عصر آذربایجان

گزارش خبر

درياچه اي که ديگر بايد آن را در خيابان ها پيدا کنيم

عصر آذربایجان تحلیل می کند//

1394/08/11

گروه تحليل:از بين بردن درياچه ي طبيعي به قيمت احداث درياچه ي مصنوعي؟؟؟وضعيت درياچه‌ي اروميه چندين سال است که بسيار خطرناک است و صد البته فاجعه‌آميز است. داغي که چندين سال است بر دل مردم مانده است و همچنان چشم انتظار سيراب کردن اين نگين زيبا هستند.درياچه اي که تا به حال جان کسي را نگرفته است اکنون در بستر مرگ همچنان نيازمند توجه بيشتر است.بزرگترين زيستگاه طبيعي آرتميا در جهان اکنون خالي از حيات است


گروه تحليل:از بين بردن درياچه ي طبيعي به قيمت احداث درياچه ي مصنوعي؟؟؟وضعيت درياچه‌ي اروميه چندين سال است که  بسيار خطرناک است و صد البته فاجعه‌آميز است. داغي که چندين سال است بر دل مردم مانده است و همچنان چشم انتظار سيراب کردن اين نگين زيبا هستند.درياچه اي که تا به حال جان کسي را نگرفته است اکنون در بستر مرگ همچنان نيازمند توجه بيشتر است.بزرگترين زيستگاه طبيعي آرتميا در جهان اکنون خالي از حيات است.فلامينگوهايي که گويي رخت از اين ديار بستند.لجني که خاصيت دارويي آن منحصر به فرد بود ديگر اثري از آن نيست.علت کار را دقيقا نميدانيم  کجاست اما شايد مقصر  اين امر را مردم و نمايندگاني مي‌دانيم  که براي تأمين نيازهاي کشاورزي و خانگي آذربايجان بارها خواستار انتقال آب رودخانه‌هايي که به درياچه اروميه مي‌ريزند به نقاط ديگر شده‌اند.سدهايي که برخي از آنان بدون مطالعه ي و نياز سنجي احداث شدند.مسير رودخانه هايي که در نوع خود زيبايي را به استان ارمغان مي آوردند بي دليل مسدود شد.خلاصه تجربه ي بسيار تلخي خواهد شد.درياچه اي نماد کشور بود امروزه معاش 6 ميليون  انسان و يا حتي بيشتر را تهديد ميکند.اما صحبت در اينجا ختم نميشود.چندي است که مسئولان در فکر احداث درياچه اي به عنوان نمادين در وسط شهر هستند. پس از تخليه پادگان توسط ارتش،  که در خيابان امام قرار داشت،  حصار کشي اطراف آن  صورت گرفت که از سال 92 تا کنون هيچ اقدام خاصي صورت نگرفته است.درست است که اين درياچه ي مصنوعي جلوه ي زيبايي به شهرمان مي آورد اما درياچه ي طبيعيمان چه ميشود؟آيا اين درياچه توانايي جذب گردشگر را مثل سابق خواهد داشت؟با چه ضرورتي؟ با کدام احساس تکليف و اولويت آقايان ميخواهند اين کا را انجام دهند؟با کدام عقلِ محاسبه‌گر، به اين نتيجه رسيديد  که به جاي جان دادن يه يک درياچه ي طبيعي آن را نابود کنيم و سپس هزينه ها کنيم تا  براي ايجاد درياچه ي مصنوعي.!!!اين کار فقط هزينه سازي براي شهر به حساب مي آيد ! جالب است مسئولان که ديگر از احياي خود درياچه  نا اميد شده اند به فکر ساختن نماد و ماکت آن هستند !انگار آقاي قاضي پور هم ديگه با خشک شدن درياچه کنار آمده است!! به نظر برخي هموطنانم با اين وضعيت بيکاري و اقتصادي که در آذربايجان حاکم است منطقه ي تجاري بيشتر به دردمان ميخورد تا ايجاد درياچه ي مصنوعي.و در آخر:حال نزار درياچه‌ي اورميه هم نتوانست ما را بيدار کند و از تخيلات هزينه‌بر و کشنده و ويرانگر، رهايمان سازد.چيزي که کم ندارند .چه کم دارند مگر؟ يک جو انصاف. انصاف؟ بله. انصاف؛ براي پاسخ به اين پرسش‌ها:اين حجم عظيم آب دائمي را از کدام منبع مي‌آوريد؟که براي درياچه ي طبيعيمان نتوانستيم بياوريم؟

منبع : عصر آذربایجان

نظرات کاربران

    بازگشت به ابتدا صفحه

ارسال نظر

اخبار مرتبط

درياچه اي که ديگر بايد آن را در خيابان ها پيدا کنيم

عصر آذربایجان تحلیل می کند//
خروج

گروه تحليل:از بين بردن درياچه ي طبيعي به قيمت احداث درياچه ي مصنوعي؟؟؟وضعيت درياچه‌ي اروميه چندين سال است که بسيار خطرناک است و صد البته فاجعه‌آميز است. داغي که چندين سال است بر دل مردم مانده است و همچنان چشم انتظار سيراب کردن اين نگين زيبا هستند.درياچه اي که تا به حال جان کسي را نگرفته است اکنون در بستر مرگ همچنان نيازمند توجه بيشتر است.بزرگترين زيستگاه طبيعي آرتميا در جهان اکنون خالي از حيات است

سایر اخبار این موضوع

پربازدیدترین خبرها

پرتفسیرترین خبرها