عصر آذربایجان

گزارش خبر

ميزباني مسابقات آسيايي واليبال در اردبيل برنامه‌ريزي مي‌شود

ميزباني مسابقات آسيايي واليبال در اردبيل برنامه‌ريزي مي‌شود

1394/10/27

گروه خبر:استاندار اردبيل گفت: ميزباني مسابقات آسيايي واليبال در اين استان برنامه‌ريزي خواهد شد. مجيد خدابخش در جلسه شوراي عالي ورزش همگاني و قهرماني تصريح کرد: اردبيل براي اولين بار به‌عنوان ميزبان مسابقات آسيايي در نظر گرفته شده است و برگزاري اين مسابقات به عزم همگاني و وحدت تمامي دستگاه‌ها نياز دارد.


گروه خبر:استاندار اردبيل گفت: ميزباني مسابقات آسيايي واليبال در اين استان برنامه‌ريزي خواهد شد.
 مجيد خدابخش  در جلسه شوراي عالي ورزش همگاني و قهرماني تصريح کرد: اردبيل براي اولين بار به‌عنوان ميزبان مسابقات آسيايي در نظر گرفته شده است و برگزاري اين مسابقات به عزم همگاني و وحدت تمامي دستگاه‌ها نياز دارد.وي با تأکيد به اينکه برگزاري مسابقات آسيايي حيثيت ملي است، متذکر شد: دستگاه‌هاي مجري و متولي بايد از هم اينک براي جزئي‌ترين نيازمندي‌ها و مؤلفه‌هاي اين برنامه بزرگ برنامه‌ريزي داشته باشند.استاندار اردبيل افزود: ضروري است فدراسيون واليبال نمايندگان خود را به استان اردبيل اعزام کند تا نيازمندي‌هاي برگزاري اين مسابقه موردبررسي قرار گيرد.خدابخش با تأکيد به استفاده از ظرفيت تمامي دستگاه‌هاي متولي ادامه داد: به‌منظور برگزاري اين مسابقات اعتبار از تهران و از خود استان اختصاص خواهيم داد.وي با تأکيد به اينکه برگزاري اين مسابقات رويداد کم‌نظير تاريخي براي استان است، تصريح کرد: حتي نسبت به بهسازي معابر و پارکينگ‌ها و رفاه حال مهمانان تمهيداتي انديشيده مي‌شود.به گزارش عصر آذربايجان به نقل از مهراستاندار اردبيل در خصوص درخواست اختصاص بخشي از ماليات کارخانه‌ها به ورزش اضافه کرد: اين مهم در قانون طرح‌شده و واحد توليدي مي‌تواند براي فعاليت آموزشي و ورزشي تا 10 درصد ارزش‌افزوده را اختصاص دهد.به گفته خدابخش کارخانه‌ها بايد نسبت به اجراي اين طرح توجه داشته باشند و درعين‌حال صرفاً در اين دو حوزه هزينه کنند تا از ماليات آن‌ها به ميزاني که براي آموزش و ورزش هزينه کرده‌اند به آن‌ها بازگردانده شود.

منبع :

نظرات کاربران

    بازگشت به ابتدا صفحه

ارسال نظر

اخبار مرتبط

ميزباني مسابقات آسيايي واليبال در اردبيل برنامه‌ريزي مي‌شود

ميزباني مسابقات آسيايي واليبال در اردبيل برنامه‌ريزي مي‌شود
خروج

گروه خبر:استاندار اردبيل گفت: ميزباني مسابقات آسيايي واليبال در اين استان برنامه‌ريزي خواهد شد. مجيد خدابخش در جلسه شوراي عالي ورزش همگاني و قهرماني تصريح کرد: اردبيل براي اولين بار به‌عنوان ميزبان مسابقات آسيايي در نظر گرفته شده است و برگزاري اين مسابقات به عزم همگاني و وحدت تمامي دستگاه‌ها نياز دارد.

سایر اخبار این موضوع

پربازدیدترین خبرها

پرتفسیرترین خبرها