عصر آذربایجان

گزارش خبر

سپاه ضد تروريست ترين نهاد نظامي در منطقه

سپاه ضد تروريست ترين نهاد نظامي در منطقه

1396/08/07

سپاه پاسداران انقلاب اسلامي از جمله نهادهاي تازه تأسيس انقلابي بعد از انقلاب اسلامي است که از همان ابتدا در مقابل تماميت خواهي گروهک‌هاي ضد انقلاب ايستاد و توانست با از بين بردن گروهک‌هاي تروريستي و ضد انقلاب امينت را در کشور برقرار کند.

 طي روزهاي اخير قرار دادن نام سپاه پاسداران در ليست تحريمي خزانه‌داري ايالات متحده آمريکا به بهانه فعاليت‌هاي تروريستي و حمايت از گروه_هاي تروريستي در سوريه و لبنان و فلسطين به يکي از خبرسازترين اقدامات در عرصه جهاني تبديل شده و واکنش‌ها و تحليل‌هاي متفاوتي را در داخل و خارج کشور در پي داشته است. تحريم سپاه پاسداران توسط آمريکا موضوع تازه اي نبوده و اين نهاد ابتدا در سال 2007 به خاطر نقش آفريني در برنامه هسته اي و توسعه برنامه موشکي ايران مورد تحريم قرار گرفت و همچنين پس از فتنه 88 به بهانه سرکوب مخالفان توسط سپاه  دولت اوباما اين نهاد انقلابي را به بهانه نقض حقوق بشر تحريم کرد! با اندک مطالعه در خصوص سابقه تحريم سپاه پاسداران توسط آمريکا در مي‌يابيم که اين نهاد انقلابي به علت نقش آفريني گسترده و بي نظير در معادلات منطقه اي و جهاني و تغيير موازنه قدرت به نفع جمهوري اسلامي ايران همواره در تيررس اقدامات خصمانه دولت‌هاي آمريکا قرار گرفته است که اين بر اهميت و لزوم تقويت هرچه بيشتر آن مي افزايد. ضد تروريستي عمل کردن سپاه پاسداران بلاشک براي هيچيک از مردم ايران پوشيده نبوده و اين اقدام ايالات متحده آمريکا که خود يکي از حاميان اصلي تروريسم دولتي عربستان سعودي وساير دولت هاي ظالم و گروه_هاي وحشي و خونريز همچون داعش و… مي_باشد يک اقدام شرم آور و مضحک بوده و بار ديگر دولت آمريکا سندي ديگر بر رسوايي خود رو کرده است. نقش حساس و کليدي سپاه پاسداران امروزه در معادلات منطقه اي و همچنين حفظ امنيت کشور موضوعي عيان و روشن است اما در اين يادداشت قصد داريم به تلاش و خدمات سپاه پاسداران در اوايل انقلاب بپردازيم که شايد به دليل گذر زمان و ضعف رسانه اي  گرد فراموشي بر آنها نشسته باشد؛ در زير تنها به چند مورد از اقدامات سپاه در اوايل انقلاب و بدو تاسيس اين نهاد اشاره ميشود؛ با پيروزي انقلاب اسلامي، احزاب و گروه‌هاي مسلح سياسي زيادي با انواع و اقسام خط و مشي‌ها و گرايش‌ها، ادعاي رهبري انقلاب را داشتند و با برگزاري جلسات درون گروهي تصميماتي مي‌گرفتند تا مردم را از رهبران اصلي انقلاب جدا کرده و با خود همراه سازند. اين گرو‌هک‌ها با ادعاي سهم خواهي از انقلاب و حکومت اسلامي از همان ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي ناامني‌هايي را در کشور بوجود آورده بودند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامي از جمله نهادهاي تازه تأسيس انقلابي بعد از انقلاب اسلامي است که از همان ابتدا در مقابل تماميت خواهي گروهک‌هاي ضد انقلاب ايستاد و توانست با از بين بردن گروهک‌هاي تروريستي و ضد انقلاب امينت را در کشور برقرار کند. چريک‌هاي فدايي خلق، سازمان مجاهدين خلق (منافقين )، گروهک فرقان و … از جمله گروهک‌هاي ضد انقلابي هستند که سپاه پاسداران انقلاب اسلامي توانست ضربه‌هاي جبران ناپذيري را به آنان وارد سازد و به تثبيت انقلاب اسلامي کمک کند.
