عصر آذربایجان

گزارش خبر

فرصت هاي استثنايي براي سرمايه گذاري هاي بزرگ در کشاورزي استان اردبيل

فرصت هاي استثنايي براي سرمايه گذاري هاي بزرگ در کشاورزي استان اردبيل

1394/10/27

گروه خبر:خدابخش با اشاره به سفر خود و مديران استاني به مازندران و بازديد از واحدهاي موفق کشاورزي اين منطقه گفت: اين استان در زمينه طرح هاي توليدي کشاورزي مبتني بر دانش بنيان موفقيت هاي خوبي داشته و در جريان اين بازديد بدنبال استفاده از الگوهاي موفق براي استان اردبيل مي باشيم.

گروه خبر:خدابخش با اشاره به سفر خود و مديران استاني به مازندران و بازديد از واحدهاي موفق کشاورزي اين منطقه گفت: اين استان در زمينه طرح هاي توليدي کشاورزي مبتني بر دانش بنيان موفقيت هاي خوبي داشته و در جريان اين بازديد بدنبال استفاده از الگوهاي موفق براي استان اردبيل مي باشيم.
استاندار اردبيل گفت: با توجه ويژه دولت تدبير و اميد به بخش کشاورزي استان اردبيل فرصت هاي استثنايي و وِيژه اي براي سرمايه گذاري هاي بزرگ در اين بخش فراهم شده است.
مجيد خدابخش در حاشيه سفر به استان مازنداران براي بازديد از واحدهاي نمونه توليد کشاورزي اين استان افزود: دولت اعتبار کلاني در زمينه آب و خاک استان اردبيل تخصيص داده و قرار است بيش از 60 هزار هکتار از اراضي شمال استان از ديم به آبي تبديل شود.وي بيان کرد: به تازگي عمليات اجرايي در 12 هزار و 500 هکتار از اراضي شمال استان توسط جهاد کشاورزي شروع شده که از اين مقدار يک هزار هکتار براي ايجاد شهرک گلخانه اي اختصاص يافته است.استاندار اردبيل اظهار کرد: وجود بازار 300 ميليون نفري روسيه زمينه مناسبي را براي سرمايه گذاري پر سود در کشاورزي ، دامداري ، شيلات، بسته بندي و بويژه صنايع تبديلي کشاورزي فراهم کرده است.خدابخش تاکيد کرد که زمينه براي فارغ التحصيلان دانشگاهي که داراي امکانات حداقلي مالي هستند براي سرمايه گذاري در بخش کشاورزي بويژه در زمينه توليدهاي مبتي بر دانش بنيان مهيا است و دولت نيز با تسهيلات ويژه از سرمايه گذاران حمايت مي کند.
وي گفت: سرمايه گذاري در اين زمينه همچنين به تحقق اقتصاد مقاومتي مورد نظر مقام معظم رهبري در راستاي تامين امنيت غذايي، اقتصاد صادرات محور و مبتني بر دانش بنيان کمک مي کند.خدابخش با اشاره به سفر خود و مديران استاني به مازندران و بازديد از واحدهاي موفق کشاورزي اين منطقه گفت: اين استان در زمينه طرح هاي توليدي کشاورزي مبتني بر دانش بنيان موفقيت هاي خوبي داشته و در جريان اين بازديد بدنبال استفاده از الگوهاي موفق براي استان اردبيل مي باشيم .
در جريان سفر استاندار و مديران استاني اردبيل به مازندران ازکارخانه لبني پگاه، مرکز پرورش ماهيان خاوياري، مجتمع توليدي گل رز وگلخانه هاي کشاورزي بازديد يه عمل آمد.

منبع :

نظرات کاربران

    بازگشت به ابتدا صفحه

ارسال نظر

اخبار مرتبط

فرصت هاي استثنايي براي سرمايه گذاري هاي بزرگ در کشاورزي استان اردبيل

فرصت هاي استثنايي براي سرمايه گذاري هاي بزرگ در کشاورزي استان اردبيل
خروج

گروه خبر:خدابخش با اشاره به سفر خود و مديران استاني به مازندران و بازديد از واحدهاي موفق کشاورزي اين منطقه گفت: اين استان در زمينه طرح هاي توليدي کشاورزي مبتني بر دانش بنيان موفقيت هاي خوبي داشته و در جريان اين بازديد بدنبال استفاده از الگوهاي موفق براي استان اردبيل مي باشيم.

سایر اخبار این موضوع

پربازدیدترین خبرها

پرتفسیرترین خبرها