عصر آذربایجان

گزارش خبر

مدیر کل کتابخانه های عمومی استان مطرح کرد

ارتقای ظرفیت عضویت افراد در کتابخانه های اردبیل به 30 درصد

1396/08/04

مدیر کل کتابخانه های عمومی استان اردبیل عزیزخانی با اعلام اینکه تنها 5 درصد جمعیت اردبیل عضو کتابخانه های عمومی هستند، گفت: با توسعه کتاب و کتابخوانی در استان امید است تا ظرفیت عضویت افراد در کتابخانه ها در سطح استان به 30 درصد ارتقا یابد.

به گزارش عصرآذربايجان، رباب عزيزخاني با اعلام اينکه تنها 5 درصد جمعيت اردبيل عضو کتابخانه هاي عمومي هستند، اظهار کرد: با فرهنگسازي و آگاهسازي عمومي کار اميد است 30 درصد جمعيت استان اردبيل عضو کتابخانه هاي عمومي شوند.

وي تصريح کرد: استقبال از کتابخانه هاي عمومي روبه افزايش است و با راهکارهاي مناسب و ايجاد جذابيت و انگيزه هاي فراوان مي توان توسعه کتاب و کتابخواني را در استان شاهد بود تا ظرفيت عضويت افراد در کتابخانه ها در سطح استان با جمعيت بيش از يک ميليون و 240 هزار نفر ارتقا يابد.

مدير کل کتابخانه هاي عمومي استان اردبيل در بحث اقدامات در راستاي توسعه و ترويج بحث کتاب و کتابخواني، خاطرنشان کرد: تلاش بر اين است تا با احداث کتابخانه هاي جديد در مناطق مختلف استان دسترسي مردم را به کتاب راحت شود که در اين زمينه اقدامات خوبي را نيز آغاز شده است. 

وي افزود: در هر منطقه جديدي که کتابخانه جديدي را به صورت مشارکتي احداث مي شود قطعا اکثر روستائيان و ساکنان آن منطقه عضو کتابخانه هاي عمومي شدند که اين خود زمينه ترغيب و تشويق ما را در احداث کتابخانه هاي جديد در مناطق محروم بيشتر کرده است. 

عزيزخاني با بيان اينکه با شناسايي مناطق تاريخي استان نظير بقعه شيخ صفي الدين اردبيلي و بقعه شيخ جبرائيل و ديگر مناطق تاريخي و باستاني استان سعي مي شود تا زمينه مطالعه علاقمندان به کتاب به ويژه در حوزه آثار تاريخي و تمدني فراهم شود، اعلام کرد: اين اقدام به زودي در مناطق تاريخي و پرجاذبه استان آغاز مي شود و هدف اصلي اين است تا مردم استان در ارتباط با مطالعه در اين مناطق به ويژه از تاريخ و تمدن و فرهنگ غني اردبيل بيشتر آشنايي يابند. 

منبع :  

نظرات کاربران

    بازگشت به ابتدا صفحه

ارسال نظر

اخبار مرتبط

مدیر کل کتابخانه های عمومی استان مطرح کرد

ارتقای ظرفیت عضویت افراد در کتابخانه های اردبیل به 30 درصد
خروج

مدیر کل کتابخانه های عمومی استان اردبیل عزیزخانی با اعلام اینکه تنها 5 درصد جمعیت اردبیل عضو کتابخانه های عمومی هستند، گفت: با توسعه کتاب و کتابخوانی در استان امید است تا ظرفیت عضویت افراد در کتابخانه ها در سطح استان به 30 درصد ارتقا یابد.

سایر اخبار این موضوع

پربازدیدترین خبرها

پرتفسیرترین خبرها