عصر آذربایجان

گزارش خبر

مسجد جامع مهاباد قديمى‌ترين مسجد اين شهر

مسجد جامع مهاباد قديمى‌ترين مسجد اين شهر

1397/02/23

گروه سيري در استان ها: مسجد جامع مهاباد قديمى‌ترين مسجد اين شهر مربوط به دوره صفوي است. مسجد جامع مهاباد بين خيابا‌ن‌هاى حافظ و پهلوى سابق داخل کوچه مسجد جامع قرار گرفته است. اين مسجد پيش از تعميرات بافت قديم شهر همراه با ساير ابنيه در مرکز بخش قديم قرار گرفته بود. در حال حاضر اين بافت تغييرات عمده‌اى کرده است. مسجد جامع مهاباد نمادي از هنرنمايي فرزندان اين ديار در قالب آيين اسلام، چون نگيني بر تارک اين شهرستان مي_درخشد. مسجد جامع مهاباد تقريباً در مرکز شهر و در داخل بافت قديم آن قرار دارد.

گروه سيري در استان ها: مسجد جامع مهاباد قديمى‌ترين مسجد اين شهر مربوط به دوره صفوي است. مسجد جامع مهاباد بين خيابا‌ن‌هاى حافظ و پهلوى سابق داخل کوچه مسجد جامع قرار گرفته است. اين مسجد پيش از تعميرات بافت قديم شهر همراه با ساير ابنيه در مرکز بخش قديم قرار گرفته بود. در حال حاضر اين بافت تغييرات عمده‌اى کرده است. مسجد جامع مهاباد نمادي از هنرنمايي فرزندان اين ديار در قالب آيين اسلام، چون نگيني بر تارک اين شهرستان مي_درخشد. مسجد جامع مهاباد تقريباً در مرکز شهر و در داخل بافت قديم آن قرار دارد.
اين مسجد به دستور بداق‌السلطان حاکم مهاباد (متوفى به سال 1012 هجرى قمرى) ساخته و در زمان شاه سليمان صفوى تکميل شده است. در ضلع شرقى آن، مدرسه‌اى جهت تحصيل طلاب علوم دينى تأسيس شده است. اين مسجد که قديمى‌ترين مسجد مهاباد است، از حيث توازن در طرح طاق آن، 18 گنبد خشتى و شبستانى با 18 ستون سنگى و حجره‌هاى پيرامون، از زيباترين بناهاى تاريخى استان به شمار مى‌رود. اين مسجد ، دو ايوانه و از قديمي ترين و مهم ترين بناهاي تاريخي دوره اسلامي در غرب کشور به شمار مي_رود دو در بزرگ شمالي و جنوبي حياط ، ارتباط اين بنا را با بيرون برقرار مي کند. 
هر يک از درها با يک دالان طاق نما به حياط مسجد مربوط مي شود. بخشهاي شرقي و غربي آن، هرکدام چهار طاق حجره اي دارد و بخشهاي شمالي و جنوبي نيز هرکدام داراي دو اتاق و يک در بزرگ است. مصالح به کار رفته در پى ديوارها، ستون‌ها و کف شبستان از سنگ است و بقيه قسمت‌ها از آجر مى‌باشد. مسجد کلاً از سادگى خاصى برخوردار است و به جز در تراش سنگ ستون‌‌ها و نوع آجر چينى بنا، مخصوصاً قسمت داخلى شبستان که از توازن مناسبى برخوردار است.

منبع :

نظرات کاربران

    بازگشت به ابتدا صفحه

ارسال نظر

اخبار مرتبط

مسجد جامع مهاباد قديمى‌ترين مسجد اين شهر

مسجد جامع مهاباد قديمى‌ترين مسجد اين شهر
خروج

گروه سيري در استان ها: مسجد جامع مهاباد قديمى‌ترين مسجد اين شهر مربوط به دوره صفوي است. مسجد جامع مهاباد بين خيابا‌ن‌هاى حافظ و پهلوى سابق داخل کوچه مسجد جامع قرار گرفته است. اين مسجد پيش از تعميرات بافت قديم شهر همراه با ساير ابنيه در مرکز بخش قديم قرار گرفته بود. در حال حاضر اين بافت تغييرات عمده‌اى کرده است. مسجد جامع مهاباد نمادي از هنرنمايي فرزندان اين ديار در قالب آيين اسلام، چون نگيني بر تارک اين شهرستان مي_درخشد. مسجد جامع مهاباد تقريباً در مرکز شهر و در داخل بافت قديم آن قرار دارد.

سایر اخبار این موضوع

پربازدیدترین خبرها

پرتفسیرترین خبرها