عصر آذربایجان

گزارش خبر

شناسایی 2529 فقره انشعاب غیر مجاز آب و فاضلاب در ارومیه طی سال 96

شناسایی 2529 فقره انشعاب غیر مجاز آب و فاضلاب در ارومیه طی سال 96

1397/01/22

مدیر امور آبفای ارومیه گفت: طی سال 96 مجموعا 2 هزار و 529 فقره انشعاب غیرمجاز آب و فاضلاب در ارومیه شناسایی شده است.

به گزارش عصرآذربايجان، مهندس حاتم زاده از شناسايي يک هزارو 569  فقره انشعاب آب غير مجاز و 960 فقره انشعاب فاضلاب غير مجاز طي سال 96 خبر داد و اظهار داشت: از اين تعداد يک هزارو 351 فقره انشعاب آب و 950 فقره انشعاب فاضلاب بعد از طي فرايندهاي مربوطه به مجاز تبديل و مابقي نيز در دست رسيدگي واقدام ميباشد.

مدير امور آبفاي اروميه ادامه داد: حدود يک ميليون و 400 هزار مترمکعب آب غير مجاز استفاده شده و 300هزار مترمکعب حجم فاضلاب در انشعابات غير مجاز سال 96 شناسايي و هزينه هاي مربوطه نيز دريافت گرديده است.

وي توسعه حاشيه نشيني را از عوامل اصلي افزايش انشعابات غير مجاز عنوان کرد و يادآور شد: شناسايي و انجام اقدامات لازم جهت تبديل اين نوع انشعابات به مجاز علاوه بر صرف هزينه و زمان ونيروي انساني در صورتي امکان پذير ميشود که امکانات فني و تامين آب وجود داشته باشد.

مدير امور آبفاي اروميه افزود: علي ايحال بر اساس ماده 4 قانون جديد مجازات استفاده کنندکان از انشعابات غير مجاز مصوب مجلس شوراي اسلامي وابلاغي از وزارت نيرو، امکان ساماندهي اين نوع انشعابات که از چالش هاي مهم شرکت بوده ميسر شده  و اين امور بطور مستمر و در طول سال پيگير اين کار ميباشد.  

مهندس حاتم زاده در پايان چالش هاي مربوطه  را در زمينه حقوق شهروندي ساير شهروندان در ارتباط با استفاده از انشعاب قانوني، هدر رفت آب، اصلاح شبکه ها و انشعابات و نياز به ايجاد تاسيسات جديد برشمرد.

منبع :

نظرات کاربران

    بازگشت به ابتدا صفحه

ارسال نظر

اخبار مرتبط

شناسایی 2529 فقره انشعاب غیر مجاز آب و فاضلاب در ارومیه طی سال 96

شناسایی 2529 فقره انشعاب غیر مجاز آب و فاضلاب در ارومیه طی سال 96
خروج

مدیر امور آبفای ارومیه گفت: طی سال 96 مجموعا 2 هزار و 529 فقره انشعاب غیرمجاز آب و فاضلاب در ارومیه شناسایی شده است.

سایر اخبار این موضوع

پربازدیدترین خبرها

پرتفسیرترین خبرها