عصر آذربایجان

گزارش خبر

آبشار آق بلاغ

آبشار آق بلاغ

1395/01/29

گروه سيري در استان ها:آبشار آقبلاغ خلخال کلور در استان اردبيل واقع شده است.

گروه سيري در استان ها:آبشار آقبلاغ خلخال کلور در استان اردبيل واقع شده است.
آق داغ (سفيد كوه) به ارتفاع بيشينه 3322 متر از سطح دريا بلندترين نقطه شهرستان خلخال و مهمترين توده كوهستانى ناحيه مركزى اين شهرستان بشمار ميرود.
 در دامنه‌هاى اين رشته كوه چشمه سارهاى فراوانى وجود دارد كه تامين كننده آب جريانهايى چون ميانرودان، گلبند رود، رودخانه زال و… ميباشند. مهمترين چشمه اين ناحيه كه آبدهى قابل توجهى دارند، چشمه آقبلاغ است اين چشمه در ارتفاع حدود 2750 مترى از سطح دريا قرار دارد . اين چشمه بلافاصله پس از خروج، آبشار بسيار زيبا و با دورنماى جالب و ديدنى و سفيد رنگ تشكيل ميدهد. وجود گونه‌هاى متنوع گياهى درختى و علفى در پيرامون اين آبشار زيبايى آنرا دو چندان مى نمايد. آب اين چشمه كه منشاء تشكيل يكى از سر شاخه‌هاى اصلى رودخانه زال ميباشد از طريق اين رود به قزل اوزن تخليه مي__شود.
 اين چشمه و آبشار در محدوده منطقه حفاظت شده آق داغ كه مهترين زيستگاه حيات وحش در استان ميباشد قرار دارد.
مهمترين چشمه اين ناحيه كه آبدهى قابل توجهى دارند، چشمه آقبلاغ است اين چشمه در ارتفاع حدود 2750 مترى از سطح دريا قرار دارد . اين چشمه بلافاصله پس از خروج، آبشار بسيار زيبا و با دورنماى جالب و ديدنى و سفيد رنگ تشكيل ميدهد. وجود گونه‌هاى متنوع گياهى درختى و علفى در پيرامون اين آبشار زيبايى آنرا دو چندان مى نمايد. آب اين چشمه كه منشاء تشكيل يكى از سر شاخه‌هاى اصلى رودخانه زال ميباشد از طريق اين رود به قزل اوزن تخليه ميشود. اين چشمه و آبشار در محدوده منطقه حفاظت شده آق داغ كه مهترين زيستگاه حيات وحش در استان ميباشد قرار دارد.وجود گونه هاي متنوع گياهي، درختي و علفي در پيرامون اين آبشار زيبائي آن را دوچندان مي نمايد. نزديكترين راه ارتباطي به آقبلاغ از طريق يك راه پياده رو از روستاي لرد بخش شاهرود خلخال ميسر است.

منبع :

نظرات کاربران

    بازگشت به ابتدا صفحه

ارسال نظر

اخبار مرتبط

آبشار آق بلاغ

آبشار آق بلاغ
خروج

گروه سيري در استان ها:آبشار آقبلاغ خلخال کلور در استان اردبيل واقع شده است.

سایر اخبار این موضوع

پربازدیدترین خبرها

پرتفسیرترین خبرها