عصر آذربایجان

گزارش خبر

دلايل اسلام ستيزي استکبار جهاني با دنياي اسلام

دلايل اسلام ستيزي استکبار جهاني با دنياي اسلام

1396/06/19

سرويس سياسي: همواره انديشه دشمن بر اين قرار گرفته است تا ديگري را از پيش روي خود بردارد، تضعيف نمايد و بر او چيره و مسلط گردد. بنابراين، همه ابزارهاي درست و نادرست را به کار مي گيرد تا به اين هدف برسد؛ چرا که براي او هدف هر وسيله اي را توجيه مي کند؛ زيرا دشمني و خصومت وي، چنان رشد يافته است که اجازه نمي دهد تا درچارچوب هاي پذيرفته شده و هنجاري که از آن به حق ياد مي شود عمل کند. همواره انديشه دشمن بر اين قرار گرفته است تا ديگري را از پيش روي خود بردارد، تضعيف نمايد و بر او چيره و مسلط گردد.

 بنابراين، همه ابزارهاي درست و نادرست را به کار مي گيرد تا به اين هدف برسد؛ چرا که براي او هدف هر وسيله اي را توجيه مي کند؛ زيرا دشمني و خصومت وي، چنان رشد يافته است که اجازه نمي دهد تا درچارچوب هاي پذيرفته شده و هنجاري که از آن به حق ياد مي شود عمل کند. اصولا محبت و دشمني به چيزي، آدمي را کور مي سازد و نمي_تواند در محور و مدار حق گردش کند؛ از اين روست که قرآن به مومنان هشدار مي دهد تا همواره در مدار و محور حق گردش و حرکت کنند و اجازه ندهند تا محبت به چيزي يا دشمني نسبت به آن ايشان را از مدار حق و حقيقت بيرون برد و تعدي و تجاوز را پيشه گيرند و عدالت را زير پا گذارند. موجوديت نظام هاي اسلامي و حرکت باصلابت و مقتدرانه آن، بنيان نظام استکباري را به خطر انداخته است و همين مسأله از دلايل دشمني استکبار جهاني و آمريکا با انقلاب هاي اسلامي است. مقام معظم رهبري فرمودند: موضع انقلاب اسلامي موضع هجومي است، هجوم عليه سيستم ظالمانه و ستمگرانه اي که امروز بر دنياي سياست در سراسر عالم و بر زندگي واقعي مردم حاکم است، يعني هجوم بر نظام سلطه... انقلاب اسلامي، فرياد و نهيبي است عليه چنين نظام هاي ظالمانه اي در دنيا. علت اين هم که نظام اسلامي و انقلاب اسلامي در چشم ها و کام هاي ملت ها شيرين بوده و همچنان هست  همين است. اين هم که مي بينيد در دنيا سياست_هاي گوناگون با شيوه هاي مختلف مرتب روي جمهوري اسلامي فشار مي آورند تا در قضاياي گوناگون مثلاً در قضيه فلسطين موضع نگيرد، بعضي ساده لوح ها خيال مي کنند که مشکل فقط اين است که جمهوري اسلامي در فلان قضيه موضع تندي دارد، لذا مي گويند شما موضع تند نگيريد، در صورتي که مسأله اين نيست مسأله اين است که مواضع اصولي انقلاب_هاي اسلامي، اصل سياست هاي سلطه را در دنيا تهديد و ملت ها را اميدوار مي کند، انقلاب هاي اسلامي منافع غرب و به ويژه آمريکا را در منطقه استراتژيک خاورميانه به خطر انداخته است و اين يکي از عوامل دشمني با آن است. برژنسکي نظريه پرداز مشهور آمريکايي مي گويد: »تجديد حيات اسلام بنيادگرا در سراسر منطقه با سقوط شاه و تشنجات ناشي از ايران امام خميني (ره) يک مخاطره مستمر براي منافع ما در منطقه اي که حيات جهان غرب کاملاً به آن وابسته است ايجاد کرده است. بنيادگرايي اسلامي پديده اي است که امروزه آشکار نظم و ثبات موجود را تهديد مي_کند.« (داودي، محسن، ستيز غرب با آنچه بنيادگرايي اسلامي مي نامد، تهران، دفتر مطالعات سياسي و بين المللي، 68، ص 80) مقام معظم رهبري فرمودند: »اين‏که ملاحظه مي‏کنيد بعد از پيروزي انقلاب تاکنون آمريکايي ها از دشمني با ملت و کشور و نظام جمهوري اسلامي هرگز دست نکشيده‏اند و يک لحظه از دشمني بازنايستاده‌اند علّت همين است اينجا پايگاه سياسي و اقتصادي امن و امان آمريکايي ها بود، اما فکر اسلامي و ايمان اسلامي اين ملت را بيدار کرد و آنها توانستند به برکت اسلام، دست اين سلطه‏طلبِ زياده خواهِ زورگوي چپاولگر را کوتاه کنند، در حقيقت اسلام در کشور ما بزرگترين ضربه را به استکبار آمريکايي زده است بنابراين آنها هم بزرگترين کينه را دارند و بي‏مهار اقداماتي مي‏کنند.