عصر آذربایجان

گزارش خبر

کودکان کار معضل پنهان جامعه

کودکان کار معضل پنهان جامعه

1396/11/01

گروه اجتماعي: پيش بيني حمايت هاي قانوني، شناسايي 73 کودک کار، نبود کودک خياباني در زنجان، فعاليت موثر سمن ها، نبود پيش بيني قانوني براي پيشگيري، لزوم ارائه آموزش هاي تخصصي براي کاهش معضلات و لزوم رسيدگي به موقع از جمله مسائلي بود که در ميزگرد با موضوع کودکان کار مطرح شد. به حتم کودکان آينده سازان و سرمايه هاي انساني آينده نگر جامعه هستند و هر نوع کوتاهي در تربيت و آموزش آنان منجر به از دست دادن اين گروه از جامعه مي شود. کودکان کار و خياباني يکي از بارزترين نمودهاي افزايش مشکلات اقتصادي به شمار مي آيد که بي توجهي به آن مي تواند ايجاد و گسترش آسيب_هاي اجتماعي را به همراه داشته باشد.

گروه اجتماعي: پيش بيني حمايت هاي قانوني، شناسايي 73 کودک کار، نبود کودک خياباني در زنجان، فعاليت موثر سمن ها، نبود پيش بيني قانوني براي پيشگيري، لزوم ارائه آموزش هاي تخصصي براي کاهش معضلات و لزوم رسيدگي به موقع از جمله مسائلي بود که در ميزگرد با موضوع کودکان کار مطرح شد. به حتم کودکان آينده سازان و سرمايه هاي انساني آينده نگر جامعه هستند و هر نوع کوتاهي در تربيت و آموزش آنان منجر به از دست دادن اين گروه از جامعه مي شود. کودکان کار و خياباني يکي از بارزترين نمودهاي افزايش مشکلات اقتصادي به شمار مي آيد که بي توجهي به آن مي تواند ايجاد و گسترش آسيب_هاي اجتماعي را به همراه داشته باشد. بر همين اساس ميزگردي با دعوت از مسيح الله سلطاني مديرکل امور اجتماعي استانداري، محمد محمدي قيداري مديرکل بهزيستي استان، حسن طغرانگار حقوقدان و رئيس دانشگاه جامع علمي کاربردي استان، شهلا طاهري رئيس سازمان مردم نهاد 'ترنم مهر باران' و سيد مرتضي موسوي جامعه شناس و کارشناس معاونت پيشگيري از وقوع جرم دادگستري برگزار کرد که طغرانگار در آن حضور نيافت و محمدي قيداري به همراه عليرضا کاظم لو کارشناس مسئول دفتر آسيب هاي اجتماعي اداره کل بهزيستي حاضر شد.
*تدوين و ابلاغ آيين نامه ساماندهي کودکان کار و خياباني
مديرکل بهزيستي استان زنجان گفت: سازمان بهزيستي به فراخور وظايفي که در آيين نامه ساماندهي کودکان کار و خياباني مصوب سال 84 تعيين شده است، مسئوليتي در اين زمينه دارد. محمد محمدي قيداري افزود: در اين آيين نامه که براي هيات دولت است، مسئوليت هايي براي نيروي انتظامي، وزارت دادگستري، شهرداري ها  آموزش فني و حرفه اي، وزارت بهداشت و درمان، بيمه خدمات درماني، آموزش و پرورش  بهزيستي تعيين شده است. وي يادآورشد: سازمان بهزيستي از 2 سال گذشته با واگذاري اين وظيفه به يک موسسه غير دولتي و خيريه اين حمايت ها را آغاز کرده است. محمدي قيداري اظهار کرد: با ارزيابي هاي انجام شده در سطح کلان به لحاظ شمار کودکان خياباني زنجان استان سي ام کشور است ما کودکان خياباني به آن معنا نداريم يا در حدي نيست که چندان مطرح شود. مديرکل بهزيستي استان زنجان گفت: در مجموع 73 کودک را اين موسسه در سطح شهر زنجان شناسايي کرده و در قالب همين آيين نامه، خدماتي را از جمله آموزش هاي فني و حرفه اي به