عصر آذربایجان

گزارش خبر

خسارت بيش از 914 ميليارد توماني به بخش كشاورزي آذربايجان غربي

خسارت بيش از 914 ميليارد توماني به بخش كشاورزي آذربايجان غربي

1397/03/20

گروه گزارش: آذربايجان غربي در منطقه اي کوهستاني واقع شده از اين رو با کاهش دما در روزهاي اول سال و سرمازدگي بهاري، خسارت کلاني به فعالان عرصه کشاورزي وارد مي شود به طوري كه با توجه به شرايط آب وهوايي استان ، سالانه بخش مهمي از توليدات محصولات کشاورزي و دامي با بروز خسارت و بلاياي طبيعي از دسترس خارج مي شود که مي توان با شناسايي و کاهش عوامل خطر در بروز خسارت به توسعه پايدار در توليد محصولات کشاورزي و دامي دست يافت.

به گزارش عصرآذربايجان، رئيس اداره مديريت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزي آذربايجان غربي،  پرويز امجدي اظهار داشت: برابر گزارشات اکيپ هاي شهرستاني و استاني برآورد ميزان خسارت در سال زراعي جاري بر اثر وقوع سيل و تگرگ، باد و طوفان، خشکسالي ، سرمازدگي و يخبندان بيش از 914 ميليارد تومان به محصولات زراعي و باغي، منابع طبيعي، دام و طيور و تاسيسات کشاورزي استان خسارت وارد شده است.
* گزارش بيشترين ميزان خسارت مربوط به سيل و تگرگ در سطح استان
وي با بيان اينكه بيشترين ميزان خسارت ناشي از سرمازدگي باغات در فروردين مي باشد و درارديبهشت و خرداد ماه سال جاري نيز بيشترين ميزان خسارت مربوط به سيل و تگرگ در سطح استان گزارش شده، اعلام كرد: از مجموع خسارت وارد شده به بخش کشاورزي استان ، در حدود 71.4 درصد مربوط به سرما ويخبندان ، 23.7 درصد سيل و تگرگ ، حدود 2.8 درصد خشکسالي و 2 درصد باد و طوفان است. امجدي اضافه كرد: بيش از 217 ميليارد تومان ناشي از سيل و تگرگ، 653 ميليارد تومان ناشي از سرما، يخبندان و برف ، نزديک به 26 ميليارد تومان ناشي از خشکسالي و عدم بارندگي هاي مناسب پاييزه و 18 ميليارد تومان نيز به دليل وقوع باد و طوفان در سال زراعي به بخش کشاورزي استان خسارت وارد شده است.
رئيس اداره مديريت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزي آذربايجان غربي با اشاره به سطح پراکنش مطلوب بارندگي هاي بهاره، تصريح کرد: با وجود برخورداري استان از بارندگي هاي خوب بهاره نبايد کشاورزان در مديريت استفاده از منابع آبي کوتاهي کنند چرا که به دليل عدم وجود ذخاير کافي برف در زمستان سال گذشته ، مصرف بي رويه آب ما را با بحران خشکسالي در اواخر فصل زراعي مواجه خواهد کرد.
اين مسئول با بيان اين که مشکل اساسي در زمان بروز حوادث غيرمترقبه، پرداخت خسارت به کشاورزاني است که بيمه ندارند، متذكر شد: در اين زمينه نيز دولت سعي کرده با ارائه تسهيلات ارزان قيمت و يا استمهال وام‌هاي کشاورزان، بخشي از خسارت وارد به اين افراد را پرداخت کند.
*پرداخت 218 ميليارد ريال غرامت به خسارت ديدگان در بخش کشاورزي استان در سال زراعي 96-95
مدير گروه خدمات بيمه اي بانک کشاورزي آذربايجان غربي، ايزديار در اين جلسه با اعلام اينكه در سطوح بيمه اي مختلف درسال زراعي 95-96 در حدود 218 ميليارد ريال به خسارت ديدگان در بخش کشاورزي غرامت پرداخت شده، گفت: مبلغ 141 ميليارد ريال نيز در قالب تهاتر به عنوان سهم کشاورزان بيمه گذارجهت بيمه محصول سال جاري پرداخت شده است.
اين مسوول افزود: از ابتداي سال زراعي جاري تا کنون 210 ميليارد ريال مجموع غرامت پيش بيني شده در کليه بخش ها در سطوح بيمه اي است که عمده خسارت وارده به بخش باغات استان در حدود 121 ميليارد ريال ناشي از سرما، سيل، تگرگ، عدم تلقيح و باران بي موقع در زمان گل دهي بوده است.
وي همچنين از افزايش سطوح بيمه اي در برخي از بخش ها در سال زراعي جاري خبرداد وخاطرنشان كرد: دربخش طيور با سطح بيمه 21 ميليون و 229 هزار قطعه شاهد رشد 105 درصدي ، در دام سنگين با بيمه 67 هزار و 577 راسي با رشد 77 درصدي ، دام سنگين با سطح بيمه 7 هزار و 797 راس با رشد 74 درصدي، در بيمه محصولات زراعي بهاره در سطح 8 هزار و 122 هکتار بارشد 78 درصدي و بيمه مراتع نيز در حدود 91 درصد نسبت به سال زراعي گذشته رشد داشته است.

منبع :

نظرات کاربران

    بازگشت به ابتدا صفحه

ارسال نظر

اخبار مرتبط

خسارت بيش از 914 ميليارد توماني به بخش كشاورزي آذربايجان غربي

خسارت بيش از 914 ميليارد توماني به بخش كشاورزي آذربايجان غربي
خروج

گروه گزارش: آذربايجان غربي در منطقه اي کوهستاني واقع شده از اين رو با کاهش دما در روزهاي اول سال و سرمازدگي بهاري، خسارت کلاني به فعالان عرصه کشاورزي وارد مي شود به طوري كه با توجه به شرايط آب وهوايي استان ، سالانه بخش مهمي از توليدات محصولات کشاورزي و دامي با بروز خسارت و بلاياي طبيعي از دسترس خارج مي شود که مي توان با شناسايي و کاهش عوامل خطر در بروز خسارت به توسعه پايدار در توليد محصولات کشاورزي و دامي دست يافت.

سایر اخبار این موضوع

پربازدیدترین خبرها

پرتفسیرترین خبرها