عصر آذربایجان

گزارش خبر

تورم علمي

تورم علمي

1394/11/26

گروه فرهنگي: انباشتگي نامتوازن علم، عالم و معلومات، از برکات جنبش شبه علمي دانشگاهي است که آن را تورم علمي بايد ناميد. تورم در علم اقتصاد بر افزايش سطح عمومي توليدِ پول، درآمدهاي پولي و يا قيمت دلالت دارد. تورم به معني روند افزايش نامتوازن قيمتهاست. پيش از سده‎ي نوزدهم ميلادي، مفهوم ديگري از تورم وجود داشت که بر افزايش حجم اسکناس‌هاي غيرقابل تبديل به طلا اطلاق مي‌شد.

گروه فرهنگي:  انباشتگي نامتوازن علم، عالم و معلومات، از برکات جنبش شبه علمي دانشگاهي است که آن را تورم علمي بايد ناميد. تورم در علم اقتصاد بر افزايش سطح عمومي توليدِ پول، درآمدهاي پولي و يا قيمت دلالت دارد. تورم به معني روند افزايش نامتوازن قيمتهاست. پيش از سده‎ي نوزدهم ميلادي، مفهوم ديگري از تورم وجود داشت که بر افزايش حجم اسکناس‌هاي غيرقابل تبديل به طلا اطلاق مي‌شد.
همين اتفاق در قلمرو علم افتاده است. افزايش ناهماهنگ و بي‌برنامه‎ي سطح عمومي علم، توليد بي قاعده‎ي منابع علمي و نيروي انساني شامل ، عالمان، صاحبان مدرک، مراکز علمي و منشورات علمي تورم علمي را در پي دارد. همچنان که پول در وضعيت تورم ارزش ندارد علم، نشان‎ها و مراتب علمي نيز  بي‌پشتوانه مي‌شود.
انباشتگي متقاضيان کنکور دکتري کار را به آنجا کشانده که آزمون ورود به دوره‎ي دکتري تست هوش باشد و هر سال در مصاحبه دکتري صدها نفر در عرض يک روز مصاحبه شوند. براي سنجش قابليت و توانايي هر داوطلب دوره‎ي دکتري فقط ده دقيقه وقت صرف ‌شود.  در حالي که در استاندارهاي دانشگاهي دست کم سه تا شش ماه صرف سنجش دانشجو براي پذيرش مي شود.در وضعيت تورم علمي هر گروه آموزشي صدها دانشجوي دکتري دارد و سالانه هزاران پي اچ دي وارد جامعه مي‌شوند. تورم نيروي انساني با مدارک عالي تحصيل سبب شده است بيکاري از سطوح پايين به طبقه‎ي نخبگان برسد.با آيين نامه‎ي ارتقاء موجود که کمي‌گرا است، چند سالي ديگر دانشگاهها از اعضاي هيأت علمي با مرتبه‎ي استادي اشباع مي‌شود. آنگاه لازم خواهد بود براي حفظ ارزشهاي دانشگاهي، سلسله مراتب علمي فراتري طراحي شود مثلاً «پسا استادي» مانند پسادکتري. اين اتفاق دقيقاً مانند چاپ اسکناس‌هاي دو هزار و بعد پنج و ده هزار توماني و چک پولهاي پنجاه و صدهزار توماني است که گام به گام با تورم بزرگتر مي‌شوند و ارزش پول کم‌تر.
 انباشتگي و تورم مقاله، کتاب و پايان‌نامه در مخازن کتابخانه و پايگاه هاي اطلاعات علمي کشور خود معضلي ديگر به بار مي‌آورد. توليد کمي علم مانند توليد پول بي‌پشتوانه اعتبار علم و مراکز علمي را از بين مي‌برد. از ميان صدها مقاله و کتاب که در يک موضوع منتشر شده به دشواري مي‌توان يک منبع کيفي يافت. انباشتگي منابع بي‌کيفيت علمي ، به «آلودگي محيط علم» مي‌انجامد. انباشت منابع نامعتبر و رونويسي‌هاي خام‌دستانه فضا را براي نفس کشيدن تنگ مي‌کند. يک محقق جدي براي نوشتن پيشينه‎ي تحقيق يا مقاله‎ي مروري، بايد ساعت‌ها وقت صرف کند، نوشتجات بي‌کيفيت را بخواند، رونويسي ها و سرقت ها و جعل ها را از منابع اصيل بازشناسد و راه خود را از ميان انبوهي کارهاي بي‌مبنا پيدا کند. اگر در حين مرور انبوهه‎ي شبه‌ علمي، ذهنش از مسئله منحرف نگردد و ضميرش آلوده‎ي کارهاي بي‌کيفيت نشود، دستِ کم کثرت منابع و فضاي متورم و نفسگير موضوع، او را از نفس خواهد انداخت.

منبع :

نظرات کاربران

    بازگشت به ابتدا صفحه

ارسال نظر

اخبار مرتبط

تورم علمي

تورم علمي
خروج

گروه فرهنگي: انباشتگي نامتوازن علم، عالم و معلومات، از برکات جنبش شبه علمي دانشگاهي است که آن را تورم علمي بايد ناميد. تورم در علم اقتصاد بر افزايش سطح عمومي توليدِ پول، درآمدهاي پولي و يا قيمت دلالت دارد. تورم به معني روند افزايش نامتوازن قيمتهاست. پيش از سده‎ي نوزدهم ميلادي، مفهوم ديگري از تورم وجود داشت که بر افزايش حجم اسکناس‌هاي غيرقابل تبديل به طلا اطلاق مي‌شد.

سایر اخبار این موضوع

پربازدیدترین خبرها

پرتفسیرترین خبرها