عصر آذربایجان

گزارش خبر

مسجد مناره از مساجد قديمي و تاريخي اروميه

مسجد مناره از مساجد قديمي و تاريخي اروميه

1396/08/21

مسجد مناره از مساجد قديمي و تاريخي اروميه به فاصله كمي از مسجد سردار قرار دارد و متصل است به مدرسه قديمي هدايت در محله اميرنظامي و ضلع شمالي خيابان امام.

 مسجد مناره، بنايي است با مناره بلند كه در دوره قاجاريه و توسط دو تن به نام حاج‌علي يارخان و حاج يداللّه‌خان اميرنظمي افشار ساخته شده است. مسجد از دو قسمت زيرزمين و يك سالن بلند تشكيل مي‌گردد؛ به طوري كه سالن از بيرون دو طبقه به نظر مي‌رسد. در گوشه جنوب شرقي مسجد مناره‌اي بسيار بلند قرار گرفته كه كاربرد آجر در آن از نظم و دقت زيادي برخوردار است.
مصالح به كار رفته در قسمت تحتاني مسجد سنگ‌هايي نسبتاً منظم است و از اين قسمت به بالا از آجر مي‌باشد. پوشش سقف زيرزمين كه تا سال 1355 از چوب بود، بنا به تصميم هيئت امناي مسجد به تيرآهن تبديل شد، ولي پوشش سقف و ستون‌هاي سالن اصلي از چوب است و حالتي شبيه مساجد قديمي بناب و مراغه واقع در آذربايجان شرقي را دارد. البته از نظر حجم و ظرافت كار،‌ از آنها ساده‌تر است. سقف مسجد تخته‌كوبي شده و ستون‌ها چوبي است. ديوارهاي جانبي كه داراي آجركاري منظم مي‌باشند به خوبي بندكشي شده‌اند.
نماي خارجي مسجد از تزئينات زيبايي به شرح زير برخوردار است : حاشيه قسمت انتهايي كه با يك نوار كاشيكاري شده از جنس كاشي‌هاي هفت رنگ تزئين شده است.كاربرد آجرهاي لعابدار مربع كوچك در حد فاصل بندهاي مناره مسجد  كه به صورت مارپيچ است.حاشيه‌سازي قسمت فوقاني مناره كه با كاشي‌‌هاي هفت رنگ صورت گرفته است. تزئينات به كار رفته در قست چوبي مأذنه‌ مناره كه بسيار جالب توجه است.كاشيكاري طاق‌هاي محراب و خطاطي آن كه درخور تحسين است.

منبع :

نظرات کاربران

    بازگشت به ابتدا صفحه

ارسال نظر

اخبار مرتبط

مسجد مناره از مساجد قديمي و تاريخي اروميه

مسجد مناره از مساجد قديمي و تاريخي اروميه
خروج

مسجد مناره از مساجد قديمي و تاريخي اروميه به فاصله كمي از مسجد سردار قرار دارد و متصل است به مدرسه قديمي هدايت در محله اميرنظامي و ضلع شمالي خيابان امام.

سایر اخبار این موضوع

پربازدیدترین خبرها

پرتفسیرترین خبرها