عصر آذربایجان

گزارش خبر

فرمانده سپاه شهداي آذربايجان غربي:

فصل الخطاب هر توطئه اي از سوي دشمنان حضور و همبستگي مردم است

1396/10/17

گروه خبر: فرمانده سپاه شهداي آذربايجان غربي گفت: فصل الخطاب هر توطئه از سوي دشمنان نظام جمهوري اسلامي حضور گسترده و همبستگي مردم است.

سردار عابدين خرم در خصوص حوادث اخير در کشور اظهارداشت: در روزهاي اخير شاهد حوادثي تلخ و غيرقابل پذيرش از سوي مردم ومسئولان نظام بوديم که بي شک اين حرکت ها با هدايت و توطئه هاي دشمنان نظام در راس آنها آمريکا و اسرائيل جنايتکار شکل گرفت. وي با بيان اينکه مردم ايران مردمي بصير و موقعيت شناس هستند افزود: در طول 39 سال از انقلاب اسلامي دشمنان انقلاب از اين مردم بصير به دليل اينکه هر توطئه اي که در اين مدت داشتند خنثي کردند کينه به دل دارند و دست توطئه هاي از خود برنداشته ونخواهند داشت. 
سردار خرم با بيان اينکه در طول انقلاب اسلامي تا کنون دشمنان نظام و انقلاب در برابر توطئه هاي خود توفيقي نداشته اند خاطرنشان کرد: اين کينه و دشمني امروز متراکم شده و هر روز دشمنان دست به توطئه جديدي مي زنند. فرمانده سپاه شهداي آذربايجان غربي گفت: اتفاقات اخير در کشور تلخ و غيرقابل پذيرش توسط مردم و مسئولان نظام بود و قطع يقين با هدايت و حمايت توسط دشمنان نظام و انقلاب از جمله آمريکا و اسرائيل جنايتکار و برخي کشورهاي مرتجع منطقه صورت گرفته است. 
سردار خرم با بيان اينکه امروز برخي از دشمنان نظام و انقلاب گرگ هايي هستند که بر روي دست هاي چدني خود دستمال مخملي کشيده اند افزود: وقتي اين دشمنان صحبت از دلسوزي و حمايت مي کنند مردم با يک نگاه تعجب برانگيزي به اين قضايا نگاه مي کنند چرا که چهره خبيث آنها به خوبي آشکار شده است. وي ادامه داد: دشمنان نظام باحمايت هايي مي کنند دنبال ايجاد ناامني در کشور و از بين بردن آرامش،همدلي و سکون مردم هستند ولي با هشدارهايي که تاکنون مقام معظم رهبري تاکنون داشته اند و موقعيت شناسي و بصيرت مردم ما داشته و دارند به خوبي اين توطئه نيز خنثي شد. 
سردار خرم با بيان اينکه مردم موقعيت شناس کشور براي خنثي کردن اين توطئه ها در استانهاي کشور  با توده هاي عظيم بيرون آمدند، از فتنه جويان برائت جستند و اين اقدامات را محکوم کردند تاکيد کرد: اين حرکت قابل تحسين مردم پاسخ دندان شکني به دشمنان اين نظام که اجنبي هاي اسرائيل و آمريکا و کشورهاي مرتجع منطقه هستند بود. وي با بيان اينکه به هر صورت اين حرکت بايد توسط مردم بر اساس ضرورت و نياز ادامه داشته باشد افزود: فصل الخطاب هر توطئه اي حضور و مردم بوده و خواهد بود در اين برهه از زمان دشمنان از اين شيوه و روش براي ايجاد ناامني در کشور استفاده کردند همه اقشار مختلف جامعه، مجموعه نهادهاي مردمي و دولتي وارد ميدان شده و پاسخ دشمن شکني به اين توطئه ها دادند. 
به گزارش عصرآذربايجان به نقل از مهر، فرمانده سپاه شهداي آذربايجان غربي با بيان اينکه امروز مردم اروميه و استان نيز همانند ساير مردم کشور با حضور در راهپيمايي برائت از فتنه جويان و محکوم کردن اقدامات آشوبگران پاسخ محکمي به دشمنان نظام و انقلاب خواهند داد افزود: مردم در اين برهه از زمان با اتحاد اسلامي و همبستگي ملي با حرکت توفنده خود در براب رفتنه جويان خواهند ايستاد. سردار خرم اضافه کرد: ما 39 سال است براي تداوم انقلاب اسلامي با دشمنان گلاويز هستيم و اين انقلاب خواب را از دشمنان گرفته است اگر مشکلي در داخل کشور وجود دارد بايد توسط مردم و خود نظام حل شود.
 

منبع :

نظرات کاربران

    بازگشت به ابتدا صفحه

ارسال نظر

اخبار مرتبط

فرمانده سپاه شهداي آذربايجان غربي:

فصل الخطاب هر توطئه اي از سوي دشمنان حضور و همبستگي مردم است
خروج

گروه خبر: فرمانده سپاه شهداي آذربايجان غربي گفت: فصل الخطاب هر توطئه از سوي دشمنان نظام جمهوري اسلامي حضور گسترده و همبستگي مردم است.

سایر اخبار این موضوع

پربازدیدترین خبرها

پرتفسیرترین خبرها