عصر آذربایجان

گزارش خبر

2 ميليون واحد دامي مازاد ظرفيت مراتع در آذربايجان غربي وجود دارد

2 ميليون واحد دامي مازاد ظرفيت مراتع در آذربايجان غربي وجود دارد

1394/12/02

گروه گزارش:مديرکل منابع طبيعي و آبخيزداري آذربايجان غربي گفت: دام مجاز براي چرا در مراتع استان سه ميليون واحد است اما بيش از دو ميليون واحد دامي مازاد ظرفيت مراتع در استان وجود دارد.

گروه گزارش:مديرکل منابع طبيعي و آبخيزداري آذربايجان غربي گفت: دام مجاز براي چرا در مراتع استان سه ميليون واحد است اما بيش از دو ميليون واحد دامي مازاد ظرفيت مراتع در استان وجود دارد.
 رحمان وهاب زاده در همايش ملي تغييرات اقليم در اروميه با بيان اينکه سطح مراتع استان بيش از دو ميليون و 600 هکتار و آمار ارائه شده از تعداد دام موجود در اين مراتع از هفت تا 9 ميليون متغير است افزود: افزايش دما و از بين رفتن سفره هاي زير زميني از دليل دلايل تخريب مراتع استان به شمار مي رود.وي با تاکيد بر آموزش و فرهنگ سازي در خصوص صيانت از منابع خدادادي و مراتع گفت: از آموزش به موقع به بهره برداران غافل شده و فراموش کرديم تا به بهره برداران آموزش بدهيم که آنها حافظان اصلي مراتع هستند.
مديرکل منابع طبيعي و آبخيزداري آذربايجان غربي ادامه داد: آذربايجان غربي بيش از يکصد هزار هکتار جنگل طبيعي و دست کاشت دارد که جنگل هاي طبيعي استان اغلب در سردشت قرار دارد.وهاب زاده افزود: طبق آمار فائو سالانه 11 ميليون هکتار از جنگل هاي جهان تخريب مي شود که باعث برهم خوردن تعادل زندگي انساني و محروم شدن آنها از اين نعمت بزرگ مي شود.
وي با بيان اينکه ايران 12.5 ميليون هکتار عرصه جنگلي دارد که چيزي حدود 7.6 درصد مساحت کل کشور است اظهارداشت: ايران داراي پوشش گياهي زير 10 درصد است و در بين 56 کشور جهان در رتبه 45 قرار دارد.مديرکل منابع طبيعي و آبخيزداري آذربايجان غربي با بيان اينکه انسان مصرف کننده خوبي از طبيعت نبوده است، افزود: شرايط فعلي درياچه اروميه نتيجه بي توجهي و بي مديريتي ما بوده است.
*تحول در کشاورزي وابسته به بهره گيري از يافته هاي تحقيقاتي است
معاون مرکز تحقيقات جهاد کشاورزي و منابع طبيعي آذربايجان غربي نيز در اين همايش گفت: اگر يک سوم يافته هاي تحقيقاتي در اختيار زارعان قرار گيرد، شاهد تحولي عظيم در کشاورزي استان خواهيم بود.
فرشيد طلعت ادامه داد: با توجه به رشد اقتصادي و رشد جمعيت پيش بيني شده توليد غلات کشور تا سال 2020 بين صفر تا پنج درصد و تا سال 2050 بين 2.5 تا 10 و تا سال 2080 بين پنج تا 30 درصد کاهش يابد.
وي افزود: توليدات ديم آسيب پذيرترين توليدات کشور در حوزه کشاورزي به دليل وابستگي شديد به ميزان توزيع فصلي بارندگي است.طلعت ادامه داد: استان هاي عمده ديم کاري تا سال 2039 ميلادي به ويژه در غرب کشور بيشترين کاهش بارندگي و افزايش دما را خواهند داشت.وي گفت: توليد دامهاي هاي کوچک نيز به شدت تحت تاثير وضعيت مراتع بوده و در صورت کاهش درآمد و سختي معيشت، فشار بر منابع طبيعي و مراتع بيشتر مي شود که اين امر در تسريع تخريب مراتع و منابع طبيعي بسيار مهمتر از تغييرات اقليم در آينده خواهد بود.سومين همايش ملي اقليم و تغييرآن بر کشاورزي و محيط زيست به مدت يک روز در جهاد کشاورزي آذربايجان غربي با حضور کارشناسان اين بخش و علاقمندان به موضوع اقليم و محيط زيست برگزار شد.
آذربايجان غربي داراي 700 تا 800 هزار هکتار اراضي زير کشت محصولات کشاورزي و 235 هزار بهره بردار در اين حوزه است.
به گزارش عصر آذربايجان به نقل از مهر خشکي درياچه اروميه به عنوان دومين درياچه شور جهان بزرگترين مشکل و مساله زيست محيطي در اين استان محسوب مي شود که تاثيرات مهم آن بر زندگي مردم آذربايجان غربي غير قابل انکار است.تغييرات اقليمي و خشکسالي ها در سال هاي اخير تاثير مهمي در خشکي درياچه اروميه و کاهش آب آن داشته است.

منبع :

نظرات کاربران

    بازگشت به ابتدا صفحه

ارسال نظر

اخبار مرتبط

2 ميليون واحد دامي مازاد ظرفيت مراتع در آذربايجان غربي وجود دارد

2 ميليون واحد دامي مازاد ظرفيت مراتع در آذربايجان غربي وجود دارد
خروج

گروه گزارش:مديرکل منابع طبيعي و آبخيزداري آذربايجان غربي گفت: دام مجاز براي چرا در مراتع استان سه ميليون واحد است اما بيش از دو ميليون واحد دامي مازاد ظرفيت مراتع در استان وجود دارد.

سایر اخبار این موضوع

پربازدیدترین خبرها

پرتفسیرترین خبرها