« (پايگاه اطلاع رساني دفتر مقام معظم رهبري، بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامي در خطبه‏هاي نماز جمعه‏ تهران‏ (1381/09/01) تأثير_گذاري و نفوذ اسلام در نهضت هاي آزادي بخش در سراسر جهان و تبديل شدن انقلاب اسلامي به عنوان کانون بيداري ملت ها و الگويي براي مبارزه و مقابله با قدرت هاي بزرگ و دميدن روحيه استکبار ستيزي در ميان آنان که امروز نمونه هاي آن را در کشورهاي عربي اسلامي شاهد هستيم، از دلايل عمده دشمني آمريکا با نظام جمهوري اسلامي است. الکساندر هيک وزير دفاع اسبق آمريکا مي گويد: »به نظر من خطرناک تر و مهم تر از اين مشکلات بين المللي عواقب گسترش بنياد گرايي اسلامي است که در ايران پاگرفته و اکنون عراق و ثبات رژيم هاي عرب ميانه‌رو را در منطقه تهديد مي کند، مي_باشد. اگر اين از کنترل خارج شود منافع ابر قدرت ها را به خطرناک ترين وجه به مخاطره خواهد انداخت.« (روزنامه اطلاعات، 61/12/1) مقام معظم رهبري فرمودند: »آمريکايي ها مي دانند که اگر ايران اسلامي و ملت ايران بر قله رفيع اين فناوري بايستد سخن حق او که دعوت به استقلال و عزت و سرافرازي است در افکار عمومي جهان به ويژه مسلمانان، نفوذ بيشتري خواهد يافت و دشمنان ملت از همين مسأله ناراحت و نگرانند.« (پايگاه اطلاع رساني دفتر مقام معظم رهبري  بيانات مقام معظم رهبري در جمع دست اندر کاران جهاد دانشگاهي، 83/4/1) همچنين فرمودند: »اين موضوع نشأت گرفته از ايستادگي و ثبات ملت ايران و نشانه هاي خوب پيشرفت در ايران اسلامي است. صورت عزت ملت، سربلندي سياسي نظام اسلامي، پيشرفت ها و نوآوري ها در عرصه هاي مختلف علمي و اقتصادي، و کوتاه نيامدن در مقابل قدرتهاي زورگو، تداوم پيدا کرده و اکنون به الگويي براي ملتهاي منطقه تبديل شده است.« (همان، بيانات مقام معظم رهبري ديدار جمعي از فرماندهان و مسئولان نظامي و انتظامي در تاريخ 1390/1/14) يکي ديگر از دلايل دشمني استکبار جهاني و آمريکا با جمهوري اسلامي، دشمني با رژيم صهيونيستي و حمايت از مردم مظلوم فلسطين ولبنان در دست يابي به حقوق از دست رفته آنان و خط مقاومت در منطقه است. مقام معظم رهبري فرمودند: مسئله‌ فلسطين فقط مسئله‌ي جغرافيا نيست مسئله‌ بشريت است مسئله‌ انسانيت است امروز مسئله‌ فلسطين شاخص ميان پايبندي به اصول انساني و ضديت با اصول انساني است مسئله اين قدر اهميت دارد آمريکا هم از اين معامله زيان خواهد ديد بلاشک اين چيزهاي تاريخي ده سال و بيست سال و سي سال در تحولات تاريخي مثل يک لحظه است به‌زودي خواهد گذشت قطعاً تاريخ آمريکا و آينده‌ي آمريکا مغلوب اين حرکتي خواهد شد که در اين پنجاه شصت سال اخير آمريکائي‌ها در رابطه‌ با مسئله‌ي فلسطين انجام دادند مسئله‌ي فلسطين مايه‌ بدنامي آمريکا در طول قرنهاي متمادي در آينده خواهد بود... مسئله‌ فلسطين يک مسئله‌ي اسلامي است همه‌ ملتها در مقابل فلسطين مسئولند همه‌ دولتها در مقابل فلسطين مسئول هستند چه دولتهاي مسلمان چه دولتهاي غير مسلمان هر دولتي که ادعاي طرفداري از انسانيت را دارد مسئول است منتها وظيفه‌ مسلمانها وظيفه‌ سنگين‌تري است دولتهاي اسلامي موظفند و بايد به اين وظيفه عمل بکنند. . ما در جمهوري اسلامي مسئله‌ي فلسطين برايمان يک مسئله‌ تاکتيکي نيست يک استراتژي سياسي هم نيست مسئله‌ي عقيده است مسئله‌ دل است مسئله‌ ايمان است (پايگاه اطلاع رساني دفتر مقام معظم رهبري، بيانات در ديدار شرکت کنندگان افتتاحيه همايش غزه، 8/12/1388) به گزارش عصرآذربايجان به نقل از راه دانا، در يک جمله  ريشه اصلي دشمني و خصومت آمريکا با نظام جمهوري اسلامي را بايد در ماهيت استکباري و ظالمانه اين کشور و ماهيت اسلامي، حق طلبانه و ظلم ستيزانه نظام جمهوري اسلامي جستجو نمود.

منبع :

نظرات کاربران

    بازگشت به ابتدا صفحه

ارسال نظر

اخبار مرتبط

دلايل اسلام ستيزي استکبار جهاني با دنياي اسلام

دلايل اسلام ستيزي استکبار جهاني با دنياي اسلام
خروج

سرويس سياسي: همواره انديشه دشمن بر اين قرار گرفته است تا ديگري را از پيش روي خود بردارد، تضعيف نمايد و بر او چيره و مسلط گردد. بنابراين، همه ابزارهاي درست و نادرست را به کار مي گيرد تا به اين هدف برسد؛ چرا که براي او هدف هر وسيله اي را توجيه مي کند؛ زيرا دشمني و خصومت وي، چنان رشد يافته است که اجازه نمي دهد تا درچارچوب هاي پذيرفته شده و هنجاري که از آن به حق ياد مي شود عمل کند. همواره انديشه دشمن بر اين قرار گرفته است تا ديگري را از پيش روي خود بردارد، تضعيف نمايد و بر او چيره و مسلط گردد.

سایر اخبار این موضوع

پربازدیدترین خبرها

پرتفسیرترین خبرها