*مقابله نيروهاي سپاه پاسداران با چريک‌هاي فدايي خلق
گروهک موسوم به چريک‌هاي فدائي خلق با ماهيت مارکسيست- لنينيستي و خط مشي مسلحانه در اواخر دهه چهل شکل گرفت و تعدادي از اعضاي آن در مبارزه با رژيم پهلوي اعدام و عده‌اي نيز زنداني شدند. با پيروزي انقلاب اسلامي و آزاد شدن زندانيان سياسي، اعضاي اين گروهک نيز آزاد شده و با استفاده از فرصت به دست آمده و آزادي‌هاي موجود، اقدام به جذب نيرو و سازماندهي جوانان در راستاي اهداف سياسي خود کردند. سازمان مزبور در همان روزهاي اول مواضع رسمي‌اش را برمبناي مخالفت با نظام جمهوري اسلامي گذاشت و در تهران و شهرستان‌ها با استفاده از امکانات به سرقت برده شده، براي خود دفتر و تشکيلات به راه انداختند. اين گروهک در اولين فرصت اقدام به جمع آوري سلاح از پادگان‌ها و تسليح هواداران خود نموده و از طرفي به مخالفت آشکارا با رهبري امام و روحانيت پرداخته و تلاش کرد نقشه‌هاي از پيش تهيه شده‌ خود را در راستاي ضربه به نظام عملي کند. آنان در اسفند 57 و فروردين 58، در ايامي که سپاه هنوز از جهت سازماني و تشکيلاتي به طور کامل شکل نگرفته بود، جنگ تمام عياري را در کردستان به راه انداختند و سپس در ترکمن صحرا و شهرهاي ديگر فاجعه آفريدند. از جمله برخوردهايي که با چريک‌هاي فدايي خلق شد جريان دستگيري حماد شيباني بود؛ حماد شيباني معروف به »ابوالعباسي« از اعضاي باسابقه چريک‌هاي فدايي خلق بود که در جريان حوادث سياهکل در1349 بازداشت شده و پس از آزادي به خارج از کشور رفته و با استقرار در بيروت، رياست دفتر چريک‌هاي فدايي خلق در بيروت را عهده دار شده بود. او بعدها به گروه اتحاد کمونيستي پيوست و پس از پيروزي انقلاب اسلامي با يک پاسپورت ليبيايي وارد ايران شد و فعاليت‌هايي را عليه نظام جمهوري اسلامي آغاز کرد. او در اوايل فروردين 1358 چمداني پر از مواد منفجره و اسلحه وارد خاک ايران کرد و قصد داشت در 15 فروردين در جريان فعاليت‌هاي مشکوک خود دو نفر عراقي را بدون پاسپورت از ايران خارج سازد. فعاليت‌ها و اقدامات شيباني حساسيت ستاد فرماندهي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي را برانگيخته بود، لذا در 15 فروردين، طي حکمي از سوي ستاد سپاه پاسداران مستقر در خيابان پاسدارن حماد شيباني را در فرودگاه مهرآباد تهران دستگير کردند. حماد شيباني در جريان فعاليت‌هاي مشکوک خود از سوي سپاه پاسداران بازداشت شد. او در اعتراض به بازداشت خود چند روزي اعتصاب غذا کرد و مدعي شد که دولت موقت در جريان فعاليت‌هاي وي بوده است. چريک‌هاي فدايي خلق در مقاطع مختلف با انقلاب درگيري هاي مسلحانه داشتند. نمونه اين درگيري ها دخالت آنها در ايجاد بلوا و آشوب در گنبد کاووس و مهاباد بود. آتش شرارت و جنايتي که اين گروه در برخي نقاط کشور برپا کرده بود، با جانفشاني و ايثار کميته‌ها و سپاه پاسداران و ارتش خاموش شد. ماجراي گنبد، نقده، بندرانزلي و مهاباد نمونه‌هايي از صدها توطئه‌اي بود که عوامل ضدانقلاب موسوم به چريک‌هاي فدايي خلق در مخالفت با نظام اسلامي و رهبري پديد آوردند. اما با فرزانگي و درايت رهبري انقلاب و فداکاري نيروهاي انقلابي از جمله سپاه، راه به جايي نبردند.
*کشف نفوذ عوامل سازمان منافقين توسط پاسداران انقلاب اسلامي
سازمان مجاهدين خلق در 1344 با هدف مبارزه با رژيم پهلوي شکل گرفت، اما رفته‌رفته با ورود نيروهايي، آن سازمان به لحاظ ايدئولوژيک تغيير رويه داد و به مارکسيسم گراييد. اين سازمان پس از پيروزي انقلاب اسلامي مدعي سهم خواهي شد. سران سازمان مجاهدين خلق در آغازين روزهاي پيروزي انقلاب با مناسب يافتن خلا قدرت و حاکميت در جامعه، به عضوگيري و ساماندهي سازمان پرداخته و با استفاده از امکاناتي که از پادگان‌ها و مراکز نظامي رژيم پيشين به دست مي‌آوردند، سازمان خود را تا بن دندان مسلح کردند تا در برابر هر تهديد احتمالي مقابله کنند. در روزهاي بحراني پيروزي انقلاب،‌ عوامل سازمان مجاهدين خلق بسياري از مراکز حساس کشور را در دست داشتند و تبليغات وسيعي به نفع خود انجام مي دادند. آنان سلاح و امکانات نظامي فراواني هم در اختيار گرفته بودند و ارتباطات گسترده‌اي با بسياري از سفارتخانه‌ها به ويژه سفارت روسيه داشتند. از جمله برخوردهايي که با سازمان مجاهدين خلق صورت گرفت جريان دستگيري محمدرضا سعادتي بود. رابطه محمدرضا سعادتي يکي از رهبران مجاهدين با سفارت شوروي بيش از همه حساسيت نيروهاي انقلابي و پاسدار را بر انگيخته بود. به دنبال اين امر، سعادتي زير نظر قرار گرفت و پس از بررسي در واحد اطلاعات سپاه، مسئول واحد مزبور – علي محمد بشارتي – دستور دستگيري او را صادر کرد و نيروهاي واحد عمليات سپاه در اقدامي ضربتي او را دستگير کردند. نيروهاي سپاه سعادتي را با همان ماشين بليزري که حضرت امام را از فرودگاه به بهشت زهرا آورده بود دستگير کردند و چون اتومبيل مزبور شناخته شده بود، عوامل سازمان مجاهدين خلق عاملان دستگيري سعادتي را شناسايي کرده و به دنبال آن با برگزاري راهپيمايي ها، صدور بيانيه ها و اعلاميه‌هاي متعدد، اقدام سپاه را محکوم و آن را تهديد کردند. سعادتي پس از مدتي حبس در زندان محاکمه و ابتدا به 15 سال زندان محکوم شد، اما پس از ترور محمد کچويي، رئيس زندان قصر، در 8 تير 1360 توسط کاظم افجه‌اي، سعادتي نيز به اتهام دخالت در اين سوء قصد در 11 تير 1360 اعدام شد. دستگيري سعادتي به عنوان يکي از رهبران عالي رتبه سازمان مجاهدين ، از مهمترين اقدامات و ماموريت‌هايي بود که در کارنامه سپاه ثبت شد.
*دستگيري سرکرده و اعضاي گروهک فرقان
يکي از اقدامات مهم و تأثيرگذار سپاه پاسداران که با همکاري تعدادي از اعضاي سازمان مجاهدين انقلاب در سال 58 انجام شد، انهدام گروهک فرقان بود. گروهي که در فقدان تشکيلات اطلاعاتي و امنيتي در کشور و با سوءاستفاده از امکانات به دست آمده از رژيم گذشته ترورهاي متعددي را انجام داد. به گزارش عصرآذربايجان به نقل از راه دانا،گروهي که با شعارها و نوشته هاي انحرافي، تعدادي جوان افراطي را جذب کرده بود و با ترور برخي از شخصيت هاي مؤثر در انقلاب اسلامي، قصد ايجاد هرج و مرج، جنگ داخلي و سرانجام شکست انقلاب را داشت.

منبع :

نظرات کاربران

    بازگشت به ابتدا صفحه

ارسال نظر

اخبار مرتبط

سپاه ضد تروريست ترين نهاد نظامي در منطقه

سپاه ضد تروريست ترين نهاد نظامي در منطقه
خروج

سپاه پاسداران انقلاب اسلامي از جمله نهادهاي تازه تأسيس انقلابي بعد از انقلاب اسلامي است که از همان ابتدا در مقابل تماميت خواهي گروهک‌هاي ضد انقلاب ايستاد و توانست با از بين بردن گروهک‌هاي تروريستي و ضد انقلاب امينت را در کشور برقرار کند.

سایر اخبار این موضوع

پربازدیدترین خبرها

پرتفسیرترین خبرها