عصر آذربایجان

گزارش خبر

قلعه يا دژ تاريخي بردوک اروميه

قلعه يا دژ تاريخي بردوک اروميه

1397/03/20

گروه سيري در استان ها: در 6 کيلومترى روستاى بردوک در محال صوماى برادوست قلعه مستحکمى از سنگ با تأمين کليه شرايط ديده‌بانى بنا شده است که به نام قلعه يا دژ تاريخي بردوک اروميه معروف است. از اين قلعه به عنوان دژى ممتاز که بر معبر ورودى و خروجى دره اشراف کامل دارد، استفاده مى‌شد.دژ متشکل از سه بخش حصار تدافعى، ‌ ديوار ميانى و ابنيه مرکزى است.

در ساختمان حصار تدافعى (محيطي) از سنگ‌هاى لاشه استفاده شده است. ملاط بين آنها احتمالاً از ماسه و آهک بوده و ستون‌هاى نيم‌دايره‌اى به صورت توپر و بسيار محکم در فواصلى از ديوار تعبيه شده است. اين ستون‌ها هم به منظور تقويت حصار و هم براى ايجاد منظرى نيکو مورد نظر بوده است. مصالح دروازه اصلى از سنگ‌هاى آهکى تراشيده شده است. تزئينات جبهه‌اى آن با استفاده از سنگ‌هاى تراشيده شده از نوع آتشفشانى صورت گرفته است. يک کتيبه در دو سنگ مرمر کوچک همجوار بالاى ورودى و زيرقوس دروازه ديده مى‌شود. دروازه ورودى که به شکل چهارگوش طراحى و اجرا شده، در فرورفتگى جبهه ميانى ساختمان تعبيه شده است. بناى دروازه ساده و با مصالحى از سنگ‌هاى لاشه  ملاط و احتمالاً شن و ماسه ساخته شده است. معبر ورودى تنگ و تا مقابل دروازه مربوط به بخش ثانوى با شيب کم در صخره ايجاد شده است. در بخش مرکزى قلعه بقاياى چند ابنيه وجود دارد که يک واحد آن فعلاً سالم مانده است. طرح اين واحد چهارگوش است و مصالح آن از سنگ‌هاى کوچک و ملاط شن و آهک است.
طاق سنگى به صورت لنگه زده شده و روزنه ميانى آن کوچک و مربع شکل است. غير از اندود ضخيم که احتمالاً آهک به عنوان پوشش ديوارهاى داخلى مورد استفاده قرار گرفته است  تزئين ديگرى ندارد. بر نوک قله کوه نيز بقايايى از يک برج ديده‌بانى ديده مى‌شود.

منبع :

نظرات کاربران

    بازگشت به ابتدا صفحه

ارسال نظر

اخبار مرتبط

قلعه يا دژ تاريخي بردوک اروميه

قلعه يا دژ تاريخي بردوک اروميه
خروج

گروه سيري در استان ها: در 6 کيلومترى روستاى بردوک در محال صوماى برادوست قلعه مستحکمى از سنگ با تأمين کليه شرايط ديده‌بانى بنا شده است که به نام قلعه يا دژ تاريخي بردوک اروميه معروف است. از اين قلعه به عنوان دژى ممتاز که بر معبر ورودى و خروجى دره اشراف کامل دارد، استفاده مى‌شد.دژ متشکل از سه بخش حصار تدافعى، ‌ ديوار ميانى و ابنيه مرکزى است.

سایر اخبار این موضوع

پربازدیدترین خبرها

پرتفسیرترین خبرها