اين کودکان و خانواده آنان ارائه مي کند و در بهزيستي پرونده هايي براي اين کودکان تشکيل شده است. وي خاطرنشان کرد: ما مراکز نگهداري کودکان شيرخواره را هم داريم و کودکاني را که سرپرستي ندارند، در اين مراکز نگهداري مي کنيم که هم اکنون تعداد آنان به بيش از 60 نفر مي رسد. محمدي قيداري ادامه داد: به تازگي مرکزي در محل فرهنگسراي کوثر هم براي خدمت رساني به کودکان در معرض آسيب هاي اجتماعي راه اندازي شده است.
*برنامه پيشگيري مختص کودکان کار نداريم
مديرکل بهزيستي استان زنجان گفت: اينکه بگوييم ما برنامه پيشگيري از ايجاد کودک خياباني داريم، بايد گفت مختص اين موضوع برنامه اي نداريم. محمدي قيداري اضافه کرد: در سازمان بهزيستي معاونت امور پيشگيري و فرهنگي را داريم که کارهايي که در سطح وسيع در اين معاونت انجام مي شود موضوع اعتياد است. وي ابراز کرد: از يک هزار و 271 طلاقي که در 9 ماهه گذشته به مرکز مراجعه کرده اند، 375 مورد به علت اعتياد بوده است. مديرکل بهزيستي استان زنجان گفت: نيمي از کودکاني که به مرکز شيرخوارگاه تحويل شده، فرزندان معتادان فراري و کارتن خواب هستند؛ ميانگين هر ساله نزديک 40 کودک را دريافت مي کنيم. محمدي قيداري افزود: شايد بتوان گفت که به طور طبيعي در هر جامعه اي، عده اي گرفتار اين بلايا مي شوند. وي يادآورشد: ما در اين معاونت آگاه سازي، گروه هاي اجتماع محور در محلات  گروه هايي را در دانشگاه ها، محيط هاي آموزشي و کاري داريم که به اين طريق به بحث اعتياد مي_پردازيم. مديرکل بهزيستي استان زنجان گفت: براي بحث آسيب هاي اجتماعي، دفتري داريم که با آموزش مهارت هاي زندگي به پيشگيري مي پردازد و 30 مرکز مشاوره داريم که با آگاه سازي مانع از گسترش آسيب مي شود. محمدي قيداري اظهار کرد: در بحث کودکان کار، اگر خانواده تحت پوشش بهزيستي يا کميته امداد باشد، دست ما باز است و بر اساس قانون مسئوليت هايي داريم. وي خاطرنشان کرد: ما ادعاي اين را نداريم که مشکلي در جامعه نيست، براي همين است که دولت براي برون رفت از اين مشکلات، دست به دامن مردم و تشکل هاي غير دولتي است، دولت در اين موارد مي تواند ناظر و حامي باشد و باقي را مردم مي توانند کمک و مرتفع کنند.
*شناسايي 73 کودک کار در زنجان
کارشناس مسئول دفتر آسيب هاي اجتماعي اداره کل بهزيستي استان زنجان گفت: تاکنون 73 کودک را شناسايي کرده ايم، پس از شناسايي  بازديد منزل مي شوند، گاه برخي از آنها تمکن مالي خوبي دارند اما والدين راضي به کار فرزندانشان هستند. عليرضا کاظم لو ادامه داد: اغلب اين کودکان آب فروشي مي کنند، گاه براي همراهي دوستانشان وارد اين عرصه مي شوند و خانواده ها هم مشکلي با اين موضوع ندارند. وي اضافه کرد: تاکنون خانواده 23 کودک که نيازمند بوده و سرپرست خانوار بيماري دارند، شناسايي شده اند و نيازمند کمک هاي مادي هستند. کاظم لو ابراز کرد: اغلب سياست بهزيستي اين است که به شرايطي نرسيم که در بهزيستي گدا پروري کنيم، سعي مي شود در بعد حمايتي به گونه اي برخورد شود که عزت نفس آنان خدشه دار نشود و هم آنکه خود آنان توانمند شوند. کارشناس مسئول دفتر آسيب هاي اجتماعي اداره کل