عصر آذربایجان

گزارش خبر

نگاهي گذرا به تاريخچه پيش آهنگي در جهان و ايران

نگاهي گذرا به تاريخچه پيش آهنگي در جهان و ايران

1396/06/26

گروه تاريخي: خلاصه تاريخچه تاسيس پيشآهنگي در جهان: اين تشکيلات ابتدا در انگلستان براي يک قسم تربيت اخلاقي و اجتماعي و تمرين صفات و ملکات حميده مابين جواناني که تحصيلات ابتدائي خود را طي کرده_اند تاسيس گرديد و عبارت بود از اردوهاي کوچک نظامي که بر اساس اصول نظامي تشکيل شده بود. و علاوه بر مشق نظامي و ورزش و بازي هاي تفريحي ، تعليمات شديدي نيز موثر در کار و تربيت فوق بودند.

منبع :

نظرات کاربران

    بازگشت به ابتدا صفحه

ارسال نظر

اخبار مرتبط

نگاهي گذرا به تاريخچه پيش آهنگي در جهان و ايران

نگاهي گذرا به تاريخچه پيش آهنگي در جهان و ايران
خروج

گروه تاريخي: خلاصه تاريخچه تاسيس پيشآهنگي در جهان: اين تشکيلات ابتدا در انگلستان براي يک قسم تربيت اخلاقي و اجتماعي و تمرين صفات و ملکات حميده مابين جواناني که تحصيلات ابتدائي خود را طي کرده_اند تاسيس گرديد و عبارت بود از اردوهاي کوچک نظامي که بر اساس اصول نظامي تشکيل شده بود. و علاوه بر مشق نظامي و ورزش و بازي هاي تفريحي ، تعليمات شديدي نيز موثر در کار و تربيت فوق بودند.

سایر اخبار این موضوع

پربازدیدترین خبرها

پرتفسیرترین خبرها