عصر آذربایجان

گزارش خبر

چه کسي مسئول نبود مراکز تفريحي سالم در اروميه است

چه کسي مسئول نبود مراکز تفريحي سالم در اروميه است

1395/02/05

گروه اجتماعي:قطعا نبود اقدام موثر در اين راستا سلامت و بهداشت رواني جامعه را تحت تاثير قرار خواهد داد و مسئوليت مستقيم آسيب هاي ناشي از آن متوجه مسئولين مربوطه خواهد بود که در صورت تداوم شرايط موجود ضرورت دارد به شکل ريزتر و مصداقي به کاستي ها و کم کاري هاي موجود در اين حيطه اشاره شود.


گروه اجتماعي:قطعا نبود اقدام موثر در اين راستا سلامت و بهداشت رواني جامعه را تحت تاثير قرار خواهد داد و مسئوليت مستقيم آسيب هاي ناشي از آن متوجه مسئولين مربوطه خواهد بود که در صورت تداوم شرايط موجود ضرورت دارد به شکل ريزتر و مصداقي به کاستي ها و کم کاري هاي موجود در اين حيطه اشاره شود.
 دنياي پراسترس و پراضطراب امروز و دشواري هاي کم و زياد معيشت و تحصيل و... نياز انسان به استراحت و تفريح را دو چندان کرده است. هر فردي در جامعه به دنبال دقايقي است که در آن فارغ از مشکلات روزمره زندگي آرامش، نشاط و سلامت خود را تامين کند.اما جوانان اروميه اي اوقات فراغت خود را چگونه سپري مي کنند و تفريح اصلي آنان چيست. پاسخ به اين سوال کار چندان سختي نيست و تنها گشتي ساده در سطح شهر و مشاهده رشد قارچ گونه کافه ها و قهوه خانه ها و ترافيک برخي خيابان هاي شهر در روزهاي تعطيل، کافي است تا متوجه شويم اين جوانان وقت گذراندن در قهوه خانه ها، کشيدن قليان و همچنين "دور دور کردن" هاي بي هدف را انتخاب کرده اند.انتخاب هايي ارزان قيمت براي يک سرگرمي چند ساعته! البته در اين متن قصد نداريم به آسيب هاي اجتماعي تفريحات مذکور و يا ضررهاي قليان براي سلامت افراد اشاره کنيم و به کنکاش اين موضوع بپردازيم که منشاء چند درصد از ناهنجاري هاي اجتماعي ريشه در اين انتخاب ها دارد.آن چه که بايد مورد بررسي قرار گيرد اين نکته است که جوانان شهر اساسا چه گزينه هاي ديگري براي انتخاب دارند. اگر ترجيح يک جوان اروميه اي براي سپري کردن اوقات فراغت خود حضور در فضاهاي عمومي سالم، ورزش، تفريح و تخليه هيجان به شيوه سالم، باشد چه اماکني مي توانند پاسخگوي نياز وي باشند؟حال سوال اينجاست که آيا متوليان امر و مسئولين مربوطه به چه علت با وجود اين که طي سال هاي گذشته شاهد مشکلات مذکور بوده اند اقدام محسوس و ملموسي در رابطه با حل آن انجام نداده اند. شايد در شعار و يا در نظر گرفتن شرح وظايف اين مساله مسئولين متعددي داشته باشد اما در مقام عمل مردم شاهد نتايج ملموسي نيستند.

منبع :

نظرات کاربران

    بازگشت به ابتدا صفحه

ارسال نظر

اخبار مرتبط

چه کسي مسئول نبود مراکز تفريحي سالم در اروميه است

چه کسي مسئول نبود مراکز تفريحي سالم در اروميه است
خروج

گروه اجتماعي:قطعا نبود اقدام موثر در اين راستا سلامت و بهداشت رواني جامعه را تحت تاثير قرار خواهد داد و مسئوليت مستقيم آسيب هاي ناشي از آن متوجه مسئولين مربوطه خواهد بود که در صورت تداوم شرايط موجود ضرورت دارد به شکل ريزتر و مصداقي به کاستي ها و کم کاري هاي موجود در اين حيطه اشاره شود.

سایر اخبار این موضوع

پربازدیدترین خبرها

پرتفسیرترین خبرها