عصر آذربایجان

گزارش خبر

سازمان بازرسي به نحوه هزينه کرد اعتبارات احياي درياچه اروميه رسيدگي مي‌کند

سازمان بازرسي به نحوه هزينه کرد اعتبارات احياي درياچه اروميه رسيدگي مي‌کند

1397/04/03

گروه خبر: مديرکل سازمان بازرسي آذربايجان غربي گفت: به‌زودي اين سازمان به نحوه هزينه کرد اعتبارات احيا درياچه اروميه که عمدتاً توسط 6 دستگاه هزينه مي‌شود ورود کرده و به جزئيات آن رسيدگي مي‌کند.

جاويد پاشايي با اشاره به اهميت حل بحران درياچه اروميه اظهار داشت:  اين پارک ملي هم اينک حدود 2 ميليارد و 300 ميليون متر مکعب آب دارد اما احيايان نيازمند چندين برابر اين رقم آب است.
وي گفت: دولت بتا راه اندازي ستاد احياء درياچه اروميه سلسله اقداماتي براي حل اين بحران شروع کرده است اما هنوز درياچه اروميه حال و روز رضايت بخشي ندارد اگر امسال به نسبت سال گذشته تراز عمومي درياچه اروميه تغيير چنداني نيافته و جاي اميدواري وجود دارد.
مديرکل سازمان بازرسي آذربايجان غربي افزود: دولت در سال 96 در ابتدا براي احيا درياچه اروميه 2 هزار و 226 ميليارد تومان اعتبار مصوب کرده بود اما تا کنون حدود 450 ميليارد تومان از آن تخصيص پيدا کرده و هزينه شده است.
وي تصريح کرد: دولت براي سال 97 نيز اعتباري افزون بر يک هزار و 121 ميليارد تومان به تصويب رسانده و به تازگي 300 ميليارد تومان از آن دستور تخصيص دريافت کرده است.
به گزارش عصرآذربايجان به نقل از تسنيم، مديرکل سازمان بازرسي آذربايجان غربي گفت: با هدف صيانت از بيت المال و نظارت دقيق بر هزينه کرد اعتبارات دولتي، به‌زودي اين سازمان به نحوه هزينه کرد اعتبارات احيا درياچه اروميه که عمدتاً توسط 6 دستگاه هزينه مي‌شود ورود کرده و به جزئيات آن رسيدگي مي‌کند.
وي تصريح کرد: سازمان بازرسي با نظارت دقيق بر چگونگي هزينه کرد اعتبارات درياچه اروميه نخواهد گذاشت انحرافي در اجراي قوانين اتفاق بيافتد.

منبع :

نظرات کاربران

    بازگشت به ابتدا صفحه

ارسال نظر

اخبار مرتبط

تاکنون هیچ پروژه آبرسانی دریاچه ارومیه به مدار بهره برداری نرسیده است

تاکنون هیچ پروژه آبرسانی دریاچه ارومیه به مدار بهره برداری نرسیده است
خروج

مدیر دفتراستانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی گفت: مشکل اصلی پروژه های احیای دریاچه ارومیه کمبود منابع مالی است.

سازمان بازرسي به نحوه هزينه کرد اعتبارات احياي درياچه اروميه رسيدگي مي‌کند

سازمان بازرسي به نحوه هزينه کرد اعتبارات احياي درياچه اروميه رسيدگي مي‌کند
خروج

گروه خبر: مديرکل سازمان بازرسي آذربايجان غربي گفت: به‌زودي اين سازمان به نحوه هزينه کرد اعتبارات احيا درياچه اروميه که عمدتاً توسط 6 دستگاه هزينه مي‌شود ورود کرده و به جزئيات آن رسيدگي مي‌کند.

سایر اخبار این موضوع

پربازدیدترین خبرها

پرتفسیرترین خبرها