بهزيستي استان زنجان گفت: دغدغه اين را داريم که کودک کار خياباني، در زمان کار دچار آسيب اجتماعي نشود، گاه تلاش مي شود که اجازه کار در خيابان به آنها ندهيم، اما در برخي مواقع از دست ما خارج است و نمي توان کاري در اين زمينه انجام داد. وي افزود: سعي مي شود حداقل به اين کودکان آموزش هاي لازم را داد تا کمتر با آسيب ها اجتماعي مواجه شوند. کاظم لو يادآورشد: از سوي ديگر، از نظر آموزشي  کودکاني که مشغول به تحصيل هستند، در شرايط که يکي از اين کودکان ادامه تحصيل ندهند  مداخله مي کنيم و آنان را به عرصه تحصيل باز مي گردانيم. کارشناس مسئول دفتر آسيب هاي اجتماعي اداره کل بهزيستي استان زنجان گفت: براي کودکاني که در تحصيل ضعيفتر هستند  دوره هاي تقويتي برگزار مي شود و در اين زمينه افراد خير بسياري کمک مي کنند، تمام اين خدمات روزانه است و محل نگهداري براي اين کودکان نداريم.
*پرهيز از حمايت هاي مالي و برخورد علمي و عملي با مشکل کودکان کار
وي اظهار کرد: در مرکز جديدي که تاسيس کرديم، در تلاش هستيم که برنامه ها را به شکل علمي و عملي پيش ببريم و سعي مي شود از حمايت هاي مالي پرهيز شود. کاظم لو خاطر نشان کرد: سعي مي کنيم، برنامه هايي براي شناسايي کودکان کار پنهان داشته باشيم ، کودکاني که در جلوي ديد نيستند و از اين موارد هم کم نبوده که شناسايي شده و مورد حمايت قرار گرفته است. کارشناس مسئول دفتر آسيب_هاي اجتماعي اداره کل بهزيستي استان زنجان گفت: حتي خواستيم تفاهم نامه هايي با دستگاه هاي خدمات رساني در حوزه اجتماعي داشته باشيم تا اين کودکان را مورد حمايت قرار دهيم و به اين طريق سطح شناسايي را بالا ببريم. وي تاکيد کرد: برشي که امسال براي ما مشخص شده، 100 کودک است، شايد آنچه در معرض ديد ماست، 73 کودک باشد اما اگر بررسي عميقتري انجام شود، به حتم به بيش از اين رقم مي رسد. کاظم لو ادامه داد: آسيب فقط در سطح جامعه نيست و اين آسيب ها حتي از جانب والدين و در خانه و خانواده هم ممکن است رخ دهد. کارشناس مسئول دفتر آسيب هاي اجتماعي اداره کل بهزيستي استان زنجان گفت: ما آينده بهتري را مي بينيم و سعي داريم که مرکز ما در سطح کشور، در سطح بالاتري قرار بگيرد و به خصوص آنکه از توان مردمي استفاده و استعداد يابي مي کنيم، چه بسا که اين کودکان در آينده از افتخارات استان باشند.
*ريشه حضور کودکان کار و خياباني، به نبود سرپرست سالم بر مي گردد
رئيس سازمان مردم نهاد ترنم مهر باران گفت: در زنجان مشکل کودکان کار و خياباني خيلي محدود است و اما مشکلات کودکان کار يا خياباني زياد و اغلب مربوط به نبود سرپرست سالم و خانواده هاي آسيب ديده هستند. شهلا طاهري افزود: ترنم مهر باران مسئول شناسايي اقشار آسيب پذير و توانمند سازي آنهاست و عمده فعاليت آن مربوط به کودکان آسيب ديده يا در معرض آسيب است. وي تصريح کرد: در زنجان بيش از 90 درصد اين کودکان، فرزندان خانواده هاي مهاجر به اين شهر هستند. به گزارش عصرآذربايجان به نقل از ايرنا،طاهري اظهار کرد: تلاش مي شود در زمينه حمايت از اين خانواده ها و کودکان، آنان متوجه اين نباشند که تحت پوشش يک مرکز حمايتي و خيريه قرار دارند.

منبع :  

نظرات کاربران

    بازگشت به ابتدا صفحه

ارسال نظر

اخبار مرتبط

غم نان بر دل کودکان کار

رد قرمز چراغ راهنمايي فرصت کسب است//
خروج

گروه اجتماعي: کودکان خياباني تصوير هر روزه بسياري از خيابان‌هاي اردبيل است کودکاني که غم نان چهره آن ها را کدر کرده و خيابان ها را آخرين گريزگاه قرار داده اند. دورتا دور خياباني که گفته مي‌شود، بالاي شهر، پسرک قلمرويي براي خود ساخته است. لباس‌هاي ارزاني به تن کرده و دسته 500 تايي گل سرخ را به دست گرفته است. زماني در بساطشان فقط آدامس‌هاي ارزان موزي و شکلات‌هاي 200 توماني پيدا مي‌شد، اما وقتي مشتريان طالب شاخه گل شدند، گل‌فروشي نيز به مشاغل هر روزه اضافه شد. نه تمايلي به حرف زدن دارد و نه دوست دارد به غير از فروش گل‌ها حرف ديگري بزند. هر رد قرمزي که به چراغ راهنمايي مي‌افتد فرصتي است تا کسب‌وکار را رونق بخشد.

کودکان کار معضل پنهان جامعه

کودکان کار معضل پنهان جامعه
خروج

گروه اجتماعي: پيش بيني حمايت هاي قانوني، شناسايي 73 کودک کار، نبود کودک خياباني در زنجان، فعاليت موثر سمن ها، نبود پيش بيني قانوني براي پيشگيري، لزوم ارائه آموزش هاي تخصصي براي کاهش معضلات و لزوم رسيدگي به موقع از جمله مسائلي بود که در ميزگرد با موضوع کودکان کار مطرح شد. به حتم کودکان آينده سازان و سرمايه هاي انساني آينده نگر جامعه هستند و هر نوع کوتاهي در تربيت و آموزش آنان منجر به از دست دادن اين گروه از جامعه مي شود. کودکان کار و خياباني يکي از بارزترين نمودهاي افزايش مشکلات اقتصادي به شمار مي آيد که بي توجهي به آن مي تواند ايجاد و گسترش آسيب_هاي اجتماعي را به همراه داشته باشد.

فراموشي کودکان کار در پيچ و خم بوروکراسي

فراموشي کودکان کار در پيچ و خم بوروکراسي
خروج

گروه اجتماعي: در ايران سه دستگاه نيروي انتظامي، بهزيستي و شهرداري قانونا متولي شناسايي و سامان دهي امور کودکان کار هستند ولي متاسفانه بدليل داستان هميشگي و تکراري تعدد دستگاه هاي دولتي عريض و طويل و مشخص نشدن بازيگر اصلي در توليت امور اين کودکان، مديريت و ساماندهي آنها در پيچ و خم بوروکراسي مندرس و نخ نماي اداري به محاق فراموشي سپرده مي شود.

سايه شوم ترين معضل اجتماع بر سر کودکان کار

سايه شوم ترين معضل اجتماع بر سر کودکان کار
خروج

گروه گزارش: از صبح تا شب زير آفتاب سوزان تابستان و سرماي استخوان سوز زمستان کار مي کنند تا خرج زندگي را بدهند، شوم ترين معضل اجتماع دامن خانواده کودکان کار را گرفته است.

سایر اخبار این موضوع

پربازدیدترین خبرها

پرتفسیرترین خبرها