عصر آذربایجان

گزارش خبر

توسعه آبياري نوين راهکار بهينه سازي مصرف آب کشاورزي

توسعه آبياري نوين راهکار بهينه سازي مصرف آب کشاورزي

1396/09/26

گروه گزارش: بخش كشاورزي يكي از مهمترين بخشهاي اقتصادي بوده و اين در حالي است كه كمبود آب اصلي‌ترين عامل محدود كننده توليد محصولات كشاورزي محسوب مي شود، در اين راستا توسعه سيستم هاي آبياري نوين راهکار بهينه سازي مصرف آب کشاورزي در استان بوده و از ديدگاه مديريت بهينه منابع آب بسيار مهم مي_باشد.

به گزارش عصرآذربايجان، استفاده‌ بهينه‌ از آب‌ اهميت‌ فراواني‌ بخصوص در گسترش و توسعه فعاليتهاي كشاورزي برخوردار بوده و اعمال مديريت صحيح و بكارگيري تكنيكهاي پيشرفته همچون استفاده ازسيستمهاي آبياري تحت فشاربه منظور حفظ ذخيره رطوبتي خاك وافزايش ظرفيت نگهداري آب در خاك از جمله اقدامات موثر براي افزايش راندمان آبياري ودرنتيجه بهبود بهره برداري از منابع محدود آبي است. با توجه به اينکه بيشترين ميزان مصرف آب در بخش کشاورزي بوده  استفاده از سامانه‌هاي نوين آبياري بهترين روش براي بهينه‌سازي و اقتصادي کردن مصرف آب در شرايط کم‌آبي محسوب مي شود و اقتصادي کردن مصرف آب در بخش کشاورزي با توسعه آبياري نوين محقق خواهد شد.
 شور شدن آب، نشست زمين و ايجاد شکافها در سطح دشتها، پديده بيابانزايي به خاطر کاهش منابع زيرزميني در دست ها و ساير مشکلات زيست محيطي از پيامدهاي جبران ناپذير بحران آب به شمار مي رود و به همين منظور در سال_هاي اخير استفاده از روش هاي تحت فشار به منظور افزايش بهره وري مصرف آب در دستور کار قرار گرفته است. توسعه پايدار روش هاي آبياري تحت فشار با توجه به مشخصات خاص خود مي_تواند يکي از راهکارهاي مناسب در جهت بهبود بهره وري مصرف آب کشاورزي و بهبود وضعيت بهره وري آبياري باشد.
*صرفه جويي 70 درصدي مصرف آب در اراضي شهرستان چالدران با اجراي طرح هاي آبياري نوين
مدير جهاد کشاورزي شهرستان چالدران گفت: با اجراي کامل طرح هاي آبياري نوين حدود 70 درصد در مصرف آب در اين اراضي شهرستان چالدران صرفه جويي مي شود. حسن جلالي در بازديد از روند اجراي طرح هاي نوين آبياري در يکي از اراضي زراعي شهرستان چالدران، اظهار کرد: اجراي اين طرح ها در قالب آبياري کم فشار  پرفشار و قطره اي در روستاهاي بخش مرکزي و دشتک اين شهرستان در دست اجراست. مدير جهاد کشاورزي شهرستان چالدران با بيان اينکه امسال در 750 هکتار از اراضي کشاورزي پاياب سد بابااحمد اين شهرستان سيستم هاي نوين آبياري کشاورزي اجرا مي شود، يادآور شد: اعتبار در نظر گرفته شده براي اين طرح افزون بر 150 ميليارد ريال برآورد مي شود. جلالي با بيان اينکه با اجراي کامل اين طرح ها حدود 70 درصد در مصرف آب در اين اراضي شهرستان چالدران صرفه جويي مي شود، تصريح کرد: توسعه طرح هاي آبياري نوين در بهينه سازي مصرف آب در اراضي کشاورزي شهرستان اهميت به سزايي دارد. مسئول آب و خاک جهاد کشاورزي چالدران نيز در اين زمينه گفت: پيش بيني مي شود تا پايان سال جاري 85 درصد از اين طرح ها به اتمام رسيده و مابقي نيز در سال آينده به اتمام و بهره برداري برسد. حسين لطفعلي_نژاد اظهارکرد: با اتمام و بهره_برداري از اين طرح ها براي بيش از يک هزار خانوار فرصت ايجاد شغل پايدار فراهم مي شود. گفتني است وزارت جهاد کشاورزي با تاکيد بر اجراي پروژه_هاي آبياري تحت فشار علي الخصوص در نواحي مرزي، پروژه هاي مختلفي را تعريف کرده است که در استان آذربايجان غربي نيز در دو بخش شمال و جنوب استان دو پروژه عظيم آبياري تحت فشار تعريف شده است که در بخش جنوب استان پروژه آبياري و زهکشي بادين آباد پيرانشهر از بيشترين سطح برخوردار است.
پروژه آبياري تحت فشار بادين آباد که در حال حاضر 75 درصد پيشرفت فيزيکي دارد و طي دو سال آينده به بهره برداري خواهد رسيد، 5 هزار و 40 هکتار از اراضي منطقه را تحت پوشش قرار خواهد داد و به اين ترتيب 3 هزار و 680 هکتار از مزارع چغندرقند و گندم به شيوه باراني و يک هزار و 360 هکتار از باغات اين منطقه به شيوه قطره اي، آبياري خواهند شد. طرح شبکه آبياري دشت پيرانشهر نيز که در حال حاضر بيش از 73 درصد پيشرفت فيزيکي دارد به دو واحد عمراني 1 و 2 تقسيم شده که واحد عمراني 1 شامل 2 هزار و 250 هکتار از اراضي مستعد دشت و واحد عمراني 2 شامل 2 هزار و 430 هکتار از اراضي کشاورزي دشت پيرانشهر است.

منبع :

نظرات کاربران

    بازگشت به ابتدا صفحه

ارسال نظر

اخبار مرتبط

توسعه آبياري نوين راهکار بهينه سازي مصرف آب کشاورزي

توسعه آبياري نوين راهکار بهينه سازي مصرف آب کشاورزي
خروج

گروه گزارش: بخش كشاورزي يكي از مهمترين بخشهاي اقتصادي بوده و اين در حالي است كه كمبود آب اصلي‌ترين عامل محدود كننده توليد محصولات كشاورزي محسوب مي شود، در اين راستا توسعه سيستم هاي آبياري نوين راهکار بهينه سازي مصرف آب کشاورزي در استان بوده و از ديدگاه مديريت بهينه منابع آب بسيار مهم مي_باشد.

سایر اخبار این موضوع

پربازدیدترین خبرها

پرتفسیرترین خبرها