عصر آذربایجان

گزارش خبر

رقابت انتخاباتي يا ترويج دشمني

رقابت انتخاباتي يا ترويج دشمني

1395/01/29

سرويس سياسي: اساسا و در شرايط عادي رقابت، اولين واکنش پرخاشگرانه از سوي کسي اتفاق مي افتد که در شرايط نامساعدتري قرار دارد. اين رفتار پرخاشگرانه بيشتر ناشي از فشار و استرس و ترس از شکست فرد است و هر چقدر شدت اين استرس بيشتر باشد رفتارهاي غير عقلاني و خطرناک فرد نيز افزايش يافته و نهايتا منجر به حمله هاي ارادي و غير ارادي مي شود.

سرويس سياسي: اساسا و در شرايط عادي رقابت، اولين واکنش پرخاشگرانه از سوي کسي اتفاق مي افتد که در شرايط نامساعدتري قرار دارد. اين رفتار پرخاشگرانه بيشتر ناشي از فشار و استرس و ترس از شکست فرد است و هر چقدر شدت اين استرس بيشتر باشد رفتارهاي غير عقلاني و خطرناک فرد نيز افزايش يافته و نهايتا منجر به حمله هاي ارادي و غير ارادي مي شود.
رقابت انتخاباتي يکي از مواردي است که افراد مختلف با توانايي هاي متفاوت و با اهداف و نيت هاي مختلف پا به عرصه ي آن مي گذاردند و خود را در معرض قضاوت مردم مي گذارند.
در اين رقابتها که اصول اوليه ي آن تکيه بر شايستگي هاي فرد و برنامه هايش مي باشد مردم به تناسب علايق، گرايشات و ميزان اعتمادشان به کانديداها که بخش اعظمي از آن را از راه بررسي شعارها و رفتارهاي انتخاباتي بدست آورده اند راي مي دهند. نکته ي بسيار مهمي که در اين ميان وجود دارد ميزان آگاهي راي دهندگان و در واقع نگرش منطقي و تحليل گرانه به وقايعي است که در جريان تبليغات انتخاباتي و رقابت بين رقبا اتفاق مي افتد.
اساسا و در شرايط عادي رقابت، اولين واکنش پرخاشگرانه از سوي کسي اتفاق مي افتد که در شرايط نامساعدتري قرار دارد. اين رفتار پرخاشگرانه بيشتر ناشي از فشار و استرس و ترس از شکست فرد است و هر چقدر شدت اين استرس بيشتر باشد رفتارهاي غير عقلاني و خطرناک فرد نيز افزايش يافته و نهايتا منجر به حمله هاي ارادي و غير ارادي مي شود. البته اين يک واکنش کاملا ارگانيک و طبيعي در ميان جانداران است اما نکته ي با اهميت قضيه، تبعات و پيامدهاي اين واکنش هاست که ممکن است براي کنشگر و محيط اطراف او اثرات مخربي را به دنبال داشته باشد.از منظر اجتماعي، واکنش افراد شاخص مي تواند به عنوان الگو براي شهروندان عادي پذيرفته شود بر همين اساس در کشورهاي توسعه يافته براي ترويج رفتارهاي درست و مقبول اجتماعي از افراد شاخص به عنوان الگو استفاده مي کنند و صد البته رفتارهاي ناشايست اين گونه افراد شديدا در دايره توجه  منتقدان اجتماعي قرار دارد زيرا رفتارهاي ناشايستي که از اين افراد سر مي زند مي تواند موجب خسارات جبران ناپذير براي جامعه شود.اهميت اين موضوع از آنجا ناشي مي شود که گروهي از به اصطلاح مبلغان کانديداها در سراب،  به منظور دست يابي به آراي مردم، گروههاي هواداري را به کاشتن بذر دشمني و نفاق سوق داده و با استفاده از ادبيات ستيزگرانه به جاي ادبيات رايج و متداول رقابتهاي انتخاباتي، به گونه اي عمل مي نمايند که مستمع و يا خواننده ناخودآگاه طرف رقيب را در جايگاه دشمن فرض مي کند.اگرچه در هر جاي دنيا ميهمانان ناخوانده همواره مترصد فرصت هستند تا به هر طريق ممکن حقي را از آن خود نمايند ليکن سوال اينجاست که چه کسي تاوان اين بدعت را در آينده پرداخت خواهد کرد؟ آيا شايسته است که به خاطر به دست آوردن آراي مردم، شيوه اي غير انساني از رقابت را ترويج نماييم؟ جواناني که امروز ندانسته در دام مطامع فرصت طلبان گرفتار شده و به زعم خود به خاطر شهر و ديار خود براي ايشان تلاش مي کنند فردا چه تکليفي با کينه کاشته شده در سينه خود دارند؟
آينده منطقه و رقابتهاي آتي اگر بر پايه شيوه پايه گذاري شده توسط يک تفکر غيرعقلاني باشد مردم چگونه به همديگر اعتماد خواهند کرد؟ مردم چگونه به همديگر تکيه خواهند کرد؟ و آيا اساسا فرصتي براي ابراز وجود فرهيختگان و نخبگان وجود خواهد داشت؟اگر بنا باشد هر شخص توانمند و علاقه مند به خدمت به مردم خود به شديدترين وجه ممکن آماج حملات ناجوانمردانه و دشمنانه قرار گيرد آيا در آينده انگيزه و تمايلي از سوي افراد و شخصيت هاي برجسته براي داوطلب شدن به خدمت به زادگاه خودشان وجود خواهد داشت؟اينها سوالاتي است که ذهن هاي تحليل گر و منصف و آينده نگر را به چالش فرا مي خواند و روز به روز بر نگراني هاي بزرگان و فرهيختگان اين ديار مي افزايد.تفکر عميق= انتخاب صحيح

منبع :

نظرات کاربران

    بازگشت به ابتدا صفحه

ارسال نظر

اخبار مرتبط

رقابت انتخاباتي يا ترويج دشمني

رقابت انتخاباتي يا ترويج دشمني
خروج

سرويس سياسي: اساسا و در شرايط عادي رقابت، اولين واکنش پرخاشگرانه از سوي کسي اتفاق مي افتد که در شرايط نامساعدتري قرار دارد. اين رفتار پرخاشگرانه بيشتر ناشي از فشار و استرس و ترس از شکست فرد است و هر چقدر شدت اين استرس بيشتر باشد رفتارهاي غير عقلاني و خطرناک فرد نيز افزايش يافته و نهايتا منجر به حمله هاي ارادي و غير ارادي مي شود.

سایر اخبار این موضوع

پربازدیدترین خبرها

پرتفسیرترین خبرها