عصر آذربایجان

گزارش خبر

بستان آباد

بستان آباد

1394/10/27

گروه سيري در استان ها:شهرستان بستان آباد درمحل شهر باستاني وگمشده اوجان بنا شده است. نام اوجان از قرن ششم به بعد در اكثر سفرنامه ها و كتابهاي تاريخي آمده است.

گروه سيري در استان ها:شهرستان بستان آباد درمحل شهر باستاني وگمشده اوجان بنا شده است. نام اوجان از قرن ششم به بعد در اكثر سفرنامه ها و كتابهاي تاريخي آمده است.
 حمدالله مستوفي در نزهه القلوب مي نويسد: آن را بيژن بن گيو بن گودرز ساخت. غازان خان امارتش را تجديد كرد. از سنگ و گچ بارو كشيد و شهر اسلام خواند و دارالملك ساخت.
هوايش سرد و آبش از كوه سهند جاري است . حاصلش غله و بقولات بود. ميوه‌ او جان از اقليم سفيد چهره و شافعي مذهب اند.
فرمانروايان تركمنان و صفويه مدتها در قصر غازاني در اوجان مجالس عيش و نوش داشتند، اما در روزگار فرمانروايان بعدي آذربايجان حوادث و جنگهاي خونين متعددي اوجان را در معرض انهدام و ويراني قرار داد كه امروزه از آن همه آباداني و زيبايي فقط يك رودخانه و يك دهستان به نام اوجان در جغرافياي آذربايجان باقي مانده است.
*جاذبه هاي طبيعي
غار آغ بولاق،قره چمن،آبگرم بستان آباد و ...
*وجه تسميه و پيشينه تاريخي
نام بستان آباد به دليل سرسبزي و خرمي اين ناحيه به آن داده شده است.
بستان در زبان آذري همان بوستان يا باغ معنا مي شود و اين منطقه به دليل داشتن باغ هاي فراوان و خرمي بسيار به نام بستان آباد شهرت يافته است.
شهرستان بستان آباد در محل شهر باستاني و گمشده اوجان بنا شده است. نام اوجان از قرن ششم به بعد در بيش تر سفرنامه ها و كتاب هاي تاريخي آمده است. فرمان روايان تركمانان و صفويه مدت ها در قصر غازاني در اوجان مجالس طرب داشتند اما در روزگار فرمان روايان بعدي آذربايجان، حوادث و جنگ هاي خونين متعددي اوجان را در معرض انهدام و ويراني قرار داد كه امروزه از آن همه آباداني و زيبايي تنها يک رودخانه و يک دهستان به نام اوجان در جغرافياي آذربايجان شرقي باقي مانده است. بستان آباد امروزي که گفته مي شود بقاياي آن شهر قديمي است دربرگيرنده شهرها، بخش ها و روستاهاي متعددي است و شغل مردمان آن کشاورزي و دام داري است.

منبع :

نظرات کاربران

    بازگشت به ابتدا صفحه

ارسال نظر

اخبار مرتبط

بستان آباد

بستان آباد
خروج

گروه سيري در استان ها:شهرستان بستان آباد درمحل شهر باستاني وگمشده اوجان بنا شده است. نام اوجان از قرن ششم به بعد در اكثر سفرنامه ها و كتابهاي تاريخي آمده است.

سایر اخبار این موضوع

پربازدیدترین خبرها

پرتفسیرترین خبرها