عصر آذربایجان

گزارش خبر

سنگ نبشته شاپور ساساني

سنگ نبشته شاپور ساساني

1396/09/19

گروه سيري در استان ها: سنگ‌نبشته ساساني سنگ‌نبشته‌اي تاريخي در مشکين‌شهر است. در حدود 100 مترى شرق ميدان اصلى مشگين‌شهر دره‌اى وجود دارد که به خاطر انبوه درختان کهن آن به باغ نوروز معروف است و شعبه‌اى از رود خياوچاى در اين دره جارى است.

در کمرکش ارتفاع غربى دره باغ نوروز، سنگى بسيار بزرگ وجود دارد که بر سينه آن خطوط پهلوى ساسانى و باستانى کنده شده است. به باور گيردگروپ باستان‌شناس معروف آلمانى، خط پهلوى ساسانى از آن‌جا که براى نخستين بار در آذربايجان کشف شد، از نظر مکانى و زمانى بسيار معتبر است.
اين سنگ نوشته به ابعاد 1.10 سانتي‌متر و 2.30 سانتي‌متر به خط پهلوي ساساني است که در ماه 7 سال 27 سلطنت شاپور دوم ساساني يعني به سال 337 ميلادي به امر نرس هرمزد نام شهردار يا والي اين نواحي نوشته شده‌است. به طور کلي متن کتيبه حاکي از تاريخ بناي قلعه و نام باني آن و شامل اندرزي است بر بزرگان و فرمان روايان. اين کتيبه به زمان سلطنت شاپور دوم ساسانى مربوط مى‌شود و از سه بخش تشکيل شده است: سطر اول تا سطر سوم، تاريخ آن است. اين کتيبه به تاريخ ماه هفتم سال بيست و هشت سلطنت شاپور دوم ساسانى يعنى 267 سال قبل از هجرت است. از سطر سوم تا نهم کتيبه، از شخصى به نام نارسه هرمزد ياد شده است که شش سال براى ساختن قلعه کارکرد؛ شايد اين شخص مسئول قلعه بود. اسم قلعه در اين سنگ نوشته شده ولى خوانا نيست.
از سطر نهم تا بيست و يکم، اندرزى از نارسه هرمزد آمده که در آن از شهرياران و بزرگان خواسته شده است اگر قلعه موردپسندشان قرار گرفت به آن آفرين بگويند و در غير اين صورت قلعه بهترى بسازند. به علاوه، ‌ در بدنه سنگ نشانه‌هايى مربوط به ساسانيان کنده شده است. بزرگى اين سنگ، در حدود 2.30×1.10 متر است. اين اثر به شماره 619 به ثبت تاريخى رسيده است.

منبع :

نظرات کاربران

    بازگشت به ابتدا صفحه

ارسال نظر

اخبار مرتبط

سنگ نبشته شاپور ساساني

سنگ نبشته شاپور ساساني
خروج

گروه سيري در استان ها: سنگ‌نبشته ساساني سنگ‌نبشته‌اي تاريخي در مشکين‌شهر است. در حدود 100 مترى شرق ميدان اصلى مشگين‌شهر دره‌اى وجود دارد که به خاطر انبوه درختان کهن آن به باغ نوروز معروف است و شعبه‌اى از رود خياوچاى در اين دره جارى است.

سایر اخبار این موضوع

پربازدیدترین خبرها

پرتفسیرترین خبرها