عصر آذربایجان

گزارش خبر

وداع با مرگ سلام به زندگي

وداع با مرگ سلام به زندگي

1397/03/06

گروه اجتماعي: اروميه به عنوان قطب پيوند کليه در کشور و کشورهاي همسايه شناخته مي شود، پيوند سالانه بيش از 100 کليه به افرادي که داراي نارسايي هاي کليوي بوده و حداقل هر هفته 3 تا 4 بار با مراجعه به مراکز دياليز تحت درمان و سم زدايي بدن قرار مي گيرند.

منبع :  

نظرات کاربران

    بازگشت به ابتدا صفحه

ارسال نظر

اخبار مرتبط

وداع با مرگ سلام به زندگي

وداع با مرگ سلام به زندگي
خروج

گروه اجتماعي: اروميه به عنوان قطب پيوند کليه در کشور و کشورهاي همسايه شناخته مي شود، پيوند سالانه بيش از 100 کليه به افرادي که داراي نارسايي هاي کليوي بوده و حداقل هر هفته 3 تا 4 بار با مراجعه به مراکز دياليز تحت درمان و سم زدايي بدن قرار مي گيرند.

سایر اخبار این موضوع

پربازدیدترین خبرها

پرتفسیرترین خبرها