عصر آذربایجان

گزارش خبر

شخصيت‌هاي ورزشي بايد ماندگار شوند

شخصيت‌هاي ورزشي بايد ماندگار شوند

1395/02/13

گروه خبر: معاون پارلماني و حقوقي وزارت ورزش و جوانان با بيان اينکه راه‌اندازي موزه ورزش در استان زنجان بايد الگويي براي سطح کشور باشد، گفت: شخصيت‌هاي ورزشي بايد ماندگار شوند.


گروه خبر: معاون پارلماني و حقوقي وزارت ورزش و جوانان با بيان اينکه راه‌اندازي موزه ورزش در استان زنجان بايد الگويي براي سطح کشور باشد، گفت: شخصيت‌هاي ورزشي بايد ماندگار شوند.
اميررضا خادم در ديدار با پيشکسوتان ورزش استان زنجان، اظهار کرد: همراهي و همگامي پيشکسوتان در راستاي پيشرفت و توسعه کشور مي‌تواند مؤثر واقع شود که به ويژه در عرصه ورزش قهرماني همراهي آنان براي کشور مفيد و سازنده واقع مي‌شود.وي با اشاره به کسب رتبه‌هاي برتر ورزشي توسط ورزشکاران زنجاني در سطح کشور عنوان کرد: استان زنجان در حوزه ورزش قهرماني و بين‌المللي در کشور از استان‌هاي سرآمد به شمار مي‌رود.معاون پارلماني و حقوقي وزارت ورزش و جوانان با بيان لزوم ارج‌گذاري به پيشکسوتان ورزشي خاطرنشان کرد: حاضر شدن در جمع پيشکسوتان عرصه ورزش استان زنجان فرصت مناسبي براي کسب تجربيات از فعاليت‌هاي ورزشي چندين ساله آنان است.وي بيان کرد: راه‌اندازي موزه ورزش در استان زنجان يکي از اقدامات مطلوب در اين عرصه به شمار مي‌رود و بايد شخصيت‌ها و چهره‌هاي ورزشي استان ماندگار شوند.خادم با بيان اينکه تأسيس خانه پيشکسوتان در زنجان از اقدامات خوب فعاليت‌هاي اين ارگان به شمار مي‌رود، گفت: راه‌اندازي اين خانه مي‌تواند الگويي مناسب براي ديگر استان‌هاي کشور نيز تلقي شود.وي با بيان اينکه راه‌اندازي موزه ورزش در راستاي توسعه فعاليت‌هاي ورزشي جوانان نيز مؤثر واقع مي‌شود، خاطرنشان کرد: راه‌اندازي اين موزه در کنار ايجاد انگيزه براي جوانان به آنان الگو ارائه مي‌دهد.معاون پارلماني و حقوقي وزارت ورزش و جوانان به لزوم توجه و حفظ دستاوردهاي ورزشي در سطح کشور اشاره کرد و گفت: توسعه ورزش در سطح کشور بسيار مهم و ضروري بوده که تحقق اين امر نيازمند مشارکت عمومي است.وي بيان کرد: پيشکسوتان سرمايه‌هاي ارزشمند براي جوانان ورزشکار در سطح کشور به شمار مي‌روند که بايد اين سرمايه‌ها ارج‌گذاري شوند چراکه مي‌توان از ظرفيت آنان در تمام عرصه‌ها بهره‌مند شد.خادم با اشاره به اينکه حضور افراد پيشکسوت ورزشي در بين جوانان به شور و نشاط آنان مي‌افزايد، گفت: با انجام برخي از اقدامات مي‌توان اشتياق قهرمان‌پروري را در بين جوانان سطح کشور تقويت کرد.

منبع :

نظرات کاربران

    بازگشت به ابتدا صفحه

ارسال نظر

اخبار مرتبط

شخصيت‌هاي ورزشي بايد ماندگار شوند

شخصيت‌هاي ورزشي بايد ماندگار شوند
خروج

گروه خبر: معاون پارلماني و حقوقي وزارت ورزش و جوانان با بيان اينکه راه‌اندازي موزه ورزش در استان زنجان بايد الگويي براي سطح کشور باشد، گفت: شخصيت‌هاي ورزشي بايد ماندگار شوند.

سایر اخبار این موضوع

پربازدیدترین خبرها

پرتفسیرترین خبرها