي از سوءظن به دولت، که ناشي از اطمينان به عهدشکني امريکاست؛ امري که رئيس جمهوري نيز به آن اذعان دارد. اما بايد تأمل کرد که امريکا همه دنيا نيست. در حال حاضر مسير توسعه روابط ما با بسياري از کشورهاي جهان و در رأس آنها اتحاديه اروپا هموار است. قدرت‌هاي بزرگ ديگري همچون روسيه و چين در مراودات خود با ايران اهتمام بيشتري دارند و برخي همسايگان نيز نگراني‌ها يا کارشکني‌هاي سابق را کنار گذاشته يا بي‌نتيجه مي‌دانند.
بسياري از منتقدان دولت نسبت به پيمان?شکني امريکا نگراني دارند. در خصومت اينها با دولتمردان امريکا ترديدي نيست اما پرسش اين است که چرا اينقدر اين کشور را بزرگ جلوه مي‌دهند. به نظر مي‌رسد چنين امريکازدگي نشانه سوء برداشت آنها است.در بدعهدي امريکا ترديدي نيست، اما نبايد با رويکردي غيرمنصفانه، جهان را با امريکا برابر گرفت. بسياري از منتقدان دولت، کساني هستند که نمي‌توان در دشمني و خصومت آنان با امريکا ترديدي روا داشت، اما پرسش اين است که چرا اين دوستان تا اين اندازه امريکا را بزرگ مي‌کنند؟ چنين امريکازدگي و نشان دادن اين که همه چيز در امريکاست، نشانه سوء برداشت آنهاست.
منتقداني که دشمني با امريکا را بزرگنمايي مي‌کنند و مدعي هستند او را زير پاي خود له خواهند کرد، روا نيست که به دليل مخالفت با دولت، هر روز امريکا را در رسانه‌هاي خود بزرگ جلوه دهند.خلاصه آنکه، اين واقعيت را بايد پذيرفت که نگاه صفر و صدي به برجام، تأمين کننده منافع ملي نيست و حتي نمي‌تواند مخاطبان منتقدان را نيز قانع کند. برجام به عنوان يک دستاورد ملي، موفقيت‌هايي داشته و در حوزه‌هايي چون تحريم‌هاي نفتي، دريايي و بيمه‌اي مشکلات اساسي را رفع کرده است. منتقدان برجام بايد در بيان نقدهاي خود، به خاطر داشته باشند اين دستاورد، با مساعدت و هدايت‌هاي رهبر معظم انقلاب به دست آمده است. از اين رو، نقدها اگر توأم با همدلي و دلسوزي و مبتني بر واقعيات باشد، تأثيرگذارتر خواهد بود.

منبع :

نظرات کاربران

    بازگشت به ابتدا صفحه

ارسال نظر

اخبار مرتبط

بزرگ جلوه دادن آمريکا به بهانه مخالفت با دولت

بزرگ جلوه دادن آمريکا به بهانه مخالفت با دولت
خروج

سرويس سياسي:در بدعهدي امريکا ترديدي نيست، اما نبايد با رويکردي غيرمنصفانه، جهان را با امريکا برابر گرفت. بسياري از منتقدان دولت، کساني هستند که نمي‌توان در دشمني و خصومت آنان با امريکا ترديدي روا داشت، اما پرسش اين است که چرا اين دوستان تا اين اندازه امريکا را بزرگ مي‌کنند؟

سایر اخبار این موضوع

پربازدیدترین خبرها

پرتفسیرترین خبرها