عصر آذربایجان

گزارش خبر

موزه باستان‌شناسي گنبد سلطانيه

موزه باستان‌شناسي گنبد سلطانيه

1397/02/16

گروه سيري در استان ها: در قسمت جنوب غربي کهن دژ (ارگ سلطنتي)، گنبد سلطانيه به عنوان يکي از بناهاي عظيم اسلامي و شايد باشکوه ترين آن ها، همچون نگيني سربرافراشته و خودنمايي مي¬کند.

گروه سيري در استان ها: در قسمت جنوب غربي کهن دژ (ارگ سلطنتي)، گنبد سلطانيه به عنوان يکي از بناهاي عظيم اسلامي و شايد باشکوه ترين آن ها، همچون نگيني سربرافراشته و خودنمايي مي¬کند. 
اين بنا در دوران حکومت سلطان محمد خدابنده (اولجايتو) در مدت 9 سال (از سال 704 الي 712 هجري قمري) احداث شده است. دربارة اين بنا، فرضيه ¬هاي بسياري از نظر تناسب¬ها، ترکيب¬ها، تلفيق¬ها و ديگر ويژگي¬ها از سوي مورخان، جغرافي¬دانان، باستان¬ شناسان و حتي مردم عادي ابراز شده است که دو وجهه غالب دارند: نظريه نخست، به مورخان و جغرافي¬ دانان متقدم مربوط است که بناي گنبد را آرامگاه سلطان محمد خدابنده اولجايتو معرفي کرده¬ اند. 
نظريه دوم، مربوط به انتساب و اختصاص بنا، از طرف اولجايتو، به آرامگاه علي¬بن ابيطالب (ع) و حسين¬بن علي (ع) است. کارشناسان با بررسي¬هاي باستان شناسي و مطالعة عناصر معماري، انتساب و اختصاص بناي گنبد سلطانيه به آرامگاه ائمه اطهار (ع) را مردود دانسته ¬اند و روشن شده است که آرامگاه سلطانيه را غازان و اولجايتو به تقليد از آرامگاه¬هاي موجود در ايران ساخته ¬اند. 
گنبد سلطانيه، شکوه و برزگي کليساي جامع مريم مقدس در فلورانس ايتاليا و مسجد اياصوفياي ترکيه را تداعي مي¬کند. اين بنا، سومين بناي بزرگ تاريخي در جهان و نخستين بناي بزرگ تاريخي ايران مي¬باشد. 
اين بنا در دوران برپايي، بلندترين بناي جهان بوده است. اشياء نمايشي در اين موزه عبارتند از : اشياء کاوش شده از سلطانيه شامل انواع پي سوز سفالي يک قسمتي و بشقابي ساده ،انواع کاشي هاي زرنگار ، صليبي ،ساده ،معرق و .. ، انواع سکه هاي مسي و نقره مربوط به دوره ايلخاني و ...

منبع :

نظرات کاربران

    بازگشت به ابتدا صفحه

ارسال نظر

اخبار مرتبط

موزه باستان‌شناسي گنبد سلطانيه

موزه باستان‌شناسي گنبد سلطانيه
خروج

گروه سيري در استان ها: در قسمت جنوب غربي کهن دژ (ارگ سلطنتي)، گنبد سلطانيه به عنوان يکي از بناهاي عظيم اسلامي و شايد باشکوه ترين آن ها، همچون نگيني سربرافراشته و خودنمايي مي¬کند.

سایر اخبار این موضوع

پربازدیدترین خبرها

پرتفسیرترین خبرها