عصر آذربایجان

گزارش خبر

معبد مهر مراغه

معبد مهر مراغه

1396/07/16

گروه سيري در استان ها: معبد مهر مراغه در 6 كيلومتري‌ جنوب‌ شرقي‌ مراغه‌ در روستاي‌ ورجوي‌ واقع‌ شده‌ است‌. اين‌ معبد با قدمت دوره اشکاني و ساساني براي پرستش خورشيد و برگزاري آيين مهرپرستي در عمق‌ زمين‌ كنده‌ شده‌ و به‌ جز ورودي‌ دالان‌ راه‌ ديگري‌ ندارد.

اين‌ اثر در حدود قرن‌ هشتم‌ دچار تغييراتي‌ شده‌ وسقف‌ اصلي‌ نيايشگاه‌ آن‌ دست‌ كاري‌ شده‌ است‌. اين‌ معبد تاريخي‌ از نظر حجم‌ كار، دقت‌ و هنري‌ كه‌ در حجاري‌آن‌ به‌ كار رفته‌ در شمار نمونه‌هاي‌ ارزنده‌ نيايشگاه‌هاي‌ كهن‌ سرزمين‌ ايران‌ است‌.
معبد مهر يا همان معبد مهر ورجوي مراغه که بايد آن را در رديف يکي از نخستين سکونتگاه‌ها و معابد بشر پيش از تاريخ محسوب کرد از تاريخ ناگفته مراغه حکايت دارد.
اين معبد در زير يک گورستان تاريخي قرار دارد و با خاکبرداري، بخش‌هايي از آن، خود را نمايان کرده، اما همچنان بخش عمده‌اي از آن در زير خاک قرار دارد. مهر يا ميترا خدايي بوده كه پرستش او در غرب تا شمال انگلستان و در شرق تا هند، هزاران سال رواج داشته است و هنوز هم مورد احترام زردشتيان است. پيروان مهر او را فرشته مهر و دوستي و عهد و پيمان و مظهر فروغ و روشنايي مي ‌پنداشته‌اند.
آنها بر اين عقيده بودند كه مهر در غاري متولد شده است از اين‌رو هر جا غاري مي‌يافتند، در آن به پرستش و نيايش مهر مي‌پرداختند و آن مكان را »مهرابه« مي‌گفتند.
نيايشگاه زيرزميني مهر در روستاي ورجوي واقع شده و پيروان آيين مهر، آن را با تراشيدن قطعه سنگي عظيم از جنس شيست با دهانه‌اي به عرض 4.5 متر به وجود آورده‌اند.
اين بنا را از نظر حجم كار و دقت هنرمنداني كه در امر حجاري آن دخيل بوده اند مي توان جزء نمونه هاي ارزنده ستايشگاه هاي كهن دانست.
طبق تحقيقات و بررسي ها معلوم شده كه در اين معبد آرامگاه يكي از علماي بنام و با تقوي مراغه يعني آخوند ملا معصوم مراغه اي قرار دارد كه بعد از وفاتش در اين معبد دفن شده است.
معبد مهر مراغه هم اکنون به دليل ساخت و سازهاي انجام گرفته در اطراف آن و نيز نفوذ آب‌هاي سطحي به داخل آن در حال تخريب است.

منبع :

نظرات کاربران

    بازگشت به ابتدا صفحه

ارسال نظر

اخبار مرتبط

معبد مهر مراغه

معبد مهر مراغه
خروج

گروه سيري در استان ها: معبد مهر مراغه در 6 كيلومتري‌ جنوب‌ شرقي‌ مراغه‌ در روستاي‌ ورجوي‌ واقع‌ شده‌ است‌. اين‌ معبد با قدمت دوره اشکاني و ساساني براي پرستش خورشيد و برگزاري آيين مهرپرستي در عمق‌ زمين‌ كنده‌ شده‌ و به‌ جز ورودي‌ دالان‌ راه‌ ديگري‌ ندارد.

سایر اخبار این موضوع

پربازدیدترین خبرها

پرتفسیرترین خبرها