عصر آذربایجان

گزارش خبر

درياچه اروميه تا دو سال ديگر خشک مي‌شود

درياچه اروميه تا دو سال ديگر خشک مي‌شود

1394/12/16

گروه خبر:معاون پژوهشکده مطالعات درياچه اروميه گفت: با روند فعلي احياي درياچه اروميه نه تنها اميدبخش نيست بلکه تا دو سال آينده اين درياچه خشک مي‌شود.

گروه خبر:معاون پژوهشکده مطالعات درياچه اروميه گفت: با روند فعلي احياي درياچه اروميه نه تنها اميدبخش نيست بلکه تا دو سال آينده اين درياچه خشک مي‌شود.
 ناصر آق در دومين همايش ملي صيانت از محيط‌زيست تصريح کرد: درياچه اروميه گوهر گرانبهايي در محيط‌زيست استان آذربايجان غربي و کشور است که امروز به يک معضل زيست‌محيطي و اقتصادي تبديل شده است.وي با بيان اينکه اين درياچه قبل از بحران ثروت 10 ميليارد دلاري به‌واسطه آرتميا براي استان داشت، افزود: آن هم‌زماني که نفت بشکه‌اي هشت دلار بود و کل درآمد نفتي کشور نزديک 20 ميليارد دلار بود.معاون پژوهشکده مطالعات درياچه اروميه افزود: با خشک شدن تدريجي درياچه در تابستان 94 تنها يک درصد از آب آن باقي‌مانده بود که پيش‌بيني ما اين است تا پايان شهريور 95 اين مقدار به نيم درصد برسد و درنهايت درياچه در سال 96 کلاً خشک شود.
آق با اشاره به برخي اقدامات دولت تدبير و اميد براي احياي اين درياچه تأکيد کرد: بااين‌وجود به دليل اينکه اين اقدامات بي‌توجه به تغييرات اخير درياچه بوده چندان خروجي نداشته و نمي‌تواند راهگشا باشد.رئيس مرکز تحقيقات آرتميا و جانوران آبزي دانشگاه اروميه با اذعان به اينکه آرتميا اساس و پايه صنعت آبزي پروي است و نبود آن پرورش ماهي و ميگو را متوقف مي‌سازد، متذکر شد: علاوه بر اين درياچه قبلاً انواع جلبک داشت که به‌صورت لجن رسوب مي‌کرد و اين لجن‌ها برخوردار از خواص درماني بودند.وي بيان داشت: با خشک شدن درياچه تمامي اين موجودات از بين رفته و بخش اعظمي از درياچه به بيابان نمک تبديل شده است.آق در تشريح تجربه خشک شدن درياچه اروميه متذکر شد: علاوه بر عوامل طبيعي از جمله کاهش بارندگي‌ها عوامل انساني نيز در خشکي درياچه مؤثر بود و متأسفانه تبخير درياچه به‌شدت افزايش يافته و از 79 ميليارد مترمکعب آب ورودي آن 78 ميليارد مترمکعب تبخير مي‌شود.وي نتيجه تخريب زودهنگام آب را رسوب شش الي هشت ميليارد تن نمک در اين سال‌ها عنوان کرد و گفت: رسوبات به‌ويژه در عميق‌ترين بخش درياچه است و موجب شده سطح درياچه در فاصله 50 کيلومتري کمتر از 80 سانتي‌متر شيب داشته باشد.رئيس مرکز تحقيقات آرتميا و جانوران آبزي دانشگاه اروميه صافي بستر آب را از جمله موضوعاتي دانست که در برنامه‌هاي احيا مورد غفلت است و تأکيد کرد: اين موضوع روند تبخير آب را نيز شدت مي‌بخشد.آق تأکيد دارد که تغييرات ژئو مورفولوژيک درياچه موجب شده برنامه‌ها و فعاليت‌هاي احيا خنثي شود و وقت آن رسيده که برنامه‌ها با توجه به تغييرات و طبيعت فعلي درياچه به اجرا درآيد.معاون پژوهشکده مطالعات درياچه اروميه اولين اقدام فوري و ضروري براي احياي درياچه را کاهش سطح تبخير دانست و تأکيد کرد: در اين شرايط رهاسازي بي‌برنامه آب به درياچه جوابگو نيست.وي با ذکر تجربه‌هاي موفق در خصوص دو درياچه آرال و يوتا، اضافه کرد: در هر دو درياچه با احداث پل و ديوارکشي به‌صورت فازبندي آب به داخل درياچه هدايت شده و احياي تدريجي انجام شده است.به گفته آق لازم است در خصوص درياچه اروميه نيز سه هزار کيلومترمربع از آن با شش ميليارد مترمکعب به همين شکل احيا شود.
وي با انتقاد از بي‌توجهي برنامه‌هاي احيا به ميزان آب براي رهاسازي متذکر شد: در برنامه‌هاي احيا 15 ميليارد مترمکعب آب درخواست شده درحالي‌که ما امروز اين مقدار آب را نداريم چه رسد به 10 سال و 20 سال بعد که بحران آب به مراتب بيشتر خواهد بود.رئيس مرکز تحقيقات آرتميا و جانوران آبزي دانشگاه اروميه معتقد است مي‌توان با محدود کردن بخشي از درياچه حداقل 60 درصد از آن را با آب‌هاي موجود هدايت کرد و اين کار بايد با برنامه‌ريزي و هدايت هدفمند رهاسازي آب انجام شود.

منبع :

نظرات کاربران

    بازگشت به ابتدا صفحه

ارسال نظر

اخبار مرتبط

درياچه اروميه تا دو سال ديگر خشک مي‌شود

درياچه اروميه تا دو سال ديگر خشک مي‌شود
خروج

گروه خبر:معاون پژوهشکده مطالعات درياچه اروميه گفت: با روند فعلي احياي درياچه اروميه نه تنها اميدبخش نيست بلکه تا دو سال آينده اين درياچه خشک مي‌شود.

سایر اخبار این موضوع

پربازدیدترین خبرها

پرتفسیرترین خبرها