عصر آذربایجان

گزارش خبر

بيش از يک ميليون نفر از جمعيت تبريز در بافت‌هاي فرسوده و حاشيه‌ تبريز زندگي مي‌کنند

بيش از يک ميليون نفر از جمعيت تبريز در بافت‌هاي فرسوده و حاشيه‌ تبريز زندگي مي‌کنند

1397/01/26

گروه خبر: مديرکل راه و شهرسازي آذربايجان‌شرقي گفت: يک ميليون نفر در وسعت بيش از 5 هزار و 800 هکتار استان آذربايجان‌شرقي در بافت فرسوده و ناکارآمد ساکن هستند.

توحيد اخلاقي اظهار کرد: طرح ملي ستاد بازآفريني شهري پايدار در طول برنامه ‌پنج ساله ششم و هفتم  2 هزار و 700 محله را در سطح کشور پوشش خواهد داد. مديرکل راه و شهرسازي آذربايجان‌شرقي در ادامه افزود:‌ براي اين بازه 10 ساله، 98 محله از استان آذربايجان‌شرقي خواهد بود. وي با بيان اينکه بيش از يک ميليون نفر در وسعت بيش از 5 هزار و 800 هکتار استان آذربايجان‌شرقي در بافت فرسوده و ناکارآمد ساکن هستند،‌ گفت:‌ برنامه 10 ساله تعيين شده به صورت محله‌محور خواهد شد.  مديرکل راه و شهرسازي آذربايجان‌شرقي تصريح کرد: براساس برنامه، طرح ملي ستاد بازآفريني شهري پايدار با دستور رئيس جمهور از اواخر سال گذشته در استان‌ها شروع شده است و طبق آن مقرر شده تا تمام زمين‌هاي ملي و دولتي که در اختيار دستگاه‌هاي دولتي قرار دارد در اختيار ستاد بازآفريني شهري به عنوان پشتوانه زمين‌هاي مورد نياز قرار گيرد. ‌اخلاقي ادامه داد:‌ براساس برنامه طرح ملي ستاد بازآفريني شهري، اين طرح به صورت محله‌محور و مشارکت خود مردم استوار است و دولت فقط زمين‌هاي مورد نياز و تسهيلات مورد نظر را در اختيار تسهيل‌‌گران و توسعه‌گراني که سازنده واحدها هستند، قرار خواهد داد. وي خاطرنشان کرد:‌ با تجميع زمين‌هاي موجود در بافت فرسوده و مشارکت خود مردم و تسهيلاتي که در اختيار تسهيل‌گران قرار خواهد گرفت،‌ زمين‌ها از ناحيه خود مردم نيز تامين مي‌شود. به گزارش عصرآذربايجان به نقل از فارس، مديرکل راه و شهرسازي استان گفت:‌ با توجه به اينکه زمين‌هاي بافت فرسوده تصرفي است، اقدام به شناسايي آنها مي‌کنيم ولي در عين حال از دستگاه‌هاي ديگر نيز خواستيم تا زمين‌هاي شناسايي شده خود را در اختيار ستاد بازآفريني شهري قرار دهند. وي ابراز کرد: ‌در مصوبات قبلي، وام با 18 درصد سود تسهيلات در اختيار درخواست‌کنندگان و متقاضيان ساکن در بافت‌هاي فرسوده قرار مي‌گرفت‌ که 9 درصد آن به صورت يارانه از طرف دولت تامين مي‌شد. اخلاقي ادامه داد: براي بافت‌هاي فرسوده در تبريز، شهرداري پروانه رايگان مي‌دهد و آن 50 درصدي که دولت به آنها پرداخت مي‌کند را در قالب اسناد خزانه در اختيار افرادي که اسناد آنها آماده است،مي‌گذارد و بعد از اين نيز با تامين اعتبار، دولت مابقي را نيز واگذار خواهد شد. وي خاطرنشان کرد: امسال در تبريز چهار محله هدف از جمله يوسف‌آباد، خليل‌آباد، ملازينال و ايده‌لو مشمول طرح بازآفريني پايدار شهري هستند و با هماهنگي و تعامل دستگاه‌هاي مختلف، اين طرح در اين محلات اجرا خواهد شد.

منبع :

نظرات کاربران

    بازگشت به ابتدا صفحه

ارسال نظر

اخبار مرتبط

بيش از يک ميليون نفر از جمعيت تبريز در بافت‌هاي فرسوده و حاشيه‌ تبريز زندگي مي‌کنند

بيش از يک ميليون نفر از جمعيت تبريز در بافت‌هاي فرسوده و حاشيه‌ تبريز زندگي مي‌کنند
خروج

گروه خبر: مديرکل راه و شهرسازي آذربايجان‌شرقي گفت: يک ميليون نفر در وسعت بيش از 5 هزار و 800 هکتار استان آذربايجان‌شرقي در بافت فرسوده و ناکارآمد ساکن هستند.

سایر اخبار این موضوع

پربازدیدترین خبرها

پرتفسیرترین خبرها