عصر آذربایجان

گزارش خبر

معاون رئيس جمهور در اروميه مطرح کرد

اختصاص120هزار ميليارد ريال تسهيلات اشتغال زايي براي روستاها

1397/02/16

گروه خبر: معاون توسعه روستايي و مناطق محروم رئيس جمهور از برنامه ريزي براي پرداخت 120 هزار ميليارد ريال تسهيلات براي اشتغال زايي در روستاها خبر داد.

سيد ابوالفضل رضوي در جريان بازديد از روستاهاي آذربايجان غربي اظهارداشت: اين تسهيلات براي راه اندازي واحدهاي توليدي و طرحهاي اشتغال زايي روستاها پرداخت مي شود. وي افزود: براساس اين طرح، به روستائيان در قالب شرکت تعاوني تا چهاربرابر موجودي تا سقف 80 ميليارد ريال با کارمزد 4 درصد و براي افراد شخصي با کارمزد 6 درصد تسهيلات پرداخت خواهد شد. رضوي سهم آذربايجان_غربي از اين اعتبارات  را پنج هزار ميليارد ريال اعلام و تصريح کرد: با توجه به موقعيت خاص اين استان مرزي و وجود ظرفيت هاي مناسب اقتصادي پيش بيني مي شود روستائيان از اين طرح استقبال کنند. معاون توسعه روستايي و مناطق محروم رئيس جمهور از اجراي طرح اشتغال زايي روستائيان در شهرهاي زير 10 هزار نفر هم خبر داد و گفت: کارمزد اين تسهيلات در اين شهرها 10 درصد تعين شده است. رضوي با اشاره به اين که در تعدادي از استانهاي کشور عمليات اجرايي اين طرح آغاز شده است اظهار داشت: با توجه به ميانگين اشتغال زايي يک نفر در ازاي هر 100 ميليون تومان اميداست با اجراي کامل طرح اشتغال زايي روستائيان براي 120 هزار جوان روستايي شغل ايجاد شود. به گزارش عصرآذربايجان به نقل از مهر، معاون توسعه روستايي و مناطق محروم رئيس جمهور در سفر به اروميه از چند روستاي اين شهر بازديد کرد و از نزديک در جريان آخرين وضعيت طرحهاي عمراني، بهداشتي  خدماتي، آموزشي و ورزشي قرارگرفت.

منبع :

نظرات کاربران

    بازگشت به ابتدا صفحه

ارسال نظر

اخبار مرتبط

معاون رئيس جمهور در اروميه مطرح کرد

اختصاص120هزار ميليارد ريال تسهيلات اشتغال زايي براي روستاها
خروج

گروه خبر: معاون توسعه روستايي و مناطق محروم رئيس جمهور از برنامه ريزي براي پرداخت 120 هزار ميليارد ريال تسهيلات براي اشتغال زايي در روستاها خبر داد.

سایر اخبار این موضوع

پربازدیدترین خبرها

پرتفسیرترین خبرها