عصر آذربایجان

گزارش خبر

درياچه اروميه عميق شد

درياچه اروميه عميق شد

1397/03/27

گروه خبر: مدير دفتر برنامه‌ر يزي و تلفيق ستاد احياي درياچه اروميه با اشاره به بارش‌هاي خوب امسال در حوضه آبريز درياچه اروميه، از عميق شدن اين درياچه خبر داد.

مسعود تجريشي با اشاره به اينکه بارش‌هاي بهاره در حوضه آبريز درياچه اروميه خوب بوده است  اظهار کرد: در بارش‌هاي بهاره در حوضه آبريز درياچه اروميه توجه به دو نکته حائز اهميت است؛ اول اينکه کف درياچه اروميه پايين‌تر رفته که اين به معناي حل شدن نمک‌هاي درياچه اروميه است.
وي با بيان اينکه در برخي نقاط درياچه، کف آن تا 20 سانت پايين رفته است، گفت: بارندگي‌هاي اخير بيشتر از افزايش سطح باعث افزايش عمق درياچه اروميه شده است و همين نشان مي‌دهد که مي‌توان درياچه اروميه را احيا کرد. بنابراين ادعاي برخي مبني بر غير قابل احيا بودن درياچه اروميه رد مي‌شود.
مدير دفتر برنامه‌ر يزي و تلفيق ستاد احياي درياچه اروميه ادامه داد: مسئله مهم ديگر در مورد بارش‌هاي بهاره، مربوط به نوع بارش‌ها است. بارش‌هاي بهاره شدت زيادي ندارد و به همين دليل به غير از دو - سه بارندگي که تبديل به رواناب شد؛ بقيه بارش‌ها بيشتر براي تر کردن زمين‌هاي خشک و تشنه بود.
تجريشي تصريح کرد: حوضه آبريز درياچه اروميه در سال گذشته به لحاظ بارشي سال خوبي نبود  برعکس امسال سال خيلي خوبي داشتيم، اما از آنجا که همه آبخوان‌ها در اين منطقه خشک بوده، همه آب‌ها تنها براي تر شدن خاک‌ها و آبخوان‌ها بود و شدت زيادي نداشت که به رواناب تبديل شود. در حاليکه اگر بارش‌ها با شدت اتافق مي‌افتاد؛ منجر به شکل‌گيري رواناب و جاري شدن آن به سمت رودخانه و سپس درياچه اروميه مي‌شد.
معاون سازمان حفاظت محيط زيست در پايان در مورد شرايط کلي درياچه اروميه در ماه‌هاي آينده اظهار کرد: با توجه به بارش‌هاي مناسب طي سال جاري، اگر برداشت‌ها افزايش نيابد و در سال آبي بعد هم بارش‌ها نرمال باشد، آب مناسبي براي درياچه اروميه خواهيم داشت و درياچه شرايط قابل قبولي خواهد داشت.
به گزارش عصرآذربايجان به نقل از ايسنا، مسعود تجريشي - معاون محيط زيست انساني سازمان محيط زيست و عضو ستاد احياي درياچه اروميه چندي پيش ضمن انتقاد شديد از وزارت نيرو به دليل خودداري وزارت نيرو از رهاسازي آب سدها به درياچه اروميه گفته بود که جدول وضعيت سدهاي حوضه آبريز درياچه اروميه نشان مي‌دهد که آب سدها سرريز شده، با اين وجود وزارت نيرو از رهاسازي آب به درياچه اروميه خودداري کرده است.
 

منبع :

نظرات کاربران

    بازگشت به ابتدا صفحه

ارسال نظر

اخبار مرتبط

درياچه اروميه عميق شد

درياچه اروميه عميق شد
خروج

گروه خبر: مدير دفتر برنامه‌ر يزي و تلفيق ستاد احياي درياچه اروميه با اشاره به بارش‌هاي خوب امسال در حوضه آبريز درياچه اروميه، از عميق شدن اين درياچه خبر داد.

سایر اخبار این موضوع

پربازدیدترین خبرها

پرتفسیرترین خبرها