عصر آذربایجان

گزارش خبر

تمام راه هاي اصلي زنجان در حال ارتقا به بزرگراه است

تمام راه هاي اصلي زنجان در حال ارتقا به بزرگراه است

1397/02/03

گروه خبر: مديرکل راه و شهر سازي استان زنجان گفت: طبق برنامه ريزي ها، تمام راه هاي اصلي و شرياني در سطح استان زنجان در حال ارتقا به بزرگراه است.

کليم الله وثوقي افزود: سه مسير اصلي بيجار به زنجان، زنجان - ابهر - تاکستان و سلطانيه - خدابنده - همدان در مرحله اجرايي است و مطالعات اوليه راه زنجان - ميانه نيز امسال آغاز مي شود. وثوقي با تبيين وضعيت پيشرفت پروژه هاي فني حوزه راه هاي استان، گفت: به علت محدوديت در بودجه، ميزان پيشرفت در اجراي پروژه ها به بودجه تخصيصي دولت به اين مجموعه وابسته است. وي تاکيد کرد: امسال با اعتباري بالغ بر يکهزار ميليارد ريال، 40 کيلومتر شبکه بزرگراه در استان ايجاد مي شود. مجموع بزرگراه_هاي استان در حال حاضر 120کيلومتر است، همچنين در حوزه راهسازي 6 پروژه ملي در دست اجراست. وثوقي اظهار داشت: تا کنون حدود 80 درصد راه هاي روستايي استان آسفالت شده، که در مقايسه با ميانگين کشوري وضعيت مطلوبي به شمار مي آيد. مديرکل راه و شهر سازي زنجان ابراز کرد: قريب 20 درصد راه روستايي که در استان آسفالت نشده، يا خالي از سکنه است يا توجيه اقتصادي ندارد. به گزارش عصرآذربايجان به نقل از ايرنا، چهار هزار کيلومتر در زنجان راه روستايي وجود دارد و حدود 95درصد خانوارهاي روستايي در اين استان از جاده روستايي آسفالته مناسب برخوردارند.

منبع :

نظرات کاربران

    بازگشت به ابتدا صفحه

ارسال نظر

اخبار مرتبط

تمام راه هاي اصلي زنجان در حال ارتقا به بزرگراه است

تمام راه هاي اصلي زنجان در حال ارتقا به بزرگراه است
خروج

گروه خبر: مديرکل راه و شهر سازي استان زنجان گفت: طبق برنامه ريزي ها، تمام راه هاي اصلي و شرياني در سطح استان زنجان در حال ارتقا به بزرگراه است.

سایر اخبار این موضوع

پربازدیدترین خبرها

پرتفسیرترین خبرها