عصر آذربایجان

گزارش خبر

اعتیاد به فضای مجازی؛ دغدغه‌ای برای همه سنین

اعتیاد به فضای مجازی؛ دغدغه‌ای برای همه سنین

1397/04/19

عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان اظهار کرد: فضاهای مجازی می‌توانند در هر سنی اثرات مخرب خود را بر روی افراد بگذارند.

رهام شرف گفت: بر همگان روشن است که فضاهاي مجازي علاوه بر داشتن اثرات مفيد، داراي آسيب‌هايي است که به تفکيک گروه سني به برخي از اين آسيب‌ها اشاره مي‌شود. 

وي ادامه داد: دوران کودکي، ورود به مرحله فکري است و تاثيرگذاري بالايي دارد و با توجه به اينکه در اين مرحله کودکان تاثيرپذير هستند و اين تاثيرات را از خانواده و يا محيط بيروني مي‌گيرد ورود به فضاهاي مجازي در اين سن مي‌تواند اثرگذاري بالايي بر روي کودکان داشته باشد. 

شرف افزود: فضاي مجازي، بازي‌هاي رايانه‌اي، در سنين کم مي‌تواند براي کودکان اثر مخرب بيشتري داشته باشد و با توجه به نظريات روانشناسي فرويد که معتقد است شخصيت کودکان تا 5 سالگي ساخته مي‌شود مي‌توان اثر بخشي اين امر را چه به صورت مثبت و چه به صورت منفي مشاهده کرد. 

عضو هيئت علمي گروه فلسفه دانشگاه زنجان اظهار کرد: مسلما اثر مثبت اين فضاها در کودکان کمتر از اثرات منفي آن است و با توجه به اينکه کودکان هيچ انتخابي را ندارند و نمي‌توانند خيلي از مسائل را از هم تميز دهند و با توجه به هجمه فرهنگي که از سمت غرب وارد مي‌شود و افکار جنسي و انحرافي را به جامعه تزريق مي‌کند، کودکان بيشتر مي‌توانند در مسير اين هجمه‌ها قرار بگيرند. 

وي خاطرنشان کرد: بازي‌هاي رايانه‌اي با تزريق خشونت، ارزش‌ها را عوض مي‌کند و نيز مدگرايي؛ هويت‌هاي فردي را با چالش روبه‌رو و فرد را عرق در جمع‌شدگي مي‌کنند. 

شرف با اشاره به اينکه در کودک آنچه که مي‌تواند در مواجهه با فضاي مجازي کارآيي داشته باشد، فلسفه کودک است، گفت: روانشناسي کودک بيان مي‌کند که تفکر انتقادي بايد به کودکان آموخته شود و کودکان نبايد بدون تفکر تسليم موضوعي شوند و بايد هر موضوعي را در چارچوب ارزش‌هاي خود بررسي کنند. 

 اين مسئول خاطرنشان کرد: نوجواني اوج دوران روبه‌رويي و توجه به مسائل جنسي و احساسي است و با توجه به اينکه در فضاي مجازي امکان دسترسي به اين موضوع‌ها به راحتي وجود دارد مطمئنا اين فضا آسيب بالايي را دارد. از سوي ديگر اعتياد به اينترنت و فضاهاي مجازي موضوع ديگري است که مي‌تواند گريبان نوجوانان را بگيرد. 

وي با اشاره به اينکه افرادي که بيش از 5 تا 8 ساعت در فضاي مجازي گردش مي‌کنند، معتاد اينترنتي شناخته مي‌شوند، گفت: اين موضوع يک آسيب جدي در سطح جامعه است و با توجه به اينکه دوران نوجواني دوران بي‌ثباتي شخصيت است و شخصيت در حال شکل‌گيري است اين موضوع مي‌توان آسيب بالايي را به قشر نوجوان وارد کند. 

استاد دانشگاه زنجان تصريح کرد: آسيب فضاهاي مجازي مي‌تواند در خانواده‌ها بعد گسترده‌تري را داشته باشد و در حقيقت اثرات منفي بالايي را موجب شود؛ چرا که در قالب فضاي مجازي زن و شوهر مي‌توانند دوستان مجازي پيدا کنند و گاهي اين دوستي‌هاي مجازي به دوستي‌هاي حقيقي تبديل شود، به طوري که زن و يا مرد با دوست مجازي و حقيقي خود به مسافرت بروند و اين را حتي خيانت هم فرض نکنند. همچنين شرايطي را فراهم کنند تا فرد متاهل خود را به گونه‌اي که شايسته او نيست در معرض ديد قرار داده و روابط زناشويي او را تحت تاثير قرار بدهد.

منبع :

نظرات کاربران

    بازگشت به ابتدا صفحه

ارسال نظر

اخبار مرتبط

اعتیاد به فضای مجازی؛ دغدغه‌ای برای همه سنین

اعتیاد به فضای مجازی؛ دغدغه‌ای برای همه سنین
خروج

عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان اظهار کرد: فضاهای مجازی می‌توانند در هر سنی اثرات مخرب خود را بر روی افراد بگذارند.

سایر اخبار این موضوع

پربازدیدترین خبرها

پرتفسیرترین خبرها