عصر آذربایجان

گزارش خبر

قلعه سميران

قلعه سميران

1396/07/23

قلعه سميران از جاذبه_هاي گردشگري شهر طارم استان زنجان مي_باشد.

اين قلعه بر بالاي يک تپه سنگي در دهستان طارم قرار داردو دسترسي به ا ن جز از سمت شمال بسيار دشوار است. ين قلعه يا دژ از اصلي ترين ارکان مجموعه سميران مي باشد که بر روي يک تپه مرتفع سنگي واقع شده است. آسانترين راه دسترسي به قلعه از جانب شمال است و رود قزل اوزن از ضلع جنوبي اين قلعه مي_گذرد. بر اساس شواهد تاريخي و نوشته هاي محققان، بناي اوليه قلعه سميران احتمالا به دوران قبل از اسلام بر مي گردد و در دوره اسلامي علي الخصوص قرون ?-? هجري از جايگاه ويژه اي برخوردار بوده است؛ و همواره بعنوان کانون توجه حکومتهاي مختلف اسلامي قرار گرفته و پس از طي دوراني پر فراز و نشيب تا اواخر قرن نهم هجري به حيات خود ادامه داده است. عناصر معماري اين بنا ، شامل هسته اصلي قلعه يا تمام ديوار اول و همچنين بقاياي ديوار دوم است. قدمت بنا و کاربرد آن به عنوان قلعه دفاعي باعث شده تا در طي دوران هاي مختلف ، خسارتهاي قابل ملاحظه اي را متحمل شود.مصالح بکار رفته در بنا عمدتاً سنگ (طبيعي) ، چوب، ملاط گچ و روکش ساروج است. هسته اصلي قلعه در نماي شمالي شامل دو برج از برجهاي توکار مي باشد. ارتفاع ديوار برجها نزديک به 15 متر است. آنچه بيش از همه در ساخت اين قلعه مورد توجه قرار گرفته، کاربري نظامي و دفاعي آن بوده است. سفيد رود از جانب جنوبي اين قلعه مي گذرد و ان سوي رود رشته ارتفاعات بلند سنگي سر به آسمان کشيده اند.بناي اصلي قلعه در بالاي کوه قرار دارد و خبشي از شيب آن ار که به طرف جنوب مي باشد در بر مي گيرد.در حال حاضر از ديوارهاي قلعه گذشته از ديوار اصلي در بالا قسمتي نيز در دانمنه شمالي پاب رجاست . اين بخش از ديوار که بر روي يک رگه سنگي استوار شده است.
به اين خاطر به وجود آمده تا در مسير دسترسي به قلعه از اين سو که راحت تر از جانب_هاي ديگر است مانعي به وجود آمده باشد و امکان نفوذ به قلعه را سد ساخته باشند.بايد دانست که در دوران آباداني اين قلعه چنان که ناصر خسرو نقل نموده قلعه مزبور داراي سه ديوار تو در تو بوده است. بخش اصلي قلعه داراي طرح کاملا منظم نيست زيرا ديوار قلعه به تبعيت از صخره هاي کوه و پيش آمدگي و پس رفتگي ان به وجود آمده است. با اين حال طرح کلي ان نزديک به شکل مستطيل است. در حال حاضر سالم ترين بخش قلعه ديوار شمالي ان است که از سه قسمت تشکيل شده است. قسمت اول سمت چپ و جانب شرقي ديوار است که به صورت ديوار بلندي محصور ميان دو برج مدور سالم خود نمايي مي کند. برجها و ديوار با سنگ هاي لاشه و ملاط گچ ساخته شده_اند و ارتفاع انها به 8 متر ميرسد. در جريان بناي ديوار و برجها به صورت منظم و مرتب صورت پذيرد. در فاصله هاي يک متري يک کلاف چوبي در تنه بنا به کار برده اند که از دور به صورت يک رج سنگ ديده ميشود. در بناي ديوار قلعه گاه به گاه آجر نيز به کار رفته است و اين بيش تر مربوط به قسمت هاي بالاي ديوار است.

منبع :

نظرات کاربران

    بازگشت به ابتدا صفحه

ارسال نظر

اخبار مرتبط

قلعه سميران

قلعه سميران
خروج

قلعه سميران از جاذبه_هاي گردشگري شهر طارم استان زنجان مي_باشد.

سایر اخبار این موضوع

پربازدیدترین خبرها

پرتفسیرترین